1.

بازشناسی و تحلیل کاربردهای قالی‌های خشتی چالِشتُر با رویکرد انسان‌شناسی هنر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-187
افسانه قانی

2.

"بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از کهن‌ترین شاهنامه‌ی جهان با شاهنامه‌های مکتب شیراز اینجو (725-758ه.ق)"

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-74
معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی فر (نویسنده مسوول)؛ محمود طاووسی

3.

بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-75

4.

بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال

دوره 3، شماره 10، پاییز 1390
ابوالفضل عابدی

5.

برساخت سینمایی زیبایی‌شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزش‌گرایی، سازندگی و اصلاح‌طلبی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-37
سیده راضیه یاسینی؛ عبدالله بیچرانلو

6.

جنگ نگاری (زیبایی‌شناسی و معنا‌شناسی نامه‌های رزمندگان ایرانی جنگ ایران و عراق)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-96
طیبه عزت اللهی نژاد

7.

چارچوبی مشارکتی به مفهوم زیبایی‌شناسی چشم‌انداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم (مطالعة موردی: منطقه 22 تهران)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 671-693
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

8.

زیبایی، دشمن سخاوتمند هنر! درآمدی تحلیلی بر مقالۀ «هنر پس از فلسفه» اثر جوزف کُسوث

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-114
رسول کمالی دولت آبادی

9.

زیبایی شناسی رویکردهای زیست پایدار در طراحی منسوجات

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 65-76
فریناز فربود

10.

زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس

دوره 15، شماره 58، زمستان 1389، صفحه 43-66
موسی احمدیان؛ محمدمهدی کاشانی

11.

سیاست زیباشناختی؛ بررسی وجوه زیباشناسانۀ سیاست در آرای ژاک رانسیر «زیبایی‌شناسی به‌مثابۀ عنصری مستتر در ذات هر سیاست رهایی‌بخش»

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 979-997
محمد توحیدفام؛ معصومه محمدیاری

12.

سنجش پایداری و ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز (LAV) در فضاهای سبز شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 213-236
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان

13.

علایق زیبایی‌شناختی در فضای شهری: زیبایی‌شناسی مسکن در شهر تهران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 281-298
ناصر فکوهی؛ مریم حسین یزدی

14.

کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80
منظر سلطانی؛ محمد ویسی

15.

کارکردهای کلامی تاویل در دیدگاه فیض کاشانی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-175
نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی امامی جمعه

16.

کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1388
زهرا جان‌نثاری لادانی؛ فاضل اسدی امجد

17.

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی‌شناسی در قرآن

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14
حسن بلخاری قهی

18.

نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا

دوره 3، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 71-78
سعید مجیدی؛ الهه فرج عصری

19.

نقد مفهوم عقل در فلسفۀ هگل بر اساس مفاهیم میل و منفیت

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-226
سهیلا منصوریان؛ علی اکبر احمدی

20.

هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1387
مهرداد حجازی

21.

هنر و سیاست؛ زمینه‌های تعامل و تقابل سیاست و هنر در پست‌مدرنیسم

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1025-1043
محمدتقی قزلسفلی؛ سیده آمنه میرخوشخو

22.

واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-32
سید حسین سیدی؛ آزاده قادریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.