1.

از احساس بی‌عدالتی تا بدبینی اجتماعی: رنج مضاعف شهروندان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-27
علیرضا افشانی؛ شیوا کبریایی

2.

برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 145-160
محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری

3.

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 79-101
محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر

4.

بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 175-201
رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان

5.

بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد بدبینی سازمانی: مورد مطالعه: کارکنان سازمان استاندارد استان قم

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 157-176
جلال نادری؛ ناصر جمشیدی؛ حسن زارعی متین

6.

بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-550
هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

7.

بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1223-1243
تورج حسن زاده ثمرین؛ حسن نیکرو احمدگورابی

8.

تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-197
هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر

9.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی

دوره 1، شماره 1، 1387
طیبه امیرخانی؛ علی اصغر پورعزت

10.

رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-143
محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی

11.

"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
محمود باقری؛ علی محمد فلاح زاده

12.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 547-567
حسن لطفی

13.

نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 131-150
رضا سپهوند؛ صمد رحیمی اقدم؛ محسن عارف نژاد

14.

هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، زمستان 1388
جعفر عبادی؛ محمد حسین قوامContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.