1.

آسیب‌شناسی آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‌وپرورش استان قم)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1201-1221
مرضیه سادات حسینی؛ معصومه شامی؛ حسین خنیفر

2.

اثر اعتماد تیمی بر فرهنگ مشارکتی: نقش میانجیگری انتقال دانش

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 27-46
حسین خنیفر؛ علی‌رضا کاملی؛ روح‌الله نیک‌خواه کیارمش

3.

الگوی آموزش هوشمند بومی با تأکید بر سازمان‌های مشارکت‌کننده (مطالعة موردی: آموزش‌وپرورش استان تهران والبرز)

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 337-350
سارا الماسی زاده؛ حسین خنیفر

4.

الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 713-737
حسین خنیفر؛ سید مهدی الوانی؛ حمید حاجی ملا میرزایی

5.

بررسی امکان پیاده‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در جامعه المصطفی العالمیه

دوره 12، شماره 3، آبان 1393، صفحه 483-504
حسین خنیفر؛ حسین ابراهیمی؛ حمیدرضا حسن زاده

6.

بررسی تطبیقی تصمیمات آمیخته بازاریابی از دیدگاه اسلام و غرب

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 225-247
میلاد کریمی؛ حسین خنیفر

7.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک شهر تبریز)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 141-163
محرم عباسی؛ فاطمه خنیفر؛ احمد عباسی؛ کمیل نوری

8.

بررسی رابطۀ مدل بومی هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی در مدیران شرکت‌های تأمین‌کنندۀ مواد شیمیایی صنعتی استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-102
ایمان بطلانی یادگار؛ حسین خنیفر

9.

بررسی عکس‌العمل مخاطب به بازاریابی سبز با لحاظ نقش ادراک از شخصیت

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-69
مرتضی سلطانی؛ حسین خنیفر؛ سعیده صیادی

10.

بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 149-184
مهدیه حیدری؛ سید محمد مقیمی؛ حسین خنیفر

11.

بررسی موانع رشد بیمه‌های انرژی در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 681-696
معصومه شامی؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا حسن زاده

12.

بررسی نقش فرهنگ در اعتقاد و تعهد مدیران سازمان‌های دولتی به مدیریت راهبردی (مطالعة بخش توزیع صنعت برق، مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان‌های قم، زنجان، یزد وکهگیلویه‌وبویراحمد)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-72
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر

13.

بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 369-388
حانیه بذرافشان؛ احمدعلی یزدان پناه؛ حسین خنیفر؛ غلامرضا جندقی

14.

بررسی وضعیت تدوین خط‌مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 345-374
احمد عطارنیا؛ حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ غلامرضا جندقی

15.

بررسی و مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 437-461
حسین خنیفر؛ زینب بزاز؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا

16.

تأثیر بازاریابی ‏خیرخواهانه بر قصد خرید مصرف‏کننده (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان تک‌ماکارون)

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24
حسین خنیفر؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی اصغر رشید

17.

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 83-104
زینب مولوی؛ حسین خنیفر

18.

تأثیر مؤلفه‌های شخصیت در اثر منسانی مدیران و سرپرستان شرکت توزیع برق استان قم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 149-167
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر

19.

تبیین تاثیر شایستگی‌های کارآفرینانه بر تاب‌آوری بانوان کارآفرین با میانجی‌گری انگیزۀ کارآفرینانه (مورد مطالعه: بانوان کارآفرین استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402
رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ نیره اسماعیلی

20.

تبیین نقش سرمایۀ روان‏شناختی کارآفرینانه در ایجاد کسب‌وکارهای مخاطره ‏آمیز جدید: نقش میانجی قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‏های تجهیزات پزشکی)

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 193-218
رضا کهن هوش نژاد؛ حسین خنیفر؛ کامبیز طالبی؛ علی رضائیان

21.

تحلیل گفتمان سازمانی؛ بررسی رهگفت های ارتباطی در محیط کار (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 759-784
حسین خنیفر؛ سجاد عسکری متین

22.

رابطة قدرت و وابستگی در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-89
شهریار محسنین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا حسن زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر

23.

طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 51-75
ناصر جمشیدی؛ حسین خنیفر؛ جلال نادریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب