1.

بازبینیِ سازه‌ای بنای موسوم به ارک علیشاه در تبریز: (ارزیابی انتقادیِ منطق حضور تاق در بزرگ‌ترین دهانه‌ی آجری جهان اسلام)

صفحه 1-22
منصور حسین پور میزاب؛ مهدی محمدزاده؛ امین مرادی

2.

استراتژی نظامی در امپراتوری ساسانی

صفحه 45-42
احسان خونساری نژاد؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ سرور خراشادی

3.

بررسی نظام آب‌رسانی دره گرمز بهبهان بر اساس مطالعات باستان‌شناسی

صفحه 43-68
ابراهیم رایگانی

4.

بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های ساسانی شهرستان دره شهر

صفحه 69-92
اکبر شریفی نیا؛ یعقوب محمدی فر؛ اسماعیل همتی ازندریانی

5.

برهمکنش‌های فرهنگی حوزه رودخانه زاب کوچک در عصر مس و سنگ / مفرغ،شمال غرب ایران

صفحه 93-116
مهناز شریفی

6.

کُنش انسان و محیط در دوران اسلامیِ دشت قروه، شمال‌غربی پهنۀ سنندج-سیرجان

صفحه 117-139
فرشته شریفی؛ محمد ابراهیم زارعی

7.

پژوهشی بر مؤلفه‌های معماری، معناشناسی کتیبه ها و عناصر تزئینی ملوک «آل کرت» در گنبدخانه مجموعه شیخ جام

صفحه 141-168
فرامرز صابرمقدم؛ هائیده خمسه؛ محمد مرتضایی

8.

شواهدی از تمدن خراسان بزرگ (بلخی - مروی) در شرق کویر مرکزی، با استناد به «محوطه بکندا – طبس

صفحه 169-191
بهرام عنانی؛ فرشید ایروانی قدیم

9.

بررسی تولید و منشأ مهره های صدفی دوره نوسنگی بی سفال در تپه علی کش، دشت دهلران

صفحه 193-210
حافظ قادری؛ حجت دارابی

10.

مطالعۀ نقوش سنگ‌مزارات قرون هشتم تا یازدهم هجری موزۀ آذربایجان تبریز بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه شناسی

صفحه 211-239
مهدی کاظم پور

11.

بررسی و مطالعه باستان ‌شناختی زیستگاه های دوره اشکانی حوزه دره سفیدرود رودبار

صفحه 241-263
علی کاظمی لویه؛ فرزاد مافی؛ زرین فخار

12.

شهر سیرجان یکی از مراکز شیشه گری جنوب شرق ایران در سده های اولیه اسلامی: طبقه بندی و گونه شناسی شیشه های شهر قدیم سیرجان

صفحه 265-286
حسن کریمیان؛ زینب افضلی

13.

سبک‌های بومی و منطقه‌ای در سفال‌های اشکانی- ساسانی شرق ایران با تکیه بر نویافته‌های سفالین شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبی)

صفحه 287-314
میثم لباف‌خانیکی؛ محمد فرجامی؛ احمد حیدری

14.

تاس تپه: محوطه‌ای از دورۀ اشکانی در خراسان (برمبنای شواهد میدانی و نتایج مقدماتی)

صفحه 315-340
آزیتا میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب