1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

A AHP Methodology for Ranking the Factors Influencing Trust in the Internet

دوره 3، شماره 7، مهر 2011، صفحه 1-18
Mehdi Abzari؛ Hassan Ghorbani؛ khajeh Zadeh؛ Elmira Makinian

3.

An Empirical Examination of the Major Relationship Factors Affecting Franchisees’ Overall Satisfaction and Intention to Stay

دوره 10، شماره 1، خرداد 2017، صفحه 31-62
Adams Adeiza؛ Noor Azizi Ismail؛ Marlin Marissa Malek

4.

A Trust-based Credit Scoring Model Using Neural Network

دوره 46، شماره 1، تیر 2012، صفحه 91-104
M. S. Mirtalaie؛ M.A. Azadeh؛ M. Saberi؛ B. Ashjari

5.

Developing a model for explaining effective factors on trust in electronic banking; a survey in Bank Melli of Urmia

دوره 6، شماره 1، تیر 2014، صفحه 91-106
Jamshid Salar؛ Abolghasem Ebrahimi

6.

Does Implementation of Customer Relationship Management (CRM) Enhance the Customer Loyalty? An Empirical Research in Banking Sector

دوره 14، شماره 2، تیر 2021، صفحه 401-417
Selvalakshmi Gopalsamy؛ Suganthi Gokulapadmanaban

7.

Exploring and Prioritizing Cultural Factors Affecting Knowledge Sharing in R&D Center of Petrochemical Industry

دوره 2، شماره 5، فروردین 2011
Masumeh Pahlevai؛ Reza Pirayesh؛ Vahideh Alipour؛ Mohammad Bashokouh

8.

Identifying the Effective Factors in Making Trust in Online Social Networks on the perspective of Iranian experts Using Fuzzy ELECTRE

دوره 7، شماره 4، دی 2015، صفحه 715-740
Elham Haghighi؛ Gholam Ali Montazer

9.

Reviewing the Mediator Role of Noreliance to Avoidance from Internet Advertisements

دوره 1، شماره 2، تیر 2009
Ahmad Roosta؛ Seyyed Abolfazl Abolfazli؛ Hasan Ghorbani

10.

Study of the Effects of Customers’ Perceptions of Security and Trust on their Use of the Agriculture Bank of Iran’s e-Payment System

دوره 4، شماره 11، مهر 2012، صفحه 135-154
Mohammad Reza Karimi؛ Sadegh Sepandarand؛ Farzaneh Haghshenas

11.

The Mediating Role of Trust and Organizational Commitment in the Relationship between Strategic Human Resource Management and Knowledge Sharing

دوره 13، شماره 4، دی 2020، صفحه 565-586
Khaliq Ur Rehman؛ Iqra Hafeez؛ Farhan Aslam؛ Qamaruddin Maitlo؛ Aly Raza Syed

12.

اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-81
عزت الله جمشیدی؛ میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی

13.

ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 693-729
یاسر گلدوست جویباری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدحمید خدادادحسینی

14.

ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 571-594
زینب مولوی؛ معصومه حسینی ابوعلی؛ سیدمحمدباقر جعفری

15.

ارزیابی اثربخشی و کارایی فرایندهای مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری؛ بررسی تجربه پویش آرزوهای تهران

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 159-178
مجتبی شیرخدائی؛ مرجان شرفی

16.

ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی مورد کاوی: صنعت خودروایران

دوره 20، شماره 3، آذر 1386
منوچهر منطقی؛ امیر البدوی؛ هادی زبردست

17.

ارزیابی خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی شبکه ذی نفعان محلی در راستای حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان سرایان، استان خراسان جنوبی)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 241-252
مهدی قربانی؛ لیلا عوض پور؛ محسن یوسفی؛ صادق حیدری کهنعلی

18.

ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 865-878
رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی

19.

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 55-90
ابراهیم حاجیانی؛ علی اکبر رضایی؛ میرزاعبدالرسول فلاح زاده

20.

اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور

دوره 2، شماره 3، دی 1383
دکتر حسن زارعى متین؛ حسن حسن زاده

21.

اعتماد رکن اصلی سرمایة اجتماعی: طراحی الگویی مبتنی بر تعالیم اسلامی (مورد مطالعه: کتاب شریف میزان‌الحکمه)

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 501-519
عبدالله توکلی؛ علی پوربهروزان؛ دانیال محمدیانی

22.

اندازه‌گیری و بررسی مقایسه‌ای سرمایۀ اجتماعی به تفکیک استان‌های کشور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-66
صاحبه محمدیان منصور؛ محمد جعفری؛ نادر مهرگان

23.

بازشناسی مفهوم و مؤلفه‌های بنیادین اعتماد و کارکردهای آن در روابط اجتماعی انسان از منظر قرآن

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 197-219
فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا

24.

بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر سرمایۀ اجتماعی با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در ادارۀ راه و ترابری ساری

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 405-428
سعید امامقلی‌زاده؛ فرهاد فلاح‌پور؛ کوشان رنجبر کوچکسرائی

25.

بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب