1.

آرایۀ استطراد و تأثیر آن در تفسیرآیات قرآن کریم

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 245-283
ابراهیم اقبال؛ سیده نفیسه الدبونی

2.

آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 227-242
محمد یزدان جو؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصراالله امامی؛ منوچهر تشکری

3.

اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 61-80
حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی

4.

اعجاز بلاغی قرآن و تاثیر شگرف آن بر شخصیت انسان

54و55، شماره 4، دی 1383
دکتر محمود خورسندی

5.

اعجاز بیانی قرآن کریم در پساپردۀ اسلوب ادبی عدول بین اسم و فعل (با تکیه بر نظریۀ نقش‌گرای یاکوبسن)

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 595-623
مجتبی عمرانی پور؛ مهران غلامعلی زاده

6.

الگوی بررسی ساختار ارتباطی زبان در متون تعلیمی ادبیات فارسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 103-118
راضیه حجتی زاده

7.

اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 147-158
دکتر تیمور مالمیر

8.

بازخوانی المُعجم فی معاییر اشعار العجم به مثابۀ تحریری از نقد الشّعر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 111-134
مجاهد غلامی

9.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

10.

بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 195-214
علی محمد موذنی؛ زهیر طیب؛ ولی االله شجاع پوریان

11.

بررسی دلایل ادبی جایگزینی اسم ظاهر به جای ضمیر در سوره های بقره و آل عمران

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 307-324
فاطمه دست رنج؛ مجید زیدی جودکی

12.

بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 113-131
علیرضا فولادی؛ عباس شاه علی رامشه

13.

بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 81-100
غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین

14.

بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
علی مداینی اول؛ مژده دهقان خلیلی

15.

پیوندِ بلاغت و ابعاد «وصف» در شعر هشت شاعر کودک

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 103-119
عباس باقی نژاد؛ اصغر باباسالار

16.

پیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه‌های انتقادی ملک‌الشعرای بهار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-41
علی‌اصغر باباسالار؛ شعیب خسروی

17.

تأثیر خوانش دوگانۀ شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 15-34
علیرضا نبی‌لو

18.

تحلیل نحوی-بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر لسانی؛ دکتر امیرمحمود کاشفی

19.

تحلیل و نقد بلاغت و فصاحت در آثار بلاغی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-64
احمد رضایی

20.

«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی

21.

جمـال هنـری قـرآن

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
حجت الا سلام دکتر سیدعلی محمد یثربی

22.

دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 159-168
گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا

23.

رویکرد عقل‌گرایانه به دانش بلاغت، پیامدها و بازتاب‌ها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 21-40
حامد دهقانی فیروزآبادی

24.

ریشه یابی مبانی علم ارتباطات در دانش بلاغت

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکترحجت رسولی

25.

زیبایی‌شناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات زیبایی‌شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسال

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-80
سارا ذبیحی؛ فیروز فاضلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب