1.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی اصناف و کسبه بازار تبریز بر وفاداری گردشگران داخلی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 51-64
فریبا کرمی؛ ابوالفضل قنبری؛ مهدی عبدالعظیمی داوری

2.

بررسی تأثیر هوش فرهنگی و هیجانی بر عملکرد کارکنان شهرستانی شاغل در کلان‌شهر تهران با تأکید بر سازگاری میان‌فرهنگی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1137-1159
داود فیض؛ بهنام گلشاهی

3.

بررسی نقش مؤثر شایستگی‏ ارتباطی بر هوش فرهنگی مدیران (مطالعة موردی: مدیران بانک کشاورزی استان تهران)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 729-750
سحر صدرائی؛ سارا نجاری

4.

بررسی و شناخت تأثیر هوش فرهنگی بر سلامت سازمانی (مورد مطالعه: مدیران دولتی شهرستان ملایر)

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 809-828
فاطمه اسکندری؛ عباس صمدی

5.

پیش بینی باور زیباشناسی زنان در هنر بر اساس نیاز به شناخت و سبک‌های حل‌ مسئله با نقش واسطه‌ای هوش فرهنگی

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 491-510
فرهاد کاروان

6.

پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان بر اساس هوش فرهنگی و مدیریت تعارض

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 461-484
رضا میرعرب رضی؛ محسن دیبایی صابر

7.

تأثیر رشتة زبان انگلیسی بر هویت فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای هوش فرهنگی و انزوای ارزشی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 287-312
شیما قهاری

8.

تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-135
رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ محمد احسانی

9.

رابطة هوش کارکنان و بلوغ هوشمندی کسب‌وکار در سازمان‌های کاربر سیستم‌های هوشمند

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 671-691
مجتبی امیری؛ محمدحسین رونقی

10.

رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 121-135
مریم عبدلی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری

11.

فراترکیب (مرور سیستماتیک) متغیرهای مدل پیشران‌های هوش فرهنگی مدیران در جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 723-750
ابراهیم علی‌خان گرگانی؛ حسن علی آقاجانی؛ قربان‌علی آقااحمدی؛ مرضیه گرجی پشتی

12.

هوش فرهنگی، هویت فرهنگی و استفاده عناوین خطابی انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 585-608
رسول محمد حسین پور؛ مریم سربندی فراهانی

13.

هوش فرهنگی و رابطة آن با انگیزة توفیق‌طلبی مدیران شرکت مخابرات استان خراسان رضوی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 25-42
جواد زارع؛ علی ربیعی

14.

هوش فرهنگی و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 27-44
محمدجواد نائیجی؛ منصوره عباسعلی‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب