1.

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده‌های مودیس در شمال ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1393، صفحه 419-434
حامد ادب؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ آزاده عتباتی

2.

ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی محدودۀ شهرهای میبد و اردکان بر شدت فرسایش بادی

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 121-135
محمدعلی صارمی نایینی

3.

ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر الگوی مکانی-زمانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی در شهر اهواز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 39-62
محمد عبیات؛ سعید ملکی؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

4.

ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 81-92
سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی

5.

ارزیابی مدل درختی M5 و شبکة عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانة دمای هوا بر اساس داده‌های دمای سطح زمین سنجنده مودیس

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 423-433
سعید امامی فر؛ علی رحیمی خوب؛ علی اکبر نوروزی

6.

برآورد پارامترهای روزانه و ماهانه دمای هوا در استان کردستان با بکارگیری تصاویر سنجنده MODIS

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 413-423
یونس خوشخو؛ سرور اسمعیلی؛ مسعود عبداللهی

7.

برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 93-111
بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس‌پور؛ مسعود مرادی

8.

برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعۀ موردی: استان همدان)

دوره 46، شماره 3، آبان 1393، صفحه 333-348
سمیرا امینی بازیانی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی اکبری

9.

بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 759-773
یاسمن اسدی؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز مقدم

10.

بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-82
مهین ساعدپناه؛ جمیل امان اللهی؛ فرشید قربانی

11.

بررسی تغییرات دوره‌ای و فصلی جزیره گرمایی شهر کرمانشاه در شب و روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 44، شماره 2، تیر 1397، صفحه 479-494
فیروز مجرد؛ مهتاب ناصریه؛ سیروس هاشمی

12.

بررسی نقش متغیرهای پیش‌بین در تخمین دمای هوا در ماه‌های ژانویه و ژوئیه در طبقات پوشش اراضی مختلف

دوره 45، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-147
چنور محمدی؛ منوچهر فرج‌زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

13.

بررسی و ارزیابی وضعیت جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 72، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-43
علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی

14.

بررسی و تحلیل پویایی کاربری اراضی و تأثیر آن بر جزایر حرارتی شهری (مطالعة موردی: شهر مشهد)

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 384-398
نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ توما ویته

15.

پایش تغییرات پوشش گیاهی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و کاربری اراضی در شهرستان خداآفرین و کلیبر با استفاده از فناوری سنجش از دور

دوره 77، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 59-73
علی خدائی؛ رحمان زندی

16.

پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده ‏های سنجش ‏از ‏دور رادار، حرارتی، و اپتیک

دوره 53، شماره 3، آبان 1400، صفحه 365-380
محمد حسین حجاریان؛ سارا عطارچی؛ سعید حمزه

17.

پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 348-361
سید محمد حسینی؛ علیرضا خندان رو؛ محمد رضا طحان

18.

تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 614-628
هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ میثم چراغی؛ حسن خسروی؛ محسن عادلی ساردوئی

19.

تحلیل اثر پیکربندی فضایی پوشش شهری و ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌ها بر پدیده جزایر سطحی سرد شهری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 189-203
ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی

20.

تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 53-64
فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان

21.

تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات کاربری - پوشش زمین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-17
سید کاظم علوی پناه؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ علی کاظم زاده

22.

تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانی-زمانی تصویر

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 763-773
مرتضی کفاش؛ سید حسین ثنائی نژاد

23.

رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 402-419
محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

24.

مدل‏سازی ارتباط دمای سطح زمین، شرایط توپوگرافی، و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای لندست 8

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-55
سعید حمزه؛ نعیم میجانی؛ محمد کریمی فیروزجائی

25.

مدل ‏سازی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر توزیع مکانی رطوبت خاک در تابستان (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز بالخلی ‏چای)

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 563-581
سولماز فتح العلومی؛ علی رضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب