1.

اثربخشی یادگیری مستقل بر پیشرفت‌ تحصیلی، خودکارآمدی‌‌ تحصیلی و اضطراب‌ امتحان دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 207-222
فاطمه زینلی؛ سید عباس حقایق

2.

اثربخشی برنامۀ پرورش مهارت‌های تفکر (الگوی بروکفیلد) بر تفکر انتقادی، تاب‌آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر

دوره 12، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 191-211
شهاب افراز؛ منصوره حاج حسینی

3.

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1378
گلرخ شلویری؛ مهرناز شهرآرای

4.

ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1380
اکبر سلیمان نژاد؛ مهرناز شهرآرای

5.

ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون

دوره 5، شماره 2، پاییز 1379
سیما شهیم؛ فیروزه سپهریان

6.

الگوی علی روابط بین خودشناسی انسجامی، سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 109-125
جواد کیهان؛ نازیلا آهنگری اندریان

7.

بررسی اثرات آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان به شیوه فراتحلیل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 189-198

8.

بررسی تاثیر علی خودگردانی والدین در خودگردانی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت درسی آنان

دوره 32، شماره 2، زمستان 1381
محبوبه فولادچنگ؛ مرتضی لطیفیان

9.

بررسی تأثیر مهارت‌های فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 749-764
عبدالمطلب رضایی؛ خداداد رئیسی؛ سارا جلیلیان

10.

بررسی تاثیر هشت هفته حرکات ایروبیک بر میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه ناحیه 2 خرم آباد

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386
معصومه حسن پور؛ علی اکبر میرنادری

11.

بررسی رابطه استدلال صوری آگاهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی شهر شیراز

دوره 33، شماره 2، زمستان 1382
فریده یوسفی؛ محمد خیر

12.

بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 357-371
عباس فخرانی؛ داریوش مالک پور

13.

بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-49
مصطفی بهمنی؛ محمد جوادی پور؛ رضوان حکیم زاده؛ کیوان صالحی؛ سیدبهنام علوی مقدم

14.

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، بهار 1386
علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید

15.

بررسی مقایسه ای عزت نفس و خود پنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی

دوره 21، شماره 21، پاییز 1383
دکتر پریوش نوربخش؛ قباد حسن پور

16.

بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی

17.

بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی و پیشرفت تحصیلی در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-56

18.

تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان

دوره 1، شماره 5، بهار 1382
علی اصغر احمدی؛ سیدحسین تقوی

19.

تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 211-231

20.

تحلیل تطبیقی پیشرفت تحصیلی دانشجویان نوبت اول و دوم کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 61-72
ابوالقاسم نادری؛ مسعود فولادی

21.

رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 101-116

22.

رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 1، بهار 1386
مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ دکتر سعید سعیدا اردکانی

23.

رابطه ویژگی های فردی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383
مسعود غلامی لواسانی؛ کمال درانی

24.

روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-207

25.

مدل یابی علی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس اهداف پیشرفت و هیجان های تحصیلی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-34
هادی صمدیه؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ احمد خامسان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.