1.

ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 951-972
محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش

2.

بازاندیشی در اندیشۀ خواست قدرت؛ روایتی متفاوت از مفهوم قدرت

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 237-256
علی اشرف نظری؛ علی حسن پور

3.

به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-30
عباس قنبری باغستان

4.

پارادایم‌شناسی تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 37-56
محمد علی رنجبر

5.

پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 187-204
سیده زیبا بهروز؛ اسحاق طغیانی

6.

تأملاتی در مفهوم ارته (اشه) ایران باستان در پرتو هستی‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفۀ ایرانی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 725-744
حبیب‌الله فاضلی؛ مجید سروند

7.

تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 911-929
زینب عادلی؛ مجتبی رفیعیان؛ حسین ایمانی جاجرمی

8.

توضیح نظری خاص‌بودگی: آرمان گریزپای علوم اجتماعی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 125-162
محمد کریمی قهی؛ امیر خراسانی

9.

چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 257-277
علی اشرف نظری

10.

خداناباوری اصل‌موضوعی در اندیشه آلن بدیو

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 613-638
احمدعلی حیدری؛ علی حاتمیان

11.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

12.

روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312
حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا

13.

شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس

دوره 21، شماره 2، مهر 1395، صفحه 46-61
زکریا بزدوده

14.

شیوه‌های بازنمایی تصمیم‌ناپذیری و سرگردانی و دغدغه‌های هویتی انسان معاصر در رمان قطار شب مارتین ایمیس

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 45-60
زکریا بزدوده

15.

فمینیسم و چالش‌های تاریخی در جریان‌های فکری انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 125-145
لادن رهبری؛ نادر رزاقی؛ حیدر جانعلی‌زاده

16.

کاربرد هستی‌شناسی‌ها در کتابخانه دیجیتال رویکردی مبتنی بر فراترکیب

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-30
مهدی پژوهان؛ نجلا حریری؛ یعقوب نوروزی؛ فهیمه باب الحوائجی

17.

مروری بر مفهوم هستی‌نگاری در وب معنایی

دوره 51، شماره 3، مهر 1396، صفحه 83-100
مرتضی کوکبی؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ فریده عصاره؛ سولماز زرداری

18.

مسئلۀ علی‌الاطلاقیّتِ «مُطلقِ برابرایستا": ملاحظه‌ای دربارۀ "ایدۀ نوعی منطقِ استعلایی»

دوره 15، شماره 2، دی 1396، صفحه 105-128
مجید مرادی؛ سید حمید طالب‌زاده

19.

مسائل بنیادین انسان و هستی در پرسش‌های خیام و پاسخ‌های نظامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 134-113
همایون جمشیدیان

20.

مطالعه بیان افتراقی ژن‌های مرتبط با باروری در بافت جسم زرد گاو نژاد هلشتاین با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 239-251
قربان الیاسی زرین قبایی؛ مصطفی صادقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

21.

مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 193-209
حمیرا مشیرزاده؛ محمد حسین خانلرخانی

22.

نقدی بر برخی از مضامین پنهان و آشکار آثار دورکیم

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 433-452
منصور وثوقی؛ حسین میرزایی؛ یونس اکبری

23.

هستی‌شناسی حیات‌های اجتماعی؛ حلقه‌ای مفقوده در نظام مباحث حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-16
ابراهیم خانی

24.

واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1149-1179
حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب