1.

الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان‌دهی کودکان خیابانی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 65-84
مهری اسدی؛ سیدمصطفی رضوی؛ مقصود فراستخواه

2.

اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی اجتماعی در ایران از دیدگاه فعالان اجتماعی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 11-36
زهرا عمرانی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ نادر کفاش

3.

بررسی سیاست¬های تنظیمی توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد تطبیقی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 195-214
زهرا آراستی؛ ‌هادی زارعی؛ فاطمه دیده¬ور

4.

بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری

دوره 3، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 67-94
جمشید صالحی صدقیانی

5.

بررسی مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 87-110
سید حسین ابطحی؛ فتاح شریف‌زاده؛ حبیب ابراهیم پور

6.

برنامه‌ریزی راهبردی در کارآفرینی مذهبی (مطالعه موردی: نهاد پدران آسمانی)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 129-148
زهرا آراستی؛ فاطمه‌السادات غفوریان؛ محمد کاویانی

7.

تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 493-512
محمدزضا اردلان؛ وحید سطانزاده

8.

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1401-1388

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 129-148
اکبر ذوالفقاری

9.

تحلیل ساختاری نقش اقتصاد گیگ در توسعه کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 717-736
مجید محبی؛ مهیم تاش

10.

تحلیل کارآفرینی اجتماعی: تامین فرآورده‌های خونی در شرایط کرونا با ابزار مدل چند هدفه زنجیره تامین

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 685-697
ابوالفضل مقیمی اسفندآبادی؛ داوود شیشه بری؛ محمدباقر فخرزاد؛ حسن خادمی زارع

11.

تعاونی‌های زنان روستایی، پتانسیلی برای کارآفرینی اجتماعی (مطالعۀ موردی: تعاونی زنان روستایی مهر آفرین ارم- شهرستان پاکدشت)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 149-173
سید احمد فیروزآبادی؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ حمیده دباغی

12.

توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 277-297
تیمور مرجانی؛ سید صدرالدین صدری

13.

رابطه هویت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت‌بدنی)

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 671-681
حبیب گلستانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

14.

روش‎های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 119-138
محمد عزیزی؛ مریم ملایجردی

15.

شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 599-616
محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

16.

شناسایی چالش کلیدی موثر بر کاهش انگیزه کارآفرینان اجتماعی و بررسی نقش رهبری بر خود

دوره 15، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 383-400
فرزانه نیک؛ سید بابک علوی؛ میثاق تصوری

17.

شناسایی عوامل تأثیرگذار در قصد کارآفرینانه اجتماعی در بستر اسلامی

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 581-600
مرتضی هندیجانی فرد؛ سیدرضا حجازی

18.

طراحی و ارزیابی الگوی تأثیر کارآفرینی اجتماعی بر کاهش مشکلات کودکان کار (موردکاوی شهر کرمانشاه)

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 148-171
زهره فعله کری؛ سهراب دل انگیزان؛ یوسف محمدی فر

19.

طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 147-171
رضا زارع؛ محمد صفری دشتکی

20.

عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 185-203
زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی کرم‌آباد؛ محمود متوسلی

21.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

22.

ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 37-64
منوچهر انصاری؛ محمود احمد پور داریانی؛ زهرا بهروزآذرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب