1.

استعار‌ه‌ی دستوری در ترجمه: بررسی دو ترجمه از رمان «سالار مگس‌ها»، توسط حمید رفیعی و مژگان منصوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-98
حسین رضویان؛ محسن طاهری

2.

انتقال آوایی شعر فرانسه در رسم‌الخط فارسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1167-1180
عباس فرهادنژاد

3.

اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه "

دوره 9، شماره 22، زمستان 1383
جاوید قیطانچى

4.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، پاییز 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

5.

اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر چند نمونه

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 333-352
مهتاب صابونچی

6.

برابرنهادهای واژه «وادی» در دوره‌های تاریخی ترجمه و تفسیر فارسی قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 119-152
مهران اسماعیلی

7.

بررسی انتقال گویش‌های اجتماعی از آلمانی به فارسی با استناد به ترجمة فرشتة آبی، اثر هاینریش مان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 411-428
ایراندخت طلوعی هریس؛ محمد حسین حدادی

8.

بررسی تحلیلی قرآن شمارۀ 77 موزۀ آستان قدس رضوی وتطبیق آن با قرآن‌های دورۀ سلجوقی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-225
ابوالقاسم ساقی؛ طاهره عظیم زاده؛ علی اصغر یساقی

9.

بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی

دوره 11، شماره 30، بهار 1385
علی فیض الهی

10.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

11.

بررسی دشواری‌های ترجمۀ متون تبلیغاتی و ارائه راهکارهای گذر از آن‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-130
منا پاداش؛ حمیده بهجت

12.

بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-16
آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد

13.

بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 59-76
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی

14.

بررسی مشکلات درک و ترجمه متن از نوع جریان سیال ذهن یک مطالعه موردی: خشم و هیاهو اثر فاکنر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 658-671
اسماعیل زارع بهتاش؛ حسین قلخانی

15.

بررسی مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در ترجمه‌های آلمانی قرآن

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 155-175
فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی

16.

بررسی موضوع ترجمهء قرآن کریم

دوره 53، شماره 1، بهار 1382
دکتر سهراب مروتى

17.

بررسی وضعیت کتابهای هنر منتشر شده در طول برنامه پنجساله دوم توسعه (1377-1373)

دوره 7، شماره 0، تابستان 1379
سعادت احمد زاده

18.

پژوهشی پیرامون کتاب های منتشر شده هنر

دوره 11، شماره 11، تابستان 1381
سعادت احمدزاده

19.

تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

دوره 10، شماره 23، بهار 1384
مجیدنعمتى

20.

تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-80
امین شاه‌وردی

21.

تحلیلی بر راهبردهای مترجم شفاهی همزمان ایرانی بر اساس نظریة معادل‌های ترجمه: مطالعة گفتمان‌نماهای استنباطی و توالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400
علی محمد محمدی

22.

تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
علی مداینی اول؛ علی سعیدی

23.

ترجمة اشعار کهن فارسی به عربی

دوره 69، شماره 0، تابستان 1380
آذرتاش آذرنوش

24.

ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389
ابوالفضل حری

25.

ترجمه حقوقی: چالش‌ها و نظریه‌های معاصر

دوره 16، شماره 62، تابستان 1390، صفحه 77-91
ماندانا صدرزاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.