1.

«متافیزیک شر»؛ نقد نظام آزادیِ شلینگ و تفسیر هستی‌شناختیِ هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

2.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

3.

«الهیات تخریب» نگاهی بر خاستگاه و ماهیت تفکرات دینی هایدگر متقدم

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 407-430
محمدرضا عبداله نژاد

4.

انتخاب «شیوه زندگی» همچون امری سیاسی: فهم جریان روشنفکری پس از انقلاب اسلامی 1357

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 423-399
سید محمد علی حسینی زاده؛ مجید سروند

5.

بازخوانی تفسیر هایدگر از تفکر شاعرانۀ هولدرلین در پرتو روی‌آورندگی به غیر

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 55-75
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

6.

بررسی پدیدارشناسانه‌ دین از منظر جان دی کاپوتو

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-63
مجید موحد مجد؛ علی فتوتیان

7.

پرسش هایدگر از معنای وجود و پیدایش مفهوم «دازاین»

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104
سیدمسعود زمانی

8.

تاریخمندی و نسبت آن با هستی‌شناسی بنیادین در وجود و زمان هایدگر

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 57-72
طاهره حبیبی؛ سیدحمید طالب زاده؛ احمد رجبی

9.

تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 47-66
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

10.

تنش انسان‌شناختی؛ پرسش از ذات انسان و متافیزیکِ سوبژکتیویته نزد کانت

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 133-150
احسان کریمی ترشیزی؛ شهین اعوانی

11.

حرکت جوهری انسان و خودبرون‌افکنی دازاین در فلسفۀ ملاصدرا و هایدگر

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 593-618
محمدعلی روزبهانی؛ محمد عرب صالحی؛ مهدی صدفی

12.

خوانشی هرمنوتیکی از نگارۀ «هفت‏واد» بر اساس پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر نزد هایدگر

دوره 26، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 101-110
احسان معزی پور؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی

13.

ردپای برگسون در تفسیر هایدگر از زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402
حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

14.

قرائت هایدگر از انسان‌شناسی و تأثیر آن بر فلسفۀ حقوق عمومی

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1865-1880
علی مشهدی؛ مروارید آهوری

15.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

16.

مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-49
علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی

17.

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 13-24
فریده آفرین

18.

هایدگر و اندیشه هایش در رابطه با روشنفکران دینی در ایران

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
احمد بخشایش اردستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب