1.

بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با خودکار‌آمدی رایانه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 49، شماره 2، تیر 1394، صفحه 153-168
رضوان حکیم زداه؛ نادر نقشینه؛ هدا بی نیاز

2.

بررسی سواد اطلاعاتی معلمان

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-6
پروین قاسمی؛ علیرضا نوروزی

3.

بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در ارتباط بین سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 69-92
آرزو ترکمان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ رضوان حکیم زاده؛ داود حاصلی

4.

بررسی و مدلسازی ابعاد خودکارآمدی سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 51، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-1
حمید کشاورز؛ امیر وفائیان؛ محمدرضا شکاری

5.

تأثیر آموزش کوتاه مدت سواد اطلاعاتی بر مهارت‌های اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مبتنی بر الگوی شنتون و های‌گیبسون

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-113
جلال راعی؛ داود حاصلی

6.

جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه ای در ایران: مرور سیستماتیک

دوره 14، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 112-128
داوود مهرابی

7.

خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-22
حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا

8.

رابطة محیط اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی: مطالعة موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-48
بهناز شیبانی؛ حمیدرضا جمالی مهموئی؛ امیررضا اصنافی

9.

رابطه بین سواد اطلاعاتی و مدیریت زمان با اضطراب پژوهش معلمان پژوهنده اردبیل

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 57-82
عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی حسنی

10.

سطح سواد اطلاعاتی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 147-163
عیسی برقی

11.

مطالعه مقایسه‏ای تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی توسط «کتابدار» و «معلم» برارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های هوشمند دخترانه شهر تهران

دوره 45، شماره 4، دی 1390، صفحه 13-32
نسترن پورصالحی؛ فاطمه زندیان؛ فاطمه فهیم نیا

12.

میزان حضور نرم افزارهای مدیریت استناد در وب گاه‌های دانشگاه‌های ایران

دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 127-145
مریم صراف زاده؛ نرگس خالقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب