1.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

2.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

3.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

4.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

5.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

6.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

7.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

8.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

9.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

10.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

11.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

12.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

13.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

14.

-

دوره 6، شماره 0، بهار 1384

15.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

16.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

17.

-

دوره 6، شماره 0، پاییز 1384

18.

A Critical Discourse about Demand for Money Studies in the Iranian Economy (1989- 2000)

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 163-185

19.

Admissible Estimators of ?r in the Gamma Distribution with Truncated Parameter Space

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

20.

Analysis of SFL1 and SFL2 Promoter Region in Arabidipsis thaliana using Gateway Cloning System

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

21.

An Application of the Stochastic Optimal Control Algorithm (OPTCON) to the Public Sector Economy of Iran

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 189-210

22.

-An Empirical & Theoretical Study About the Effects of Tariff on Economic Growth

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 105-135

23.

A New Enzymatic Method for Rapid Diagnosis of Phenylketonuria Using Alkaliphilic Bacillus

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

24.

Application of the linear Differential Equations on the Plane and Elements of Nonlinear Systems, In Economics

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 135-150

25.

Applying Fuzzy Logic to the Estimation of Environmental Degradation Trends in Iran

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 43-64

26.

A Preliminary Study on the Molecular Identification of Herpes Simplex Virus Type 1 in Iranian Population

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

27.

A Study of Factors Influencing Demand For Travel to Iran

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 127-142

28.

Balanced Chromosomal Translocations of Parents in Relation to Spontaneous Abortions

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

29.

Breeding for Salt-Resistance Using Transgressive Segregation in Spring Wheat

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

30.

Characterization of Bacteria Degrading Petroleum Derivatives Isolated from Contaminated Soil and Water

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

31.

Consumption Distribution in Iran: A Statistical Overview

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 85-102

32.

Detection of Plasmodium falciparum Directly from Blood Samples Using the Polymerase Chain Reaction

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

33.

Determination of Maximum Bayesian Entropy Probability Distribution

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

34.

DIURNAL BEHAVIOR OF LAND SURFACE TEMPERATURE IN LUT DESERT

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 19-28

35.

Dynamics of Innovation and Governance Of Economic Growth

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 21-44

36.

Enzymatic-Like Properties of dsDNA and Its Comparison with ssDNA

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

37.

Estimating the Saturated Hydraulic Conductivity of Granular Material, Using Artificial Neural Network, Based on Grain Size Distribution Curve

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

38.

Estimation of AR Parameters in the Presence of Additive Contamination in the Infinite Variance Case

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

39.

Estimation of the Level and Distribution of Households Human Capital the Case of Tehran

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 185-202

40.

EVALUATION AND MAPPING OF DESERTIFICATION CONDITION IN FAKHRABAD- MEHRIZ REGION WITH THE ICD AND MICD MODELS

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 37-50

41.

Evaluation of Relationship between Minimal Residual Disease (MRD) and Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Using Quantitative Fluorescent PCR

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

42.

Evidence for the Essential Arginine and Histidine Residues in Catalytic Activity of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Streptomyces aureofaciens

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

43.

Expression and Secretion of Human Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating Factor Using Escherichia coli Enterotoxin I Signal Sequence

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

44.

Expression of Biologically Active Recombinant B-Domain-Deleted Human Factor VIII in Mammalian Cells

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

45.

FFT یک‌بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 9-13

46.

First Record of Fresh Water Gastropods and Sedimentary Facies of Nezam-Abad area, South-East Bam, Iran

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

47.

Fiscal Sustainability in Iran: Assessing the Period of 1342- 1380

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 163-188

48.

Genetic Stability of Micropropagated Plantlets in Date Palm

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

49.

History of the Rial and Foreign Exchange Policy in Iran

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 1-20

50.

Hypercentral Constituent Quark Model and Isospin for the Baryon Static Properties

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

51.

Identification of p53 Gene Mutations among Iranian Patients Involved with Esophageal Squamous Cell Carcinoma: the Efficiency of the Two Different Methods

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

52.

Influence of Matric Potential on Survival and Activity of Genetically Engineered Ralstonia eutropha H850Lr

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

53.

Investigating Priorities in Iran's Economic Sectors: Application of Input- Output Table

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 119-162

54.

Investigating the Effects of Some Capping Agents upon Gold Nanocrystals Stability, Size and Surface Plasmon Resonance

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

55.

INVESTIGATION OF SEED GERMINATION CHARACTERISTICS AND RECOVERY OF GERRMINATION IN THE HALOXYLON APHYLLUM UNDER DIFFERENT TEMPERATURE AND SALINITY CONDITIONS

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 29-35

56.

Investment in Housing Sector, an Input- Approach

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 21-38

57.

Magmatic and Metamorphic Fluids in Pegmatite Development: Evidence from Borujerd Complex, Iran

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

58.

Maximal Inequalities for Associated Random Variables

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

59.

Modeling the Impact of News on volatility The Case of Iran

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 65-84

60.

Molecular Identification of the Most Prevalent Mutation of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Gene in Deficient Patients in Sistan and Balochestan Province of Iran

دوره 16، شماره 4، زمستان 2005

61.

Mutations in the rpoB Gene of Rifampin Resistant Myco-bacterium tuberculosis Isolated in Isfahan by PCR-SSCP

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

62.

Nitrate Intake from Drinking Water in Isfahan in 2004

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

63.

Parallel Generation of t-ary Trees

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

64.

Plan & Planning in Iran

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 15-42

65.

Poverty in Pakistan

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 103-126

66.

Productivity Improvement and Strategies for State Owns Enterprises

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 39-58

67.

Purification of Saccharomyces cerevisiae eIF4E/eIF4G/Pab1p Complex with Capped mRNA

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

68.

Regional Trade Integration and Spatial Effects in the Euro Mediterranean Zone

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 1-14

69.

Role Taking Under Financial Risk Decision Making

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 203-225

70.

S-C-O Isotopes, Fluid Inclusion Microthermometry, and the Genesis of Ore Bearing Fluids at Qaleh-Zari Fe-Oxide Cu-Au-Ag Mine, Iran

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

71.

Size, Fragmentation, and Inefficiency: A Single-Stage Stochastic Parametric Approach for Wheat Production in Iran

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 151-163

72.

Solar Latitudinal Distribution of Solar Flares around the Sun and Their Association with Forbush Decreases during the Period of 1986 to 2003

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

73.

-Solid Lithium Perchlorate, a Highly Efficient and Chemoselective Catalyst for the Acetalyzation of Aldehydes

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

74.

Some Probability Inequalities for Quadratic Forms of Negatively Dependent Subgaussian Random Variables

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

75.

Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

76.

Structure of Production with Urban- rural income Inequalities in the Framework of Structural path Analysis: The Case of Iran

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 79-111

77.

Study of Iridium (Ir) Thin Films Deposited on to SiO2 Substrates

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

78.

Syntheses of Substituted 1,3,4-Oxadiazole, 1,3,4-Thiadiazole and 1,2,4-Triazole Derivatives as Potential Antimicrobial Agents

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

79.

Synthesis of some New Imidazolones and 1,2,4-Triazoles Bearing Benzo[b]thiophene Nucleus as Antimicrobial Agents

دوره 16، شماره 2، تابستان 2005

80.

Synthesis of some New Thiosemicarbazide and 1,3,4-Thiadiazole Heterocycles Bearing Benzo[b]Thiophene Nucleus as a Potent Antitubercular and Antimicrobial Agents

دوره 16، شماره 1، بهار 2005

81.

Taknar Polymetal (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) Deposit: A New Type Magnetite-Rich VMS Deposit, Northeast of Iran

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

82.

Technologhy Transfer in Developing Countries Challenges and Dtrategies: Case study of Irans Auto Industry

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 57-78

83.

THE APPROACH OF DESERTIFICATION MAPPING USING MEDALUS METHODOLOGY IN IRAN

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 51-60

84.

THE CLIMATIC FEASIBILITY OF SAFFRON CULTIVATION IN SOUTHERN PART OF SABZEVAR

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 61-75

85.

The Effects of Recombinant Human Erythropoietin (rHuEPO) on Antihuman Lymphocyte Antibodies Titer in Sensitized Rats

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

86.

The Growth Dynamism in the Islamic Countries

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 1-20

87.

The Influence of Trade Openness the Economic Growth of Former Soviet Union Countries

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 143-170

88.

The Mutation of the rpoS Gene, the Central Regulator of Stationary Phase, Affects the Cell Division in Flexibacter chinensis

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

89.

The Role of Preferential Trade Agreement (PTA) between Iran and Malaysia their Intra industry Trade (IIT)

دوره 10، شماره 13، تابستان 2005، صفحه 85-105

90.

THE STUDYOF PHYTOCHEMICAL CHARACTERS OF EROVSKIA ABROTANOIDES IN KASHAN

دوره 10، شماره 1، زمستان 2005، صفحه 13-17

91.

The Survey of Economic Convergence and Spillover Effects between EU and Mediterranean Countries: a Spatial Econometric Perspective

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 63-84

92.

The Welfare Cost inflation in Iran

دوره 10، شماره 14، زمستان 2005، صفحه 111-118

93.

The Welfare Cost of Inflation: Theory with an Application of Generalized Method of Moments (GMM) to Ira

دوره 10، شماره 12، بهار 2005، صفحه 45-62

94.

Time-Dependent Real-Space Renormalization Group Method

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

95.

Wavelets for Nonparametric Stochastic Regression with Pairwise Negative Quadrant Dependent Random Variables

دوره 16، شماره 3، پاییز 2005

96.

آیا در اقتصاد ایران پول واقعا خنثی است؟

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

97.

ابزارهای واژه فزائی در زبان عربی

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

98.

ابن سینا و فلک محدد الجهات

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

99.

ابوالعتاهیة ، حیاته و شعره

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

100.

آت اکولوژی گونه agropyron cristatun دراستان آذربایجان غربی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

101.

اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

102.

اثرات بی دردی ناشی از تزریق اپیدورال دتومیدین در گاو

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

103.

اثرات بنتونیت فرآوری شده و نشده (مونتموریلونیت) و زئولیت (کلینوپتیلیولیت) بر فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و توان تولیدی گوساله‌های نر

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

104.

اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

105.

اثرات حشره‌کش‌های پیری‌پروکسی‌فن، بوپروفزین و فنپروپاترین روی شاخص‌های رشدجمعیت سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hom.: Aleyrodidae)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

106.

اثرات غلظتهای مختلف آفلاکسین B بر بقا و حرکت اسپرم اپیدیدیمی و انزالی قوچ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

107.

اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

108.

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

109.

اثر اندازه های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانه

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

110.

اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

111.

اثر تزریق متوالی نالوکسان بر ترشح گنادوتروپین های میش در فصل غیرآمیزشی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

112.

اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L .

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

113.

اثر تمرینات هوازی منتخب روی غلظت IgA شیر مادران

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

114.

اثرتنش خشکی و زمان‌بندی مصرف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد نیتروژن، کیفیت نانوایی و الگوی نواری پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه گندم

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

115.

اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

116.

اثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (کلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (OREOCHROMIS SP . ) و کاهو ( LACTUCA SATIVA ) در یک سازگان مدار بسته پرورش توام (AQUAPONIC)

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

117.

اثر چند نوع محلول غذایی و بستر کاشت در سیستم آبکشت بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی گلخانه ای رقم "حمراء"

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

118.

اثر حرکت بار بستر بر مشخصات جریان در کانالهای رسوبی و مجاری با بستر ثابت

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

119.

اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

120.

اثر خشکی و نیتروژن بر انتقال مجدد نیتروژن در شش رقم گندم

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

121.

اثر سطوح مختلف آهن و بـُر روی مقدار عناصر و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

122.

اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره‌های پرواری نر و ماده ورامینی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

123.

اثر شرایط خاک روی تغییرات جمعیت وبقاء قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

124.

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

125.

اثر ضد آپوپتوز دپرنیل در نورونهای حسی گانگلیون ریشه پشتی نخاع رت بعد از قطع عصب سیاتیک

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

126.

اثر طب سوزنی همراه با رژیم غذایی و ورزش بر تغییر جرم بدن و چربی موضعی زنان

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

127.

اثر عمق و زاویه حمله بر مقاومت کششی زیرشکن تیغـه مورب

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

128.

اثر فسیل حرکت و برخاستن (take off) پرندگان زمان میوسن در رسوبات سازند سرخ بالایی، برش غرب روستای مشمپا، شمال باختری زنجان

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

129.

اثر فشار و اشباع بر سرعت امواج تراکمی و برشی در نمونه‌های ماسه‌سنگی سازند گدوان و سنگ آهکی سازند سروک مربوط به یکی از چاههای اکتشافی میادین نفتی جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

130.

اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

131.

اثر گلوتن و آرد مالت جو بر روی بیاتی و کیفیت نان بربری

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

132.

اثر محرک لپتین بر ترشح گونادوتروپینها در میشهای تحت محدودیت انرژی

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

133.

اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی، کارای انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در دو رقم گندم زمستانه

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

134.

اثر ویتامین E بر استرس اکسایشی زمان استراحت و پس از ورزش وامانده ساز در دانشجویان ورزشکار

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

135.

ایجاد ریفلاکس وزیکویورترال تجربی در سگ

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

136.

اخلاقیات و بازاریابی ،بررسی تطبیقی نظرات روحانیون،مدیران شرکت های دولتی و مدیران شرکت های خصوصی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

137.

ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

138.

ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

139.

ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

140.

ارایه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یک پارچگی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

141.

ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

142.

ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

143.

ارائه مدل برای تخمین وسنجش بسندگی اندازه نمونه وانتخاب اشکال بهینه پیمایشی دراستراتژی بررسی های میدانی باستان شناختی

2-173، شماره 0، بهار 1384

144.

ارائه مدل زیر ساختارهای چهارگانه در جهت پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در صنایع غذایی تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

145.

ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران ( جنگل های سنگده و شصت کلاته )

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

146.

ارباب رجوع ومدیریت (وظایف متقابل )،نقش بسترها در انجام وظایف

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

147.

ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 13-21

148.

ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

149.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

150.

ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

151.

ارزیابی اثرات تحریکات الکتریکی بر روی قدرت عضلانی پس از تخریش عصب سیاتیک در سگ : الگوی حیوانی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

152.

ارزیابی آستانه خسارت اقتصادی علف‌های هرز در گندم در منطقه مشهد

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

153.

ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

154.

ارزیابی پتانسیل‎های اقلیمی کشت نخل در استان گلستان

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

155.

ارزیابی پساب تصفیه شده شهری و کاربرد آن در آبیاری فضای سبز

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

156.

ارزیابی تأثیر کنه‌کش ‏Spirodiclofen SC 240‎‏ بر کنه زنگار مرکبات‏

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 7-15

157.

ارزیابی تحمل به خشکی و صفات مربوط به عملکرد دانه در لاین‌های جو هاپلوئید مضاعف شده

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

158.

ارزیابی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی لاین‌های برنج

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 17-24

159.

ارزیابی تنوّع و استعدادهای کشاورزی ایران به روش پاپاداکیس

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

160.

ارزیابی توان محیط زیستی پارک ملی خبر برای زون‌بندی و برنامه‌ریزی به کمک GIS

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

161.

ارزیابی چندین رقیق‌‌کننده برای نگهداری اسپرم خروس‌‌های بومی‌‌ فارس در دمای 5-4 و 24-19 درجه‌ی سانتی‌گراد

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

162.

ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

163.

ارزیابی خسارت کرم ساقه‌خوار برنج بر ارقام مختلف برنج Walker (Lepidoptera: Pyralidae)‎‏ ‏suppressalis‏ ‏‎ Chilo

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 37-46

164.

ارزیابی خطرات کمپوست تهیه شده از مواد زائد شهری(1)(MSW)در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

165.

ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

166.

ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیک درون و بین‌ جمعیتی یونجه‌های زراعی (Medicago sativa L.) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

167.

ارزیابی فرآیند لغزش در باغ‎های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

168.

ارزیابی فصلی رفتار جنسی قوچ کبوده فارس

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

169.

ارزیابی محتوای فصلنامه آموزشی- ترویجی"رویش" از دیدگاه روستاییان شهرستان‌ خرم‌آباد

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

170.

ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

171.

ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

172.

ارزیابی مقاومت به جوانه زنی قبل از برداشت و مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات بذر باآن در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

173.

ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

174.

ارزیابی نقش شهرها در توسعة ناحیه‎ای (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

175.

ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

176.

ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه دارویی آلوئه (Aloe barbadensis Mill)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

177.

آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای استان آذربایجان شرقی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

178.

آزمون مفروضات تئوری اقتضایی قیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

179.

آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاست گذاری عمومی

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

180.

آسیب شناسی سیاست خارجی ایران و چارچوبی برای ساماندهی طرز تلقی ها

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

181.

آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

182.

استدلال تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

183.

استراتژی عملیات در محیط زنجیرة تأمین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

184.

استفاده از روش ای.اچ.پی در مکان‎یابی جغرافیایی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

185.

استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

186.

استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

187.

استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

188.

اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم)

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

189.

اسطوره و نمایش در هندوستان

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

190.

اسناد الکترونیکی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

191.

اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

192.

آشکار سازی مخازن پر فشار با استفاده از تغییرات نسبت پواسون در نمونه های سنگ آهک در یکی از میادین نفت جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

193.

اصل کلیت در طراحی شهری

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

194.

اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

195.

یافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهران

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

196.

آفرینش اثر معماری بنیان ها و سویه ها

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

197.

آفرینشگری و روند آموزش خلاقانه در طراحی معماری

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

198.

افزایش بیان ژنهای سوکسینات دهیدروژناز و پروفوبیلینوژن دی آمیناز در پاسخ به تنش شوری درگندم ماهوتی

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

199.

افزایش کارایی با سیاست خصوصی سازی در ورزش

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

200.

اقرار مفلس از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

201.

اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 23-34

202.

آگاهی از نابرابری جنسیتی : مدلی برای سنجش میزان شناخت از نابرابری های جنسیتی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

203.

الأخطل و التصاویر الحرکیة فی شعره

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

204.

الارجوزة فی الادب العربی

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

205.

الاسطورة عند شعراء مصر المعاصرین

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

206.

الاشتغال و التنازع ( بین الواقع اللغوی و القواعد و تأثر النحاة بأصول الفقه )

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

207.

البنیة و السیاق و أثرها فی فهم النص

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

208.

الرثاء عند أبی الهذلی و مالک بن الریب التمیمی

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

209.

القدیم و الجدید فی الشعر و قدرته علی التوصیل

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

210.

الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پرشدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

211.

الگوی مقاومت دارویی و محتوی پلاسمیدی جدایه‌های Escherichia coli از موارد کلی با سیلوز طیور

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

212.

المقدمة الطللیة فی القصیدة العربیة الجاهلیة " حسان بن ثابت نموذجاً "

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

213.

آلودگی کریپتوسپوریدیایی و عفونتهای همزمان با آنتروپاتوژن‌های باکتریایی در گوساله‌ها و گاوهای اسهالی در گاوداریهای اطراف تهران

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

214.

امام خمینی (ره) و مقام رضا

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

215.

آمیختگی مصادیق و مفاهیم درفقه

دوره 38، شماره 3، تابستان 1384

216.

امکان سنجی احکام جهاد در فراسوی قلمرو ملی

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

217.

امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 103-131

218.

امکان سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

219.

آموزش نقد معماری

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

220.

آنالیز ادراری و بررسی فعالیت آنزیمهای ادراری در شترهای یک کوهانه ایرانی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

221.

آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

222.

انتخاب رویکرد مهندسی مجدد در تحول سازمان از بهبود مستمر تا بازسازی محدوده کسب و کار

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

223.

انجمن های ادبی از آغاز شعر فارسی دری تا سال 1335 ه

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

224.

انحراف در بحث ازمفهوم وصف

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

225.

اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

226.

اندازه‌ گیری‌ قدرت‌ بازار با استفاده‌ از مدل‌ سازمان‌ صنعتی‌ جدید (مطالعه‌ موردی‌: صنایع‌ تبدیلی‌ در استان‌ خراسان‌)

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

227.

اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

228.

اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

229.

اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه "

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

230.

اندیشة فقهی ابن ابی عقیل و مکتب متکلمان متقدم امامیه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

231.

اندیشه های تنزیهی عباد بن سلیمان

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

232.

اهداف سیاستی قیمت گذاری حامل های انرژی در اقتصاد ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

233.

اهمیت بیواستراتیگرافی بازوپایان رینکونلید در دونین پسین (فامنین) ایران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

234.

اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

235.

آوا و آهنگ از منظر اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

236.

اوصاف خداوند از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و قاضی سعید قمی(ره)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

237.

اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

238.

بازارجهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

239.

باز اسپید

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

240.

بازبینی نظریه انتقادی در روابط بین الملل

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

241.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

242.

بازسازی تاریخچه تدفین و مدلسازی حرارتی سنگ منشاء گدوان در ناحیة فارس

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

243.

بازسازی نظر خیام درباره وجود

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

244.

بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

245.

باز مهندسی اعتبار افزایی مدل های سازگار مدیریت تلفیقی تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

246.

بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی ( با نگاه ویژه به بم )

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

247.

بازنمایی مفهوم ‹‹غرب›› در نشریات دانشجویی

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

248.

بانگ صفیر

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

249.

بی ثباتی صادراتی و رشد کشاورزی : یک تجزیه و تحلیل هم انباشتگی سیستمی

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

250.

بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

251.

برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

252.

براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

253.

برآورد ترکیب‌پذیریها و اثرات ژن در لاین‌های زودرس ذرت در تراکم‌های مختلف بوته به روش تلاقی لاین × تستر

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

254.

برآورد ترکیب‌پذیری و اثرات ژن در ارقام و لاینهای برنج از طریق تجزیه لاین × تستر

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

255.

برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی)

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

256.

برآورد روند ژنتیکی و محیطی صفات اقتصادی در بزهای مرخز

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

257.

برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فاز ریلی لرزه نگاشتهای SRO مشهد

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

258.

برآورد هتروزیس و ترکیب‌پذیری در ذرت به روش تلاقی‌های دای آلل

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

259.

برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

260.

بررسی آب زیرزمینی دشت ورامین

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

261.

بررسی ابعاد مدیریت هنری کمال الدین بهزاد

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

262.

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری پریودنتال در سگهای ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

263.

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

264.

بررسی اثرات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات رویشی در ارقام لوبیا قرمز

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

265.

بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

266.

بررسی اثرات به کارگیری با کلوفن ( آگونیست رسپتور GABA-B ) به تنهایی و همراه با LRH-A و متاکلوپرامید بر آزاد سازی GTH-I در ماهی کپور ( Cyprinus carpio L. )

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

267.

بررسی اثرات تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی 6 رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

268.

بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

269.

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام آفتابگردان

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

270.

بررسی اثراثت کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی مطالعه موردی غرب گیلان

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

271.

بررسی اثر استرس حاد شنا کردن بر میزان پروژسترون، تستوسترون، +Na و +K سرمی در موش صحرایی نر و ماده

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

272.

بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

273.

بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

274.

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیک کشور

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

275.

بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای درآذربایجان غربی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

276.

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 17-24

277.

بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

278.

بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

279.

بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

280.

بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

281.

بررسی اثر عوامل عمده اکولوژیک در تولید بلاستوسپور قارچ Verticillium lecanii DAOM 198499 در محیط‌مایع

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

282.

بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

283.

بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

284.

بررسی اثر مصرف مکمل ویتامین B1 بر غلظت های گلوکز و اسید لاکتیک خون به دنبال اجرای فعالیت بیشینه هوازی

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

285.

بررسی اجزای عرضه و تقاضای داخلی محصولات کشاورزی اعضای اکو

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

286.

بررسی ارتباط بین الگوی سودهای افزایشی با ضریب قیمت به سود و ویژگی های شرکت های دارای الگوی سودهای افزایشی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

287.

بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

288.

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

289.

بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

290.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و تعداد پره در استحصال توان در توربین‌های پرپره بادی

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

291.

بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

292.

بررسی اصطلاحات ادبی اردو

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

293.

بررسی یافته های بالینی، رادیولوژی و اولتراسونوگرافی پیوند ایلیوم به مثانه در سگ

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

294.

بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه در منطقه طبس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

295.

بررسی الگوهای دگرگونی ساختاری (با تأکید بر کارگزاران عاملان دگرگونی ساختاری)

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

296.

بررسی آلودگی مونوکسیدکربن در تونل‌های محور هراز

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

297.

بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

298.

بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

299.

بررسی امکان بهره‌گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (Aglaonema commutatum Cv. Silver Queen)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

300.

بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

301.

بررسی امکان تولید فیش برگر از کوسه‌ماهی خلیج‌فارس

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

302.

بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

303.

بررسی امکان جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز در نوشاب ههای غیرالکلی گازدار

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

304.

بررسی امکان فهم وجواز تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

305.

بررسی امکان کاهش دفعات رکوردگیری و نمونه برداری شیر در گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

306.

بررسی امکان نزدیک سازی یافته های مکاتب تجربه گرایی منطقی و عمل گرایی در زمینه نقش معلم و فراگیر در فرایند یاددهی یادگیری و آثار آن بر تعلیم و تربیت

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

307.

بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

308.

بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش‌های اقتصاد ایران در دوره 81-1357 (با تأکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه)

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

309.

بررسی بیولوژی سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

310.

بررسی پایداری قارچ Erysiphe betae(Vanha) Weltzien عامل بیماری سفیدک پودری چغندرقند در منطقه کرج و قزوین

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

311.

بررسی پایداری‏‎ ‎و عملکرد لاین های برنج

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 25-36

312.

بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

313.

بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

314.

بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

315.

بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

316.

بررسی تاثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی و تراکم روده های جوجه های گوشتی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

317.

بررسی تأثیر آموزشی افراد جویای کار بر طول دوره بیکاری آنها (مورد مطالعه شهرستان شیراز)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

318.

بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

319.

بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

320.

بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

321.

بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

322.

بررسی‌ تاثیر دوره‌ های‌ نوری‌ بر رشد مراحل‌ لاروی‌، دگردیسی و بقاء‌ میگوی‌ بزرگ‌ آب‌ شیرین Macrobrachium rosenbergii

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

323.

بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

324.

بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران درچارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان پویا

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

325.

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.)de Bary عامل پوسیدگی ریشه آفتابگردان

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

326.

بررسی تأثیر شوری، اندازه بذر و اثرات متقابل آنها بر تندش، کارایی تبدیل ذخایر بذر و رشد گیاهچه سویا (Glycine max)

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

327.

بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

328.

بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra )

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

329.

بررسی تاثیر کشت گونه های تاغ ، آتریپلیکس و گز بر خصوصیات خاک در مسیر بزرگراه تهران - قم

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

330.

بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

331.

بررسی تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات قبل از فعالیت بیشینه بر تعداد سلول های سفید و گلوکز و هورمون کورتیزول در دختران دانشجوی ورزشکار

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

332.

بررسی تاثیر مفاهیم قرانی و شرقی بر اشعار ایوان بونین

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

333.

بررسی تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم برکارایی مصرف آب و تحمل به خشکی گیاه گوجه‌فرنگی در استان بوشهر

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

334.

بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

335.

بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

336.

بررسی تاکسونومی زنبورهای قبیله Scoliini (Hym.: Scoliidae) در استان تهران

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

337.

بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

338.

بررسی تجارب بازسازی سیل 1378 شهرستان نکا از منظر توسعه

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

339.

بررسی تجربی کارایی مکمل های آلی و معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

340.

بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

341.

بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

342.

بررسی تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

343.

بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

344.

بررسی تخلیة پتاسیم از خاکهای زیرکشت نیشکر خوزستان

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

345.

بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه)

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

346.

بررسی تشابهات تغزیه امام حسین علیه السلام و فیلم مصایب مسیح( ساخته مل گیبسون)

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

347.

بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

348.

بررسی تعامل نماتد گالزای بذر گندم Anguina tritici و باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم Rathayibacter tritici

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

349.

بررسی تغییرات الکتروکاردیو گرافیک بیهوشی با کتامین در ماهی کپور علفخوار

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

350.

بررسی تغییرات تپّه‎های ماسه‎ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (از سال 1346 تا 1372)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

351.

بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

352.

بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

353.

بررسی تغییرات سیمای طبیعی و کاربری اراضی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از عکس های هوایی و GIS

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

354.

بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

355.

بررسی تغییرات کمی ترکیبات فنلی در ارقام خربزه گرمسار و سوسکی در خلال رشد قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. melonis و نماتد مولد غده ریشه Meloidoggne javanica

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

356.

بررسی تفسیر فریقین از تعبیر قرآنی "اولی الامر"

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

357.

بررسی تنظیم‌کننده رشد و شرایط انبارداری بر تولید‎ ‎غده بذری سیب زمینی

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 25-33

358.

بررسی تنوع ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

359.

بررسی تنوع و مقایسه عملکرد و اجزای آن تحت دو شرایط آبیاری در ماش

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

360.

بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

361.

بررسی توانایی زنده ماندن جدایه های بومی قارچ آرتروبوتریس پس از عبور از لوله گوارش گوسفند برای کنترل زیستی نماتودهای گوارشی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

362.

بررسی توزیع عنصر روی در بافتهای مختلف شتر یک کوهانه ایرانی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

363.

بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

364.

بررسی جریان‌ آشفته درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای تحت فشار

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

365.

بررسی حقوقی احتکار و نرخ گذاری

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

366.

بررسی‎ ‎خسارت اقتصادی لیسک‌های کاهو در استان مازندران و روشهای کنترل آن‏

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 1-6

367.

بررسی خشکسالی، تر سالی و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

368.

بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد در بره‌های لری بختیاری

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

369.

بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

370.

بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت"

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

371.

بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

372.

بررسی دوام چوب تبریزی در حالت های حفاظت شده با کرئوزوت و تانالیت C

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

373.

بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

374.

بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

375.

بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

376.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

377.

بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

378.

بررسی رابطه کمال گرایی و موفقیت ورزشی

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

379.

بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

380.

بررسی رخساره های میکروبی ( استروماتولیتی و ترومبولیتی) قاعده سازند کنگان با نگرشی ویژه بر گذر پرمو- تریاس در ناحیه زاگرس

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

381.

بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

382.

بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

383.

بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

384.

بررسی روند برنامه ریزی فعالتی های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

385.

بررسی ژنتیکی صفات مهم زراعی و تعیین روابط بین آنها در آفتابگردان به کمک رگه‌های اینبرد نوترکیب

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

386.

بررسی ساختار اناتومی ، بیومتری الیاف و برخی ویژگی های فیزیکی چوب کلن های صنوبری دلتوییدس در استانه اشرفیه استان گیلان

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

387.

بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

388.

بررسی ساختار میکروسکوپیک طحال و بافتهای لنفاوی همراه دستگاه گوارش در ماهی قره برون

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

389.

بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

390.

بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

391.

بررسی سرولوژیکی لپتوسپروز در گاوهای اهواز

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

392.

بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

393.

بررسی سلسله مراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه های مرجع

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

394.

بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

395.

بررسی سینتیک آزاد شدن بور در برخی از خاکهای ایران

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

396.

بررسی شبه ادبیات و انواع ادبی آن

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

397.

بررسی شیوع بافتهای غیرمجاز در کالباس خشک ممتاز براساس تعیین شاخص های شیمیایی هیدروکسی پرولین و کلاژن مربوط به کارخانه های تولید کننده این فرآوردهها در تهران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

398.

بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا در شرایط تنش رطوبتی در اواخر مرحلة زایشی

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

399.

بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناس مهندسی با نگرشی خاص به پدیدة واگرائی

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

400.

بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

401.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه با تعیین سهم عوامل

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

402.

بررسی عوامل فردی موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشگاه تهران

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

403.

بررسی عوامل مرتبط به نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق محروم

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

404.

بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

405.

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

406.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

407.

بررسی عوامل موثر در نخستین مرحله از جنبش سربداران خراسان تا تشکیل دولت

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

408.

بررسی غلظت سرب درتعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه دراصفهان

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

409.

بررسی غلظت فلزات سنگین ( روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب ) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

410.

بررسی فراوانی بالینی و تحت بالینی و سنجش کمترین غلظت آنتب بیوتکی جلوگیری کننده از رشد ( MIC ) استافیلوکوکوس آرئوس و اشریشیاکلی جدا شده از اورام پستان گاوان

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

411.

بررسی فراوانی دیسریتمی های قلبی در اسبهای به ظاهر سالم باشگاههای سوارکاری ( شیراز، اصفهان و تهران )

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

412.

بررسی فراوانی هیستوفیلوس سومنی و سایر باکتری‌ها در موارد ورم پستان تعدادی از گله‌های گاوهای شیری نژاد هلشتاین اطراف مشهد.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

413.

بررسی فعالیت کبد در گاوهای هلشتاین پرتولید در دوره انتقال در یک گاوداری صنعتی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

414.

بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه)

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

415.

بررسی کارایی برخی از روشهای شیمیایی کنترل کیفیت بویژه اندازه گیری هیستامین در مقایسه با شمارش باکتری های سرما دوست در هوور مسقطی و سارم خلیج فارس

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

416.

بررسی کارآیی موش‌کش تدخینی سیماگ (سیانور‎ ‎سدیم) درمقایسه با فستوکسین علیه ‏موش ورامین ‏N. indica‏ ‏

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 35-43

417.

بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی وشیرانا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

418.

بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

419.

بررسی کتاب ساخت جامعه سیاسی جهانی :مقالاتی در باب نهادی شدن بین المللی

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

420.

بررسی کتاب های چاپ سنگی مصور دوره قاجار

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

421.

بررسی یک ساعت خورشیدی استوانه‌ای عربی اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1384

422.

بررسی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در آراء افلاطون

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

423.

بررسی محیط های رسوبی و چینه ‌شناسی سکانسی سازند دالان در ناحیه زاگرس (نواحی کوه دنا و کوه سورمه)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

424.

بررسی محورها و چالش‎های مدیریّت روستایی در ایران

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

425.

بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

426.

بررسی میزان آلودگی و ضایعات هیستوپاتولوژیک کبد و ریه دامهای کشتار شده در کشتارگاههای استان آذربایجان شرقی در اثر آلودگی به نوچه لینگواتولاسراتا در فصول مختلف سال.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

427.

بررسی میزان حساسیت نرم‌افزار جزرومدی IOS به طول دوره آماری و نقص در داده‌های ورودی سطح آب

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

428.

بررسی میزان حمایت سیاست خرید تضمینی ازپنبه، خرما، سیب‌زمینی، پیاز و کشمش دراستان فارس

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

429.

بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردک ماهی تالاب امیر کلایه لاهیجان

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

430.

بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

431.

بررسی میزان هزینه سرانه دانشجویی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزی و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشجویی چند رشته منتخب

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

432.

بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال دراستان ایلام

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

433.

بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

434.

بررسی مشخصات الیاف و ترکیبات شیمیایی پالونیا (Paulownia fortunei ) در منطقه گرگان

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

435.

بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

436.

بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید اکسیژن ( آب اکسیژنه ) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss )

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

437.

بررسی مقایسه ای تغییرات یاخته ای ترشحات گردن و مخاط رحم گاو در دو روش سو?ب و آسپیراسیون

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

438.

بررسی مقایسه ای نیازهای جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

439.

بررسی مقایسه ای ناهنجارهای ستون فقرات پسران و دختران دانش آموز

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

440.

بررسی ملاک های تحقق مسافت شرعی در سفر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

441.

بررسی مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 7-16

442.

بررسی منتقدانه نظریه تلقی

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

443.

بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) (مورد مطالعه استان اصفهان)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

444.

بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

445.

بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

446.

بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سالمونلا آبورتوس اویس در ایران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

447.

بررسی نسبت بین احساس محلّی گرایی و ملّی گرایی (مورد : آذربایجان – تبریز)

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

448.

بررسی نظرهای مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

449.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

450.

بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

451.

بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

452.

بررسی نگرش کشاورزان و کارشناسان استان ایلام نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

453.

بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

454.

بررسی های جامعه شناختی عوامل کارایی شوراهای اسلامی شهر

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

455.

بررسی و ارائه برنامه پایش کیفی مناسب برای حوضه آبخیز سد امیرکبیر (رودخانه کرج)

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

456.

بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان‎زدایی در دشت لامرد

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

457.

بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید. کلاسیک های جدید، تا چه اندازه جدیدند؟

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

458.

بررسی و ارزیابی صفات کمی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مصنوعی گندم دردو شرایط آبی و دیم

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

459.

بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

460.

بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

461.

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

462.

بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI)

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

463.

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

464.

بررسی وضعیّت رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگة‌‌هرمز

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

465.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

466.

بررسی وضع موجود و تعیین شاخص های استعداد یابی در کشتی

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

467.

بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

468.

بررسی و مقایسه آمادگی قلبی – عروقی و استرس فیزیولوژیک دو گروه فعال و غیر فعال اعضای هیات علمی دانشگاه یزد( سنین 50-30)

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

469.

بررسی و مقایسه تاثیر موسیقی الکترونیک بر دو سرعت ورزشکاران دو و میدانی و غیر ورزشکاران مرد مقطع متوسطه استان تهران

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

470.

بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

471.

بررسی و نقد دیدگاه رشید رضا و احمد امین درباره احادیث مهدویت

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

472.

بررسی ونقد کتاب اخلاق اصالت ، نوشته چارلز تیلور

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

473.

بررسی ونقد کتاب اخلاق اصالت ، نوشته چارلز تیلور

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

474.

برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

475.

برنامه ریزی زبان و نگرش های زبانی

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

476.

بستی و أمثال و حکم در دیوان

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

477.

بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1)

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

478.

بی عدالتی در فرصت‏های آموزشی استان سیستان و بلوچستان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

479.

بلوغ آزمایشگاهی تخمکهای نارس شتریک کوهانه در محیط‌ها مزاف 10 همراه با غلظتهای مختلف سرم گوساله جنینی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

480.

بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

481.

بناء عقلا

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

482.

بهبود شاخص های کیفی کیوی خشک شده و فرمولاسیون آن با استفاده از پیش فرایند اسمز

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

483.

بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی باکیموزین (I)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

484.

بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی با کیموزین(II)

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

485.

بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

486.

بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

487.

بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

488.

بهینه سازی مصرف آب برای آبیاری پنبه در منطقه گرگان

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

489.

بیواستراتیگرافی نهشته های مرز سازندهای گورپی وتاربور در نواحی بروجن و سمیرم

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

490.

پایایی و روایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبانی، جنسیت و پیش آگاهی از ابزار سنجش عینی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

491.

پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

492.

پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

493.

پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

494.

پاسخ هماتولوژیک و بیوشیمیایی به تمرین شدید در اسبهای مسابقه دو خون ایرانی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

495.

پایش روزانه خشکسالی دراستان تهران

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

496.

پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی حاشیه نشینی (مطالعة موردی: محلّة عین 2 اهواز)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

497.

پراکنش فصلی ویژگی های منی و باروری خروس های بومی فارس

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

498.

پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

499.

پرتوتابی گاما به پینه های رویان‌زا و رویان‌زایی از پینه‌های عادت کرده لیمو آب (Citrus aurantifolia var. Mexican lime)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

500.

پروتکل شمارة 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

501.

پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

502.

پژوهشی دربارهء احادیث نهی از تفسیر به رأی در نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

503.

پژوهشی درباره مفاد آیه اکمال دین از دیدگاه فریقین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

504.

پژوهش در پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه ماکو (ماکو تا دشت بازرگان)

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

505.

پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

506.

پیش بینی تقاضای انرژی دراقتصاد ایران براساس روش تجزیه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

507.

پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

508.

پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

509.

پیشینهء آموزش زبان خارجی

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

510.

پلی بین خط وهنر

2-173، شماره 0، بهار 1384

511.

پهنه‌بندی خطر فرسایش در حوزه آبخیز گُل‌آباد اصفهان با استفاده از مدل MPSIAC و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

512.

پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

513.

پول شویی و تعلیم و تربیت

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

514.

پیوند شعر و موسیقی و چگونگی همخوانی اوزان با مضامین در دیوان عنصری

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

515.

تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

516.

تأثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاک‎های شور ـ سدیمی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

517.

تاثیر تجویز اکسی توسین با دواندن یا بدون دواندن در اولین فحلی بعد از زایش روی میزان جمع شدن رحم و میزان آبستنی در مادیانهای مبتلا به تجمع مایع رحمی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

518.

تاثیر تزریق دگزامتازون در انتهای دی استروس بر طول دوره فحلی تلیسه هلشتاین

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

519.

تاثیر تنش خشکی و کمبود نیتروژن بر تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های محلول در برگ ذرت

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

520.

تاثیر خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی در ارزیابی پایداری تونل کلات

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

521.

تأثیر رشد مکانیزاسیون و صادرات بر اشتغال نیروی‌کار در بخش کشاورزی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

522.

تأثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

523.

تاثیر سبک های مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

524.

تاثیرسطوح مختلف بور و روی و دو منبع روی بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

525.

تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر مورفولوژی مخاط روده جوجه های گوشتی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

526.

تأثر سعدی الشیرازی برسالة الامام علی ( علیه السلام ) الی مالک الاشتر

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

527.

تاثیر سفالگری چین بر ایران در دوره صفوی

2-173، شماره 0، بهار 1384

528.

تأثیر شناخت الهی (اسماءالحسنی) در مسیر معرفت به حق

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

529.

تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

530.

تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

531.

تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده)

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

532.

تأثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

533.

تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی علفکشهای مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد وصفات مهم زراعی عدس (Medik (Lens culinaris درکشت انتظاری و بهاره

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

534.

تاثیر کاربرد نیتروژن و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های زراعی کنجد

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

535.

تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سطح اضطراب زنان باردار سه ماهه دوم و سوم بارداری

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

536.

تاثیر یکسان سازی نرخ تسهیلات بانکی بر تخصیص اعتبارات به بخش کشاورزی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

537.

تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

538.

تاثیر محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

539.

تأثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمکاران (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

540.

تاثیر میزان اسیدیته، چربی و ماده خشک بدون چربی شیر بر مقاومت لیستر یا مونوسیتوژنز 4b در برابر امواج مایکروویو

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

541.

تاثیر معماری ایرانی در بناهای دوره بهمنیان در جنوب هند (748-934)

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

542.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

543.

تاثیر مکمل های غذایی کولین ، عصاره مریم گلی ، اسیدهای آمینه شاخه دار و گلوکز بر خستگی و عملکرد عضلانی بازیکنان فوتبال مرد بزرگسال طی دوهای شدید متناوب خاص فوتبال

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

544.

تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

545.

تاثیر مهار کننده های HMG-CoA رودوکتاز و ACAT بر ترشح محتوای پروتئینی و فسفولیپیدی VLDL1 و VLDL2 در مدل خوکچه هندی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

546.

تاثیر نحوه راه اندازی کسب وکار بر میزان توفیق کار آفرینان ایرانی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

547.

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

548.

تاریخ شناخت دستگاه گردش خون و بیماری‌های آن در دورة اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1384

549.

تاریخ نگارش نهج البلاغه مترجم آستان قدس رضوی

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

550.

تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

551.

تأملی بر پیوند نظری نظریه‌های بنگاه کار آفرین وسازمان یاد گیرنده

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

552.

تاملی در منطق ریاضی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1384

553.

تأملی نقد گونه در باب معنای غایی زندگی با تأکید بر دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

554.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

555.

تبیین زمینه‌های به کارگیری تحقیق در عملیات در مدیریت محیط زیست

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

556.

تجربه دینی

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

557.

تجزیه به عامل‌ها در ارقام هیبرید ذرت دانه‌ای

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

558.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در لاین‌های آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین ×‌‌ تستر در شرایط تنش وبدون تنش خشکی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

559.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

560.

تجزیه علیت و برآورد وراثت‌پذیری عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف جو‏

دوره 7، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 55-66

561.

تجزیه و تحلیل دما و یخبندان در ارتباط با اقلیم فرودگاهی

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

562.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی عطر و طعم برنج به کمک نشانگر رپید و روش کلاسیک

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

563.

تجزیه و تحلیل و تعیین ترکیب بهینه ذخایر ناخالص ارزی کشورهای صادرکننده مواد خام

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

564.

تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

565.

تحلیلی بر تعاونی های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی آن در سیستان و بلوچستان

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

566.

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

567.

تحلیلی بر سیاست‎ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعة کشور

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

568.

تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

569.

تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

570.

تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

571.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

572.

تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

573.

تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران

2-173، شماره 0، بهار 1384

574.

تحلیل ساختاری و زمین ساختی طاقدیس سبزپوشان براساس مطالعات مرفوتکتونیکی و تحلیل آماری درزه ها

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

575.

تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

576.

تحلیل ضریب دبی جزئی سرریزهای جانبی مایل در کانال های غیرمنشوری مستطیلی

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

577.

تحلیل عاملی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

578.

تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

579.

تحلیل فرمال فضای شهری و پایه های فلسفی آن

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

580.

تحلیل فعّالیّت‎های نئوتکتونیک با استفاده از روش‎های ژئومرفورلوژی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

581.

تحلیل فلسفی از نسبت ریاضیات و علم جدید

دوره 33، شماره 1، تابستان 1384

582.

تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

583.

تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

584.

تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

585.

تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

586.

تحلیل هزینه گندم با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ تک محصولی مطالعه موردی: منطقه ارسباران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

587.

تحلیل و بررسی نقش عوامل توپوگرافی و مرفوژنزدرخندق زایی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

588.

تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی و دوره های خشک کوتاه مدّت در استان خراسان

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

589.

تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

590.

تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

591.

تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

592.

تخمین پارامترهای معادلات نفوذ توسط خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

593.

تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

594.

تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 1-7

595.

تخمین کارایی انرزی دربخش صنعت ایران درقالب تابع تقاضای تعدیل جزیی

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

596.

تداوم سیستم اقتدار گرایی در آسیای مرکزی

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

597.

تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

598.

تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو لکه‎ای Koch Tetranychus urticae روی ارقام مختلف لوبیا درمنطقه تهران

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

599.

ترتیبات منطقه ای و اقدامات قهری در چهارچوب منشور ملل متحد

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

600.

ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

601.

ترجمه‌ای کهن از رسالة فراست فخر رازی (اثر لطف الله عزیز الهروی)

دوره 3، شماره 2، پاییز 1384

602.

تزریق آنتی آروماتاز در تخم مرغ: بررسی اثرات آن در نسبت جو جه‌های نر و ماده تولیدی وخصوصیات اقتصادی آنها

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

603.

تشخیص تغییرات و بیابانزایی با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی داده های ماهواره ای چند طیفی

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

604.

تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس گاومیش با آزمایش ELISA و مقایسه آن باروش هضم عضلانی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

605.

تشخیص کیست هیداتیک تجربی در گوسفند با بررسی وجود پادگن انگل در سرم و ادرار به روش کواگلوتیناسیون

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

606.

تشخیص مواردی از جداشدگی شبکیه به کمک اولتراسونوگرافی در اسبهای دارای کاتاراکت

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

607.

تشخیص مولکولی ویروس عامل بیماری مارک در ایران

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

608.

تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه " اوقاف گیب "

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

609.

تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

610.

تصحیح یک طلسم درفردوس الحکمه

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

611.

تصریح و براورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

612.

تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

613.

تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

614.

تعارض نفع فردی و نفع جمعی (دوراهی اجتماعی) و عوامل موثر بر آن

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

615.

تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

616.

تعریف با حد و مشکلات آن

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

617.

تعیین ارتباط سطح فعالیت بدنی با عوامل خطر زای قلبی - کرونری در کارگران میانسال مرد

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

618.

تعیین الگوی ارتباط میان اولویت رقابیتی کیفیت و تصمیمات استراتژیک و فعالیت های بهینه در قطعه سازان موفق صنعت

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

619.

تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر )

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

620.

تعیین الگوی پروتئینی پنی سیلیوم‌های جدا شده از منابع طبیعی ایران

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

621.

تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

622.

تعیین اندازه ذرات علف یونجه خشک با سیستم پنسیلوانیا و اثر آن روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

623.

تعیین برنامه نمونه‌برداری و الگوی توزیع فضایی سنک قوزه پنبه Creontiades pallidus وشکارگرهای Chrysoperla carnea و Nabis capsiformis

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

624.

تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

625.

تعیین بیووارهای جدایه‌های Pseudomonas fluorescens جدا شده از مناطق مهم سیب‌زمینی کاری ایران و بررسی توانایی تولید آنتی بیوتیک و سیدروفور در آنها

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

626.

تعیین تقویم مناسب کشت گندم دیم در استان ایلام با استفاده از شاخص شروع بارندگی

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

627.

تعیین جذابیت گونه های مختلف گیاهی برای زنبورعسل در مناطق خوانسار و فریدن اصفهان

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

628.

تعیین حداقل علظت ممانعت کننده (MIC) اسانس گیاه آویشن شیرازی روی باکتری‌های استافیلوکوکوس آرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه و اشریشیاکلی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

629.

تعیین خواص حرارتی- فیزیکی آب لیموترش

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

630.

تعیین روابط ژنتیکی در اینبردلاین‏های ذرت با استفاده از نشانگرریزماهواره

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

631.

تعیین زاویه اصطکاک داخلی سنگ ها به کمک سطوح برش دارای خش لغزش

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

632.

تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

633.

تعیین عمل ژن ها و وراثت پذیری بعضی از صفات مرتبط با کیفیت برنج با استفاده از تجزیه و تحلیل گرافیکی دای آلل

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

634.

تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

635.

تعیین کمترین عیار سرمی با ارزش جهت تشخیص توکسوپلاسموز گوسفند در روشهای الایزا، ایمونوفلورسنت و وسترت بلات

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

636.

تعیین گروههای سازگاری رویشی در جمعیت قارچ Magnaporthe grisea در استان گیلان

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

637.

تعیین میزان غلظت پروژسترون خون گاومیش در ماههای مختلف آبستنی با استفاده از روش رادیوایمنواسی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

638.

تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

639.

تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

640.

تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران )

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

641.

تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

642.

تعیین وضعیت رقابتی صنعت ÷رورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

دوره 18، شماره 2، تابستان 1384

643.

تغییرات اخذ غذا، اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره‌های روشنایی و تاریکی

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

644.

تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران مطالعه موردی استان یزد

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

645.

تغییرات میکروسکوپی، ویژگیهای بافتی و ظرفیت جذب مجدد آب برش‌های سیب خشک شده با روش‌های مختلف

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

646.

تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

647.

تفاوت آثار شفعه از منظر حقوق اموال و قاعدة لاضرر

دوره 38، شماره 3، تابستان 1384

648.

تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

649.

تفسیر آیه مس در بستر تاریخی

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

650.

تفسیری ساده و روشن ازکتاب و سنت

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

651.

تفسیر قرارداد

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

652.

تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

653.

تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

654.

تقاضای اجرای قرارداد، توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

655.

تناسخ و قداست گیاهی در شعر سپهری و شاملو

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

656.

تنوع گونه‌ای کنه‌های خاکزی بالاخانوادة بررسی Uropodoidea (Acari: Mesostigmata) در منطقة تهران

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

657.

تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

658.

تهیه کنسانتره پروتئینی از کنجاله پنبه دانه جهت مصرف انسان به روش مخلوط حلال‌ها (آب: استن: هگزان)‏

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 45-51

659.

تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

660.

تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

661.

توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

662.

توحید از منظرکتاب و سنت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

663.

توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

664.

توسعة اشتغال در نواحی روستایی

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

665.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

666.

توسعه و کاربرد یک مدل ناپارامتری برای شبیه‌سازی دبی جریان رودخانه

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

667.

توصیف امکانات فوق برنامه ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی از دیدگاه مدیران تربیت بدنی

دوره 23، شماره 23، بهار 1384

668.

توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

669.

تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز)

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

670.

تولی و تبری در شعر ناصرخسرو

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

671.

جایگاه آب و آبنما در پارک های شهری

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

672.

جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

673.

جایگاه کنایه در مثنوی مولانا

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

674.

جامعه‌شناسی خانواده

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

675.

جاودانگی انسان از دیدگاه قران

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

676.

جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی وارزیابی پایداری گرمایی آنها

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

677.

جداسازی باکتری هموفیلوس سومنوس از جراحات پنومونی گاوهای ذبح شده در اطراف تهران

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

678.

جداسازی ریمرلاآناتی پستیفر از اردکهای بومی منطقه رشت

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

679.

جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

680.

جداسازی و شناسایی قارچهای بیماریزا و ساپروفیت از ضایعات آبشش کپور ماهیان پرورشی (کپور معمولی؛ کپور نقره ای؛ کپور علفخوار)

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

681.

جراحی ایلئوسیستوپلاستی در سگ : مطالعه تصویربرداری، خونشناسی، بیوشیمیایی، و آسیب شناسی.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

682.

