1.

سخن سردبیر: سفر پایان نامه (پژوهش)

صفحه 1-5

2.

الگوی بازاریابی هنرهای تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادی: مطالعه داده‎بنیاد بازار ایران

صفحه 713-742
محمود محمدیان؛ حامد دهقانان؛ بهنام کامرانی؛ یاسمن گیاهی

3.

تأثیر آهنگ اطلاعات و محیط فروشگاه بر ارزش خرید؛ تحلیل نقش سردرگمی و‎ گرایش انگیزشی

صفحه 743-760
مهدی خادمی گراشی؛ نجمه گرجی؛ هانیه فتحی

4.

بررسی تأثیر موسیقی پس‎زمینه بر قصد خرید به‎واسطه برانگیختگی، لذت، اعتماد و تعدیل‎کنندگی طبقه محصول

صفحه 761-776
حمیده فیض آبادی؛ مهدی زنگانه؛ سامره شجاعی؛ هرمز مهرانی

5.

بررسی تأثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

صفحه 777-794
سید محمدباقر جعفری؛ پگاه سادات حبیبی؛ زهرا محمدی دورباش

6.

شناسایی مهم‎ترین فرایندهای بازاریابی در صنعت بانکداری ایران به‎منظور توسعه مدل بلوغ بازاریابی بانکی

صفحه 795-814
ریحانه بحری نژاد؛ امیر خانلری؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ سید محمود حسینی

7.

نقش میانجی‎گرایانه ادراک گردشگران در تأثیرگذاری تبلیغات کلامی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهر مقدس مشهد)

صفحه 815-834
یاسان اله پوراشرف؛ زینب طولابی؛ سیمین نصرالهی وسطی

8.

بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسب‌وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش

صفحه 835-854
مونا جامی پور؛ محمد عصاریان؛ حمید رضا یزدانی

9.

بازاریابی مستقیم با استفاده از خوشه‌بندی فازی مشتریان (مطالعه موردی: یکی از شرکت‎های تلفن همراه)

صفحه 855-870
غلامرضا جندقی؛ یاسر سیف؛ یاسر شجاعی

10.

ارائه روشی برای ساختاردهی و رتبه‌بندی اهداف استراتژیک با استفاده از رویکرد نگاشت‎شناختی فازی و روش BORDA-OWA

صفحه 871-888
حسین صفری؛ طلیعه طیبی؛ احسان خان محمدی

11.

ارائه الگوی مشارکت هم‎آفرینانه در بازار گردشگری

صفحه 889-904
علیرضا ایرانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ سپیده ایرانی

12.

بررسی تأثیر فلسفه‎های اخلاقی (آرمان‎گرایی، خودگرایی و مادی‎گرایی) مصرف‎کنندگان بر بازاریابی غیراخلاقی درک‎شده آنها

صفحه 905-921
محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ فاطمه سعیدی راد؛ بهرام خیری؛ منصوره علیقلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب