1.

تأثیر محلول‌پاشی و مصرف خاکی روی بر وزن دانه و برخی صفات بیوشیمیایی گندم در شرایط شوری خاک

صفحه 281-269
حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ فاطمه اقایی

2.

تأثیر کم‌آبیاری و روش آبیاری بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

صفحه 296-283
نیکروز شیرین زاده؛ محمد حسن بیگلویی؛ کرامت اخوان؛ عادل محمدی

3.

بررسی روند تجمع ماده خشک در اندام‌های رویشی و زایشی ارقام مختلف گندم

صفحه 307-297
مهدی جودی؛ شهرام مهری

4.

اثر سری‌های افزایشی در کشت مخلوط آفتابگردان و ریحان، تحت رژیم‌های آبیاری شور و شیرین بر عملکرد و شاخص سودمندی

صفحه 323-311
سارا نجفی؛ عیسی خمری؛ احمد قنبری؛ مهدی دهمرده

5.

اثر آرایش کاشت، نیتروژن و مگافول بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود تحت شرایط دیم

صفحه 335-325
مسعود لکزائی؛ علی نخزری مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ عباس بیابانی

6.

تعیین ارزش زراعی ارقام وارداتی نخود در مقایسه با ارقام ایرانی

صفحه 352-337
بابک درویشی؛ مهرداد عشقی؛ سرحد بهرامی؛ حمید نصیری؛ رحمت آزاد؛ عاطفه خندان؛ رحمان باختر؛ عباس نوروزی

7.

بررسی عملکرد پروتئین دانه لوبیا قرمز در تراکم‌های مختلف بوته و روش‌های کنترل علف‌های هرز

صفحه 364-353
محسن رشدی؛ محمد کاظم علیلو؛ سولماز کاظم علیلو

8.

تأثیر محلول‌پاشی هورمون اکسین در دو رقم گلرنگ آبی در شرایط تنش خشکی

صفحه 378-365
سید بصیر موسوی؛ سعید سیف زاده؛ حمید جباری؛ علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله

9.

تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار روی عملکرد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط کم‌آبی

صفحه 392-379
هادی اسدپور؛ سعید حضرتی؛ امیر رضا صادقی؛ بهمن پاسبان اسلام

10.

تعیین خلأ عملکرد و پتانسیل افزایش تولید کلزای آبی در ایران

صفحه 406-393
سمانه رهبان؛ بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی

11.

تأثیر مدیریت کود، شخم و آبیاری بر میزان آبشویی نیتروژن، صفات کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) در خاک شنی

صفحه 422-407
قربان خدابین؛ مژده سادات خیاط مقدم؛ شهریار کاظمی؛ مهسا رفعتی آلاشتی

12.

تأثیر مدیریت شیمیایی و تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد و جمعیت علف‌های هرز ذرت دانه‌ای در شمال خوزستان

صفحه 435-423
محسن فیض الهی؛ علی منصفی؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ معصومه فرزانه

13.

آثار تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب برنج به روش کشت مستقیم در بستر خشک

صفحه 447-437
محمدتقی فیض بخش؛ ابوالفضل فرجی

14.

مقایسه عملکرد کمی و کیفی نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط کاسنی با یونجه یک‌ساله در سطوح مختلف تغذیه

صفحه 464-449
مهرنوش گرشاسبی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ سینا فلاح؛ علی اشرف جعفری؛ شمسعلی رضازاده

15.

برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

صفحه 479-465
محمد عبیات؛ سعید امانپور؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

16.

اثر فاصله ردیف و مقدار مصرف نیتروژن بر عملکرد و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک کینوا

صفحه 496-481
مصطفی ابراهیمی کیا؛ متین جامی معینی؛ حمید مروی؛ یوسف هاشمی نژاد؛ محمد قاسم زاده گنجه ای

17.

بررسی عملکرد دانه و محتوای روغن 40 لاین هاپلوئید مضاعف کاملینا (Camelina sativa L.)

صفحه 509-497
مرجان السادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ دانیال کهریزی

18.

اثر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط آب‌وهوایی اهواز

صفحه 526-511
ساحره هاشمیان؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ احمد کوچک زاده

19.

تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر صفات کمی و ‌کیفی توده‌های بذری گیاه دارویی کاسنی در شرایط گلخانه

صفحه 544-527
علی یزدان پناه گوهری؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ وحید زرین نیا

20.

اثر تنش خشکی در مراحل مختلف نموی بر برخی پارامترهای رشدی و فیتوشیمیایی گیاه مفراح (Nepeta crispa L.)

صفحه 561-545
محمد سیاری؛ منیره مرادی فرسا؛ علی عزیزی

21.

بررسی تأثیر پوتریسین و 24- اپی‌براسینولید بر فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 582-563
فرشته دارابی؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع

22.

ارزیابی عملکرد کمی، عملکرد اسانس و محتوای عناصر غذایی آویشن در پاسخ به منابع کودی و رژیم‌های مختلف آبیاری

صفحه 599-583
محمد طیب بایزیدی اقدم؛ جلال جلیلیان؛ حمید محمدی

23.

تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.)

صفحه 614-601
عبدالشکور رئیسی؛ فاطمه نصرتی؛ حسین پیری

24.

اثر محلول‌پاشی با اسید‌های آمینه و همزیستی با گونه‌های قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

صفحه 629-615
مهدی طاهری اصغری

25.

تأثیر سیلیکون بر ویژگی‌های کمی و فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت رژیم های آبیاری

صفحه 643-631
محمدرضا کیمیایی؛ علی رضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

26.

تداخل علف‌های هرز تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

صفحه 658-645
سیده رقیه حسینی ولیکی؛ رحمت عباسی؛ همت اله پیردشتی؛ وحید اکبرپور

27.

اثر سوپرجاذب و کم‌آبیاری بر عملکرد، بهره‌وری مصرف آب و توابع تولید گوجه‌فرنگی گیلاسی

صفحه 672-659
سید پویا حسینی؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ کوروش قادری؛ نسرین سیاری

28.

مطالعه تأثیر روش های مختلف کاربرد هیومیک اسید و آمینوکلات بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و غلظت عناصر غذایی خیار گلخانه ای واریته سوپرسلطان

صفحه 684-673
محسن سیلسپور

29.

اثر به‌کارگیری مایکوریزا و سیلیکات‌پتاسیم بر پارامترهای فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل توت‌فرنگی تحت تنش گرمایی

صفحه 699-685
عالیه شفیعی؛ مهدی حدادی نژاد؛ سعید عشقی؛ کامران قاسمی

30.

اثر برخی از کودهای آلی و زیستی در کاهش جمعیت نماتد مولد گره ریشه (.Meloidogyne spp) روی انار

صفحه 714-701
راضیه اسدی؛ مصطفی درویش نیا؛ مهدی نصراصفهانی؛ عیدی بازگیر؛ سمیرا پاکباز


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.