1.

ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 269-289
علی روحانی؛ بشیر جم؛ زهرا زهرا جمشیدزاده

2.

ارزیابی کارآمدی « تأویل گرایی» در فهم قرآن

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 681-696
روح الله نجفی

3.

اشارات سبحانی.بررسی دیدگاه های متعارض در باب شطح

دوره 59، شماره 2، تابستان 1387
لیلا نوروز پور

4.

اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحلة وضوح در پراگماتیسم پیرس

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 23-41
عطیه زندیه

5.

امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-46
مهیار اسدی؛ حسن بلخاری

6.

انواع نمود واژگانی در افعال فارسی

دوره 1، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 101-120
زهر ابوالحسنی چیمه

7.

بازنمایی بحران معنا و خانواده در فیلم‌های «گونزالس ایناریتو»

دوره 10، شماره 1، بهار 1394
سهیلا صادقی فسایی؛ ایمان عرفان منش

8.

بررسی اجمالی روند فیلمنامه نویسی در سینمای ایران

4و5، شماره 0، زمستان 1377
دکتر محمد نقی زاده

9.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379
سید صدرالدین طاهری

10.

بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383
على مداینى اول

11.

بررسی دیدگاه کارنپ در مورد علم تألیفی پیشین

دوره 68، شماره 0، زمستان 1379
محمد امین احمدی

12.

بررسی عوامل زمینه‌ساز معنا در نگرش ابوالحسین نوری و ویکتور فرانکل

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-89
یاسمن سلمانی؛ قدرت الله خیاطیان

13.

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 241-260
محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی

14.

بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس

دوره 19، شماره1، بهار 1393، صفحه 49-58
الهه عبداله‌آبادی

15.

بررسی نگاره "آزمون فریدون پسرانش را" از منظر نشانه شناسی لایه ای

دوره 24، شماره 0، زمستان 1384
دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر فرزان سجودی؛ مریم خیری

16.

پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-112
سید علی سهراب نژاد

17.

پژوهشی در باب تأملات معناشناختی عین‌القضات همدانی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 75-93
مسعود آلگونه جونقانی

18.

تأثیر متقابل کاربرد و معنا بر فرم اشیاء

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-124
کیان دهقان؛ قاسم مطلبی

19.

تاثیر ویتگنشتاین متاخر بر نسبی گرایی در فلسفه علم

دوره 32، شماره 2، زمستان 1383
دکتر یاسمن هوشیا

20.

تأملی معرفت‌شناختی در مفهوم ماده و معنا در باستان‌شناسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 233-250
حکمت الله ملاصالحی

21.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر عبدالرضا سیف

22.

تحلیل ساختار و لحن دو غزل از سعدی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-173
پونه ناشر؛ عباسعلی وفایی

23.

تحلیل گفتمانی در باز اندیشی اجتماعی

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

24.

تحلیل نقد ویتگنشتاین بر آگوستین دربارۀ نظریۀ تصویری زبان

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-65
محسن بهلولی فسخودی

25.

تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-221
مریم نافلی شهرستانی؛ حسین آقاحسینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.