1.

مطالعه ی انسان شناختی مواجهه ی دختران با مفهوم باکرگی؛ مطالعه ی موردی دختران مجرد 18 تا 30 ساله

صفحه 9-34
مرضیه مددی دارستانی؛ امیلیا نرسیسیانس

2.

برساخت و بازنمایی هویت های جنسیتی در ضرب المثل‌های لکی

صفحه 35-53
علیرضا قبادی؛ علی حیدر حیدری

3.

تطبیق نقاشی از ناصرالدین شاه در ابتدا و انتهای سلطنت در دوره قاجار

صفحه 55-77
الهه پنجه باشی

4.

جایگاه آیین‌ها در درمان بیماری‌ها با مقایسۀ آرای مالینوفسکی و الیاده دربارۀ ماهیت و کارکرد آیین (مطالعۀ موردی: آیین زار در هرمزگان و خوزستان)

صفحه 79-109
مهدی اصل مرز؛ سعید زاویه؛ ایرج داداشی

5.

تبیین عوامل مؤثر بر اقتصاد دست‌بافته‌های کاربردی عشایر بختیاری در جامعۀ معاصر

صفحه 111-136
ندا کیانی اجگردی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ ثریا معمار

6.

از ایزدبانوی ایشتار تا بقعۀ پیر استیر در خراسان بزرگ با رویکرد قوم‌نگاری

صفحه 137-156
پیمان ابوالبشری؛ محمد حسین رضایی

7.

واکاوی مفهوم انسان‌شناسانۀ وطن در شاهنامه (براساس تحلیل ساختارهای مکان)

صفحه 157-177
الهام سعادت؛ محسن محمدی فشارکی

8.

بررسی مولّفه های مدرنیسم در چهار داستان کوتاه مهرنوش مزارعی

صفحه 179-211
مرضیه احدی؛ شروین خمسه؛ تراب جنگی قهرمان

9.

مطالعۀ مردم‌شناسی بازتاب فرهنگی قصۀ عروسک گلین‌بالا در زندگی اجتماعی مردم آلوارس استان اردبیل

صفحه 213-236
عمار احمدی

10.

آوای هالی: عاملیت قالی در روستای دویدوخ

صفحه 237-257
طیبه عزت اللهی نژاد

11.

مطالعه‌ی شناختی: تحول معنای مادری و صورت‌بندی فرم‌های خانواده به میانجی بسترهای پزشکی در دوران معاصر

صفحه 259-286
فرزانه فرشادی؛ منصور وثوقی

12.

قدرت و عاملیت و نمایش‌های آیینی زنانه (مطالعه‌ای در نمایش‌های زنانه قبل از دهه پنجاه)

صفحه 287-308
رویا پورتقی؛ محمد همایون سپهر؛ وحید رشیدوش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب