1.

صفحات آغازین

صفحه 7-1

2.

اتحادیه اروپا و معمای ایجاد موازنه در روابط با چین و امریکا

صفحه 935-917
سید داود آقایی؛ سهراب سعدالدین

3.

بازنمایی بحران سوریه در رسانههای پاکستان برای پیشبرد سیاست دولت

صفحه 961-937
علیرضا خسروی؛ محمد حسین حسینی

4.

تأثیر برگزیت بر سه اصل کلیدی در سیاست خارجی بریتانیا

صفحه 988-963
محمدرضا سعید آبادی؛ سام محمدپور

5.

حکومتمندی مدرن در ایران عصر ناصری: ظهور جمعیت و فنون اداره آن

صفحه 1013-989
علیرضا صدرا؛ قاسم نعمتی

6.

همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

صفحه 1038-1015
فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامی

7.

تحلیل لایه‌ای علل تداوم بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پیشنهادهای سیاستی برای مقابله با چالش‌ها

صفحه 1061-1039
یحیی فوزی؛ محمد محمودی کیا

8.

تاریخ‌نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت در ایران سنتی

صفحه 1091-1063
حجت کاظمی

9.

همگرایی و واگرایی بازیگران در حمله ترکیه به شمال سوریه

صفحه 1123-1093
مصدق گنج خانلو

10.

نظم نوظهور بین‌المللی و آینده حقوق بشر: دیدگاه‌ها و نقدهای نظری

صفحه 1147-1125
حمیرا مشیرزاده؛ مصطفی صبوری

11.

روایت کسنوفونی از فلسفه سیاسی سقراطی: شرحی بر درباره تربیت کوروش

صفحه 1171-1149
شروین مقیمی زنجانی

12.

مقایسه گفتمان‌های سیاست خارجی در کتاب‌های درسی جامعه‌شناسی دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی‌نژاد

صفحه 1197-1173
احمد نقیب زاده؛ وحید امانی زوارم

13.

دلالت‌های مدنی اندیشه عرفانی عین‌القضات همدانی

صفحه 1221-1199
یدالله هنری لطیف پور؛ آرش امجدیان

14.

چکیده انگلیسی

صفحه 1253-1223


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب