1.

اثر بازی‌های حرکتی در برابر بازی‌های رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی، عملکرد تحصیلی و تبحر حرکتی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 163-184
فاطمه برادران؛ شیلا صفوی همامی؛ سالار فرامرزی

2.

اثر تمرین های ادراکی - حرکتی بر عملکرد تحصیلی کودکان اول و ششم دبستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 577-596
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ سمیه یوسفی

3.

ارتباط میزان ساعات تمرین با اضطراب و عملکرد اجراییِ دانشجویان نوازندگی سازهایِ غربی در امتحانات عملی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-32
ایمان فخر

4.

بازنمایی نشانگا‌ن روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری اُفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 111-140
آزاده فدوی رودسری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ محمد جوادی پور

5.

بررسی تأثیر باورهای هوشی و انگیزه پیشرفت بر رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته کشاورزی

دوره 45، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 363-372
مهتاب پورآتشی؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی

6.

بررسی تأثیر مهارت ها و راهبردهای تفکر سطح بالا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400
میلاد کاکاوند؛ احمد رضوانفر؛ امیررضا رضایی

7.

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان و والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

دوره 34، شماره 1، تابستان 1383
معصومه صمدی

8.

بررسی رابطه کمال گرایی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی خودنظم بخشی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-68
ملاحت امانی؛ عارفه کیانی

9.

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-168
رضوان حکیم زداه؛ نادر نقشینه؛ هدا بی نیاز

10.

بررسی سبک اسنادواضطراب کودکان‘به عنوان تابعی از سبک اسنادی‘اضطراب‘ شغل وسطح تحصیلات والدین

دوره 4، شماره 1، بهار 1378
دکتر محمد خدایاری فرد

11.

بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 69-92
آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی

12.

تاثیر آموزش مهارت‌های آموزشی، اجتماعی و هیجانی همکارانه (CASEL) بر مشکلات عاطفی رفتاری درونی و برونی سازی شده و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400
فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

13.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامةدرسی مکالمة زبان عربی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 216-232
زهره ناعمی؛ علی محمد ناعمی

14.

رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-143
محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی

15.

رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 15، شماره 15، بهار 1382
دکتر ابوالفضل فراهانی

16.

شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زود هنگام دختران دوره راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1383
مرضیه عارفی

17.

مقایسۀ عملکرد و خود‌پندارۀ تحصیلی رشتۀ تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-144
مهرداد محرم زاده؛ علی مهری

18.

نقش کتابخانه‌های آموزشگاهی در پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 45، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 59-75
علی رضائی شریف؛ مسعود گنجی؛ نادر حاجلوContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.