1.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

2.

«الهیات تخریب» نگاهی بر خاستگاه و ماهیت تفکرات دینی هایدگر متقدم

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 407-430
محمدرضا عبداله نژاد

3.

بررسی پدیدارشناسانه‌ دین از منظر جان دی کاپوتو

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-63
مجید موحد مجد؛ علی فتوتیان

4.

پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین»

دوره 48، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104
سیدمسعود زمانی

5.

تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 44، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 47-66
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

6.

حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 593-618
محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی

7.

خوانشی هرمنوتیکی از نگارۀ «هفت‏واد» بر اساس پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر نزد هایدگر

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 101-110
احسان معزی پور؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی

8.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

9.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

10.

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-24
فریده آفرین

11.

هایدگر و اندیشه هایش در رابطه با روشنفکران دینی در ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
احمد بخشایش اردستانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.