جرایم خرد علیه نظم عمومی راهبردها و راهکارها

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

683.

جریان شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشی ( م 450 ق)

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

684.

جستاری پیرامون مشکل سیاست گذاری در ایران

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

685.

جستاری در مساله معنا با رویکرد معنا با رویکرد به آثار شهید مطهری

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

686.

جهان بینی رئالیسم

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

687.

جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

688.

جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

689.

جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

690.

چارچوب برنامه‎ریزی روش‎گرا- ارتقاء سکونتگاه‎هایغیررسمی شهری (مورد: مطالعة بندرعبّاس)

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

691.

چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

692.

چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

693.

چشم انداز آینده تعامل فرهنگ و تاریخ از منظر فیلسوفان سیاسی مدرن

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

694.

چگونگی پیدایش کثیر از واحد ( نظام فیض ) از دیدگاه شیخ اشراق

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

695.

حب الهی و آثار آن از نگاه فلسفه و دین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

696.

حدیث قاهری و دلبری در شعر فارسی اقبال (دیدگاه علامه محمداقبال درباره صفات جلال وجمال خداوند)

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

697.

حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

698.

حق انسان بر حریم خصوصی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

699.

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

700.

حقیقت ایمان ازنظر ملا صدرا و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

701.

حکم نظر به مخطوبه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

702.

حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

703.

حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

704.

حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

705.

حمایت از زیان دیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

706.

خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

707.

خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

708.

خداشناسی از راه فطرت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

709.

خردمندان و بی خردان شاهنامه بخش اول

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

710.

خردمندان و بی خردان شاهنامه (بخش دوم)

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

711.

خصوصیات فولیکولی و ارتباط آنها با کیفیت پوست گوسفند زندی

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

712.

خو ارق عادات (معجزات- کرامات) از نظر مولانا در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

713.

خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

714.

درباره نسی

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

715.

درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

716.

دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود

دوره 38، شماره 3، تابستان 1384

717.

دین و درمان افسردگی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

718.

دین و ملیت در هویت ایرانی

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

719.

دور الشعر الکلاسیکی و الحرّ فی الحیاة الإجتماعیة و السیاسیة العربیة

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

720.

دورهء ادبیات روشنگری در آلمان

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

721.

ذوب مجدد و ناهنجاریهای ترکیبی (سدیم و پتاسیم بالا) در سیینوگرانیتهای آلموقلاق (همدان)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

722.

رابطه بین پروتئینهای محلول و مقاومت به سرما در گندم با استفاده از رگه‌های جایگزین و تجزیه به عاملها

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

723.

رابطه بین توزیع فشار و تراکم آلاینده ها در تهران

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

724.

رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

725.

رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381-1377

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

726.

رابطه حکمت مدنی و عدالت در فلسفه سیاسی اسلام

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

727.

رابطه خدا و انسان از دیدگاه حضرت امام خمینی و کی یرکگارد

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

728.

رابطه دولت و سازمان های غیر دولتی زنان در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

729.

رابطه سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثر بخشی مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور

دوره 24، شماره 24، تابستان 1384

730.

رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان )

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384

731.

رابطه لاکتات و حذف mtDNA لکوسیت های خون انسان پس از شرکت در یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز

دوره 25، شماره 25، پاییز 1384

732.

رابطه مسایل توحیدی با شناخت انسان در عرفان ابن ترکه و ابن عربی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

733.

راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

734.

راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

735.

رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

736.

ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

737.

رده بندی چند رقم کانولا بر مبنای پروتئین کل و ذخیره و اسیدهای چرب دانه

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

738.

رسول ماه

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

739.

رضا آقا رضا و رضا عباسی ( سه اسم و رقم در قالب یک قلم )

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

740.

رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

741.

رنگین کمان آسمان: کمال الدین فارسی و دیتریش دو فرایبرگ

دوره 3، شماره 2، پاییز 1384

742.

رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی (PP)(1) رویکرد محیط زیستی

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

743.

روابط ژنتیکی برخی از ارقام انار (Punica granatum L.) ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 36، شماره 6، تابستان 1384

744.

روایی در تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

745.

روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 1-12

746.

روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 35-44

747.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384

748.

روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

749.

روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

750.

روش شناسی برنامه ریزی محیط زیستی محلی با مشارکت مردم(به شکل یک سیستم مدیریت محیط زیست)

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

751.

روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

752.

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

753.

روشهای تشخیص و تعیین مکان ژن‌های کمّی در جوامع دامی

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 53-72

754.

روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

755.

رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

756.

رویکرددی تلفیقی از مثلث های اتزیونی و هیرشمن در اجرا وارزیابی سیاست ها

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

757.

رویکرد معنا شناختی به اطلاعات و اطلاع رسانی

دوره 35، شماره 1، تابستان 1384

758.

رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

759.

رویکرد نقادانه در چگونگی شناخت خدای متعال0

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

760.

رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

761.

رومئو و ژولیت در موسیقی

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

762.

رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

763.

روند تحولات مدیریت نظام آموزش عالی در جهان امروز همراه با راهکارها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

764.

روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

765.

روند تحوّل و چالش‎های عمران و توسعه روستائی در ایران

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

766.

روند رشد و توسعه کلان شهرهای کشور

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

767.

زریاب و نقش او در انتقال موسیفی و رسوم ایرانی به اسپانیای اسلامی ( اندلس)

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

768.

زیست شناسی شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep., Noctuidae) و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در ارومیه

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

769.

زلزله، شهرها و گسل ها

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

770.

زمینه های بنیادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

771.

زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

772.

زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383

773.

زنان در نخستین سده های اسلامی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

774.

زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

775.

زن ، قدرت و خانواده پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

776.

زن وادبیات در آمریکای لاتین

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

777.

زون‌بندی منطقه حفاظت شده "گنو" با استفاده از GIS

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

778.

ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تأکید بر لزوم فلات قارّه

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

779.

ژئوترموبارومتری سنگهای رخسارة اکلوژیت در مجموعة افیولیتی منطقة سولابست در جنوب شرق بیرجند

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

780.

ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی جنوب دانسفهان و جنوب کرج، ماگماتیسم همزمان جزایر قوسی و درون صفحه‌ای

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

781.

ژئومرفولوژی و تغییرات آب و هوایی هولوسن در کوه گچی قلعه‌سی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

782.

ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

783.

ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

784.

ساز و کار تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

785.

سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

786.

سیاست های دریافت برنامه های تلوریونی ماهواره ای در کشورهای آسیاسی: درس های مقابله و بهره وری برای ایران

دوره 26، شماره 26، زمستان 1384

787.

سیالوسل (موکوسل غدد بزاقی) ناحیه گردنی در سگهای نژاد ژرمن سپرد: بررسی 3 مورد.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

788.

ساماندهی فضایی مکان های آموزشی (مقطع متوسطه) شهر زنجان به کمک GIS

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

789.

سایه حافظ در غزل های سایه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

790.

سیر تاریخی پیدایش اصل اشتغال در اصول فقه شیعه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

791.

سیر تحول بن مایه های یک اسطورهء کهن

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

792.

سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

793.

سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه

دوره 38، شماره 3، تابستان 1384

794.

سعدی تالی فردوسی

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384

795.

سفالگری عصر آهن (حدود 1100-1450پ – م ) تپه هفتوان ,دشت سلماس, حوزه دریاچه ارومیه

2-173، شماره 0، بهار 1384

796.

سقط جنین حرمت یا جواز

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

797.

سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

798.

سمواٌل

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

799.

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

800.

سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان (مطالعه موردی شهرستان گناباد)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384

801.

شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384

802.

شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

803.

شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

804.

شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 79-87

805.

شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

806.

شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

807.

شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

808.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

809.

شعر نیکو در جلوه گاه عرفان

دوره 173، شماره 0، بهار 1384

810.

شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

811.

شیمی- کانی شناسی تورمالین در رگه‌های کوارتز-تورمالین توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

812.

شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

813.

شناخت و تأثیر واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

814.

شناسایی پلاسمیدهای مشترک در بین باکتریهای ریزوبیوم با استفاده از تهیه خزانه ژن

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

815.

شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

816.

شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

817.

شناسایی نرم تنان خاکزی استانهای گلستان و مازندران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

818.

شناسایی و رتبه بندی گروههای تاثیرگذار بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

819.

شناسائی رژیم های بارش ایران به روش تحلیل خوشه ای

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

820.

شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

821.

شهرگرایی و شهرسازی شتابزده الگوی فاوستی توسعه

دوره 21، شماره 21، بهار 1384

822.

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

823.

شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی "

دوره 10، شماره 23، بهار 1384

824.

شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی "

دوره 10، شماره 24، بهار 1384

825.

شیوه های احراز وثاقت متن قرآن از دیدگاه دانشمندان مسلمان

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

826.

صاردات آب ایران به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس:انگیزه ها تجربه ها و چشم اندازها

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

827.

صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

828.

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

829.

صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

830.

ضررجبران پذیر از دیدگاه رویه قضایی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

831.

ضرورت بهره گیری از تئوریهای جدید در تحلیل ساختار فضائی بافتهای کهن

2-173، شماره 0، بهار 1384

832.

ضرورت تحوّل در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعة موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار)

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

833.

طبقه بندی کاربری گونه های گیاهان در طراحی منظر شهری

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

834.

طبقه بندی وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از داده های فراوانی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

835.

طراحی الگوی مفهومی تعاملات سازمان – محیط بر اساس ظرفیت محیط با رویکرد سیستمی

دوره 18، شماره 1، بهار 1384

836.

طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

837.

طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم

دوره 58، شماره 1، بهار 1384

838.

طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 133-148

839.

طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

840.

طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

841.

طراحی و تبیین مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

842.

طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکت های مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

843.

طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

844.

طرح مفهومی و نظری مطالعات منطقه ای در سیاست بین الملل

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

845.

ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

846.

عالم و آدم از منظر عرفان

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

847.

عباس محمود عقّاد : نشاطاته و آثاره

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

848.

عرب های خوزستان: واگرایی و همگرایی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

849.

عشق و عاشق و معشوق در غزلیات جمال الدین محمد عبدالرزاق اصفهانی

دوره 56، شماره 4، زمستان 1384

850.

علیّت در نظام فلسفی کانت

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

851.

علم فراست در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1384

852.

عوامل افزاینده ی استقلال حسابرس مستقل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1384

853.

"عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به نابرابری های جنسیتی"

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

854.

عوامل جمعیتی موثر بر باروری زنان یزد در سال 1383

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

855.

عوامل موثر بر جذب چایکاران به تشکلهای آبیاری تحت فشار مطالعه موردی : شهرستان لاهیجان

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

856.

عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

857.

عوامل ناپایداری دامنه‎ها در مناطق کوهستانی غرب دریاچة ارومیّه

دوره 36، شماره 1، پاییز 1384

858.

غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

859.

غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

860.

فرا آگاهی عرفانی در آثار مولوی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

861.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

862.

فرایند گرایش فلسفه سیاسی در ایران و اسلام

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

863.

فرایندهای آبرفتی، باد و تغییر مخروط ها در دشت لوت

دوره 37، شماره 1، تابستان 1384

864.

فرآیندهای بادی و تغییرات اشکال سطحی در دشت لوت

دوره 36، شماره 3، پاییز 1384

865.

فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

866.

فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

867.

فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق . م )

2-173، شماره 0، بهار 1384

868.

فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

869.

فعالیت باکتری های گوگردی در خاک معدن مس سرچشمه

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

870.

فقر وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی – عرفانی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

871.

فیلتر پیشگوی مختلط در حوزه فرکانس- مکان

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

872.

فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

873.

فلسفه جدید ژاپن و نسبت ان با هیدگر

دوره 33، شماره 1، تابستان 1384

874.

فلسفه علم اصول فقه

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

875.

فلسفه علم اصول فقه

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

876.

فلسفه و شرایط گفتگو از چشم انداز مولوی با نگاهی تطبیقی به آراء باختین و بوبر

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

877.

فمینیسم و رمانتیسم

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

878.

قابلیت ترکیب و وراثت‌پذیری تشکیل کالوس و باززایی شاخساره از کشت بساک در گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculeutum Mill.)

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384

879.

قیاس مساوات و منطق نسب

دوره 38، شماره 2، بهار 1384

880.

قاعدة نفی سبیل

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

881.

قاعده اذن کلیات و تعاویف

دوره 1، شماره 1، بهار 1384

882.

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

دوره 1، شماره 3، زمستان 1384

883.

قاعده جلوگیری از خسارت

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

884.

قانون گریزی و امکان روانشناسی علمی

دوره 33، شماره 1، تابستان 1384

885.

قرآن در نهج البلاغه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

886.

قسامه

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

887.

قضاوت های انسان از دیدگاه قران کر یم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

888.

قطب الدین رازی و حل معمای مجهول مطلق

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

889.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، بهار 1384

890.

قلمرو حجیت علم قاضی در فقه

دوره 38، شماره 3، تابستان 1384

891.

قومیت و الگوهای ازدواج در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

892.

کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384

893.

کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

894.

کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

895.

کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384

896.

کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

دوره 36، شماره 1، بهار 1384

897.

کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if ? در برنامه‌ریزی

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

898.

کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

899.

کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین

دوره 58، شماره 2، بهار 1384

900.

کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 89-101

901.

کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

902.

کاهش درجای بار آلی شیرابه (مطالعه موردی:محل دفن زباله کهریزک)

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

903.

کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران

دوره 10، شماره 26، پاییز 1384

904.

کتیبه نگاری در دوره قاجار ( بررسی کتیبه های 8 بنای دوره قاجاریه در شرایط و اصفهان)

دوره 22، شماره 22، تابستان 1384

905.

کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران

دوره 25، شماره 25، بهار 1384

906.

کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

907.

کشاکش بر سر زبان بهشت

دوره 38، شماره 1، بهار 1384

908.

یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

909.

کشت میکروسپور و تولید گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus)

دوره 36، شماره 2، بهار 1384

910.

کیفیت آموزش و کارحرفه ای در ایجاد همسازی بین فضا و سازه در معماری معاصر غرب

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384

911.

کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی سال 1383

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

912.

کلمة « از » (AZ) الفارسیة و مایعادلها فی اللغة العربیة

دوره 1، شماره 1، تابستان 2005

913.

کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

914.

کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

915.

کیمیا در آثار جابر بن حیان

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

916.

کمال الدین فارسی‘ فیزیک دان و ریاضی دان و نوآور

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

917.

کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384

918.

یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

919.

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

920.

کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

921.

کنترل جمعیت کنه زنگ مرکبات بدون کاربرد کنه‌کش‌های آلوده کننده محیط زیست

دوره 31، شماره 38، زمستان 1384

922.

کنترل زیستی همونکوس کونتورتوس توسط قارچهای نماتودخوار آرتروبوتریس اولیگوسپورا، دادینگتونیا فلگرنس و هاپتوسیلیوم اسفروسپوروم

دوره 59، شماره 4، زمستان 1383

923.

کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

924.

کنراد در آثار ادوارد سعید

دوره 10، شماره 28، زمستان 1384

925.

کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

926.

گیاهان دارویی ، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

927.

گزارش افتتاح «برنامه اوراسیای مرکزی » درمرکز مطالعات عالی بین المللی ، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،دانشگاه تهران

دوره 67، شماره 0، بهار 1384

928.

گزارش درمانگاهی روماتیسم مفصلی سگ در ایران

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

929.

گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae:Araneidae) از استان های خراسان و مازندران

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

930.

گزارش رخداد بوتولیسم در چهار قلاده سگ و درمان یک مورد از آنها

دوره 60، شماره 1، بهار 1384

931.

گزارش یک مورد تریکوبلاستوما ( تومور سلول های بازال) در خرگوش

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

932.

گزارش یک مورد شکاف کام در گوساله گاومیش

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

933.

گزارش یک مورد شکاف کام، همراه با کم دندانی فک بالا و نواقص چهره‌ای جمجمه‌ای در گوسفند.

دوره 60، شماره 2، تابستان 1384

934.

گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی

دوره 60، شماره 3، پاییز 1384

935.

گزارش مقدماتی گمانه زنی ولایه نگاری تپه زاغه سال 1380

2-173، شماره 0، بهار 1384

936.

گزارش نشست بانک جهانی در قاهره

دوره 69، شماره 0، پاییز 1384

937.

گفتاری کوتاه در باب ابیردبن معذر، شاعر عصر اموی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384

938.

گناهان زنان در ارداویراف نامه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384

939.

لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان، سنگرود، (البرز غربی)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

940.

ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1384

941.

مبانی فقهی استفادة بهینه از انرژی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383

942.

مبانی فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن

دوره 33، شماره 1، تابستان 1384

943.

مبدأ تشیع در اسلام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1384

944.

مجلس ‘ محلی برای تبادل نظر علمی و سرآغاز تألیف یک رساله ا زمحمد زکریای رازی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

945.

محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند

دوره 31، شماره 1، بهار 1384

946.

محاسبة آب بارش شو ، میانگین دمای جو و شکست آتمسفری با داده های کاوشگر

دوره 37، شماره 2، پاییز 1384

947.

محدودیت های اساسی رشد اقتصادی در ایران براساس الگوهای سه شکافه

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

948.

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی پشته های گلی در بخش زیرین سازند مبارک (شمال خاور شهمیرزاد سمنان)

دوره 1، شماره 0، تابستان 1384

949.

مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

950.

مدخل علی طریقة کمترة النصوص العلمیة فی اللغة العربیة

دوره 1، شماره 2، پاییز 2005

951.

مدیریت بازده در ساخت و تولید: مدل مفهومی وگزاره های تحقیق ( مقاله انگلیسی)

دوره 18، شماره 3، تابستان 1384

952.