1.

اثر بازخورد بر جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت دانش‌آموزان: تعامل بین مرجع مقایسه و کانون تنظیم

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 53-70
نرگس مجتهدی فر؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر

2.

اثر تمرین تصمیمی بر تصمیم‌گیری خلاقانه و پیش‌بینی در تکلیف بدمینتون

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-67
مریم خلجی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ فهیمه ایادی؛ فائزه خوشدونی فراهانی

3.

اثر نوع دستورالعمل توجه، بازخورد و خودمختاری بر یادگیری حرکتی کودکان

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 365-378
آمنه هنرمند؛ شیلا صفوی همامی

4.

انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
سید محمد علوى؛ شیوا کیوان پناه

5.

انواع بازخورد، انتقال معنا و انتقال ساختار در نگارش مشارکتی زبان انگلیسی در بستر تعاملات رایانه ای چند رسانه ای و متن-محور

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 453-471
ناتاشا پوردانا؛ زهره محمدی زنوزق

6.

بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بردقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر 15-20 سال شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر بهرام یوسفی؛ مژگان صالحی پور

7.

بررسی تجارب زیسته منتورها از پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در شرکت ایران‌خودرو دیزل

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 720-750
میدیا حاتمی؛ عباس نرگسیان؛ عباس منوریان

8.

تأثیر بازخورد بر روند اصلاح نگارش ژاپنی زبان‌آموزان فارسی‌زبان

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-17
معصومه احمدی شیرازی؛ زینب شکرابی

9.

تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 175-191
سمیه قراخانلو؛ پریوش نوربخش؛ حسین سپاسی

10.

تأثیر خودسنجشی، هم‌کلاسی‌سنجشی و مدرس‌سنجشی بر توسعه مهارت نوشتن به زبان دوم فراگیران زبان خارجه انگلیسی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-114
مجید نعمتی؛ مهران غفوری

11.

چاپلوسی در سازمان

دوره 8، شماره 22، بهمن 1389، صفحه 95-114
علی نصر اصفهانی

12.

رابطه‌ بین انواع بازخورد، یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت نگارش

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-316
شهرزاد امینی؛ رضا غفارثمر؛ مجید نعمتی

13.

شناسایی موانع بازخورد مدرسان کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 161-180
پریسا محزون حقیقی؛ مرتضی رضایی زاده

14.

مقایسة اثر روش‌های مداخله‌ای آموزش، بازخورد و القای ریاکاری بر نگرش، قصد و رفتار صرفه‌جویی انرژی الکتریکی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 23-41
بهداد خوشنوا؛ محمد نقی فراهانی؛ حمید خانی پور

15.

مقایسۀ تواتر بازخورد خودکنترل با آزمونگر کنترل متواتر بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-74
ایوب صباغی؛ علی حیرانی

16.

نقش بازخورد زبانشناختی و غیر مستقیم در جنبه های گفتمانی متون استدلالی

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 625-650
علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ هتاو مردانی بابامیری؛ مهری جلالی

17.

هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 119-135
الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب