1.

از احساس بی‌عدالتی تا بدبینی اجتماعی: رنج مضاعف شهروندان

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-27
علیرضا افشانی؛ شیوا کبریایی

2.

برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 145-160
محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری

3.

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 79-101
محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر

4.

بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 175-201
رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان

5.

بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایجاد بدبینی سازمانی: مورد مطالعه: کارکنان سازمان استاندارد استان قم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 157-176
جلال نادری؛ ناصر جمشیدی؛ حسن زارعی متین

6.

بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 529-550
هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس

7.

بررسی و تبیین تأثیر عدالت سازمانی بر فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری رشت)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1223-1243
تورج حسن زاده ثمرین؛ حسن نیکرو احمدگورابی

8.

تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 181-197
هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر

9.

تاملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمان‌های دولتی

دوره 1، شماره 1، 1387
طیبه امیرخانی؛ علی اصغر پورعزت

10.

خلق پول در پرتو اصل برابری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1404
سیدامیرحسین سیدی؛ هادی طحان نظیف؛ محمد سلیمانی

11.

رابطۀ عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-143
محسن دیبایی صابر؛ رضا میرعرب رضی

12.

"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمود باقری؛ علی محمد فلاح زاده

13.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 547-567
حسن لطفی

14.

نقش عدالت سازمانی در کیفیت زندگی کاری کارکنان شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، 1402، صفحه 318-336
مجید رضائیان؛ محمد شکوری

15.

نقش مدیریت تحولگرا و عدالت توزیعی سازمانی در ارتقای تاب‌آوری کارکنان سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: خبرگزاری‌های اینترنتی)

دوره 2، شماره 3، 1402، صفحه 299-317
محمد رضا جلیلوند

16.

نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 131-150
رضا سپهوند؛ صمد رحیمی اقدم؛ محسن عارف نژاد

17.

هدفمند سازی یارانة دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
جعفر عبادی؛ محمد حسین قوامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب