1.

ارتباط پوشش گیاهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از داده‌های مودیس در شمال ایران

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 419-434
حامد ادب؛ ابولقاسم امیراحمدی؛ آزاده عتباتی

2.

ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی محدودۀ شهرهای میبد و اردکان بر شدت فرسایش بادی

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 121-135
محمدعلی صارمی نایینی

3.

ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-92
سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی

4.

ارزیابی مدل درختی M5 و شبکة عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانة دمای هوا بر اساس داده‌های دمای سطح زمین سنجنده مودیس

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 423-433
سعید امامی فر؛ علی رحیمی خوب؛ علی اکبر نوروزی

5.

برآورد پارامترهای روزانه و ماهانه دمای هوا در استان کردستان با بکارگیری تصاویر سنجنده MODIS

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 413-423
یونس خوشخو؛ سرور اسمعیلی؛ مسعود عبداللهی

6.

برآورد تلفیقی دمای شب‌هنگام سطح زمین در حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از داده‌های سنجنده‌ی MODIS ماهواره‌های Terra/Aqua

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400
بهروز آباد؛ کوهزاد رئیس پور؛ برومند صلاحی؛ مسعود مرادی

7.

برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعۀ موردی: استان همدان)

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 333-348
سمیرا امینی بازیانی؛ حمید زارع ابیانه؛ مهدی اکبری

8.

بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 759-773
یاسمن اسدی؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز مقدم

9.

بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج)

دوره 74، شماره 1، بهار 1400، صفحه 69-82
مهین ساعدپناه؛ جمیل امان اللهی؛ فرشید قربانی

10.

بررسی تغییرات دوره‌ای و فصلی جزیره گرمایی شهر کرمانشاه در شب و روز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 479-494
فیروز مجرد؛ مهتاب ناصریه؛ سیروس هاشمی

11.

بررسی رابطه تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجره مجزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400
محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

12.

بررسی نقش متغیرهای پیش‌بین در تخمین دمای هوا در ماه‌های ژانویه و ژوئیه در طبقات پوشش اراضی مختلف

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 129-147
چنور محمدی؛ منوچهر فرج‌زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

13.

بررسی و ارزیابی وضعیت جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-43
علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی

14.

پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده های سنجش از دور رادار، حرارتی و اپتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400
محمد حسین حجاریان؛ سارا عطارچی؛ سعید حمزه

15.

تحلیل اثر پیکربندی فضایی پوشش شهری و ویژگی‌های کالبدی ساختمان‌ها بر پدیده جزایر سطحی سرد شهری

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 189-203
ابوالقاسم اژدری؛ علی اکبر تقوایی

16.

تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 53-64
فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان

17.

تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات کاربری - پوشش زمین

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-17
سید کاظم علوی پناه؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ علی کاظم زاده

18.

تلفیق تصاویر دمای سطح زمین مودیس و لندست-8 با استفاده از مدل تلفیق مکانی-زمانی تصویر

دوره 51، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 763-773
مرتضی کفاش؛ سید حسین ثنائی نژاد

19.

مدل‏سازی ارتباط دمای سطح زمین، شرایط توپوگرافی، و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ‏ای لندست 8

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-55
سعید حمزه؛ نعیم میجانی؛ محمد کریمی فیروزجائی

20.

مدل ‏سازی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر توزیع مکانی رطوبت خاک در تابستان (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز بالخلی ‏چای)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 563-581
سولماز فتح العلومی؛ علی رضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.