1.

سنجش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید 19 مطالعه موردی: سکونتگاههای ساحلی شهرستان بابلسر

صفحه 1211-1226
ناصر علیقلی زاده فیروز جایی

2.

بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز

صفحه 1227-1246
سیدمهدی موسی کاظمی؛ مسعود صفائی پور؛ عبدالنبی شریفی؛ خلف عنافجه

3.

کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور

صفحه 1247-1261
بهروز آقامحمدی؛ میرابراهیم صدیق؛ رضا شیرزادی

4.

جایگاه پایتخت در استراتژی مدیریت سیاسی فضای کشورهای جهان، با تأکید بر ایران

صفحه 1263-1280
ابوالفضل کاوندی کاتب

5.

تحلیل واگرایی و شکاف گروه‌های درآمدی از لحاظ تأمین مسکن در کلان شهر اصفهان

صفحه 1281-1302
حافظ مهدنژاد؛ سید جمال الدین صمصام شریعت

6.

بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر با رویکرد توسعه میان‌افزا مورد مطالعه: شهر میاندوآب

صفحه 1303-1321
طاهر پریزادی؛ حجت میرزازاده؛ رویا اصغری؛ علیرضا کریمی

7.

تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

صفحه 1323-1339
پروین ده ده زاده سیلابی؛ نرگس احمدی فرد

8.

ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خودسازمان‌یافتۀ‌ شهر تهران

صفحه 1341-1361
آتوسا آفاق پور؛ سیامک بدر

9.

ارزیابی تحقق­ پذیری برنامه­ های میان مدت شهرداری کلانشهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شیراز (1397-1392)

صفحه 1363-1378
غلامحسین رهبرنیا؛ نوید سعیدی رضوانی؛ فریبرز دولت آبادی

10.

رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری

صفحه 1379-1375
اسماعیل تقوی زیروانی؛ حسین نظم فر؛ حسین منصوریان

11.

تحلیل رابطه سطح شاخص‌های کیفیت زندگی روستاییان و توسعه روستایی (مورد مطالعه بخش جزینک، شهرستان زهک)

صفحه 1397-1413
حمید برقی؛ یوسف قنبری؛ معصومه کمان باز؛ نسیم حسین زاده سورشجانی

12.

تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ آباد سوادکوه

صفحه 1415-1433
فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت اله حیدری

13.

سنجش فعالیت کارگروه های روستایی در مقابله با همه گیری ویروس کرونا (مورد: نواحی روستایی شهرستان خوشاب)

صفحه 1435-1452
وحید ریاحی؛ ملیحه سلطان آبادی؛ حسن مومنی

14.

ارزیابی تناسب زمین و مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از روش‌های کمی مطالعه موردی: شهرستان کرمان

صفحه 1453-1471
علی مصطفوی؛ مریم پازوکی؛ غلامرضا نبی بیدهندی

15.

بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا

صفحه 1473-1489
ارمین امینی؛ ریحانه رمضانی

16.

تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه 12 کلان شهر تهران)

صفحه 1491-1509
زهرا تمجیدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ فرح حبیب

17.

بررسی تطبیقی ویژگی‌های زیست‌محیطی و کالبدی شهرهای ارگانیک با شهرهای جدید؛ مطالعه موردی: شهر شازند و شهر جدید مهاجران

صفحه 1528-1511
حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

18.

اکتشاف مولفه‌های موثر بر مهاجرت ساکنین از بافت قدیم مرکز شهر تهران و راهبردهای جذب ساکنین با استفاده از تحلیل عامل Q

صفحه 1544-1529
طاهره جامکلو؛ سید عباس یزدانفر؛ سیدباقر حسینی؛ بهرام صالح صدق پور

19.

تاثیرگذاری ژئوپلیتیک انرژی بر تامین امنیت منطقه‌ای جنوب آسیا با تاکید بر نقش هند و چین در قرن 21

صفحه 1545-1561
مرجان بدیعی ازنداهی؛ بهادر زارعی؛ معین برزگرزاده زرندی

20.

مدل سازی و پیش بینی روند گسترش و توسعه ی فیزیکی شهر بجنورد

صفحه 1563-1585
عاطفه صداقتی؛ علی مداحی؛ حمید طالب خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب