1.

-

دوره 3، شماره 0، پاییز 1381
F. Ghassemzadeh

2.

An Intelligent Approach to Predict the Viscosity of Water/Glycerin Containing Cu Nanoparticles: Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Model

دوره 55، شماره 1، شهریور 2021، صفحه 163-175
Reza Beigzadeh

3.

Application of TDA technique to estimate the hydrocarbon saturation using MRIL Data: A Case study for a Southern Iranian Oilfield

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 99-110
Mahdi Rastegarnia؛ Ali Sanati؛ Dariush Javani

4.

Effects of Pregnant Leach Solution Temperature on the Permeability of Gravelly Drainage Layer of Heap Leaching Structures

دوره 47، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 91-102
mehdi amini

5.

Scale Effects on the Discharge Coefficient of Ogee Spillway with an Arc in Plan and Converging Training Walls

دوره 49، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 361-374
Mojtaba Saneie؛ Jalal SheikhKazemi؛ Mehdi Azhdary Moghaddam

6.

Using Intelligent Methods and Optimization of the Existing Empirical Correlations for Iranian Dead Oil Viscosity

دوره 50، شماره 2، اردیبهشت 2017، صفحه 9-17
Kamyar Movagharnejad؛ Soraya Ghanbari

7.

اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر گرانروی و ژل‌دهی صمغ دانه قدومه شهری

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-166
لیلا مومنی؛ بهزاد علاءالدینی؛ آرش کوچکی

8.

اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 231-242
سید سعید حسینی؛ فرامرز خدائیان؛ محمد سعید یارمند

9.

اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77
مهتاب عزیزیان؛ علی اصغر ساکی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعیده عظیمی

10.

اثر فیبر جیره و فرآوری کردن خوراک بر قابلیت هضم نشاسته‌ی غلات مختلف در طیور

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 16-25
شهگل رهبری؛ رضا کنعانی

11.

آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای

دوره 33، شماره 5، تابستان 1387
محمد حشمتی؛ حسین مهدوی؛ منوچهر حقیقی؛ محمود ترابی

12.

بررسی امکان تولید چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان چهار گونه پهن برگ

دوره 55، شماره 1، بهار 1381
1؛ سید احمد میرشکرایی؛ جواد ترکمن

13.

بررسی خصوصیات رئولوژیکی، بافتی، و رنگ صمغ دانۀ بالنگو (Lallemantia royleana) تحت‌تأثیر دماهای متفاوت

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 185-192
عاکفه ضامنی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ فخرالدین صالحی؛ گیتی شیروانی

14.

بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی باکیموزین (I)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
عزیز همایونی راد؛ محمد رضا احسانی؛ محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ مصطفی ولیزاده؛ زهرا امام جمعه

15.

تأثیر فرایند تغلیظ حرارتی آب‌نارنج بر خواص فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی عصاره آن

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 805-818
امیرحسین میرزابه؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین اسداله زاده؛ مرئه اصغربیگی؛ آرش رضایی نودهی

16.

تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-68
محمد داودی فر؛ منصور رضایی؛ محمد هاشمی

17.

تولید و ارزیابی استات سلولز پربازده با استفاده از کاتالیزور ید و خالص‌سازی لینتر پنبه

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 671-679
رحیم یدالهی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی؛ حسین مهدوی؛ احمدرضا سرائیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.