1.

آمریکا و تأثیر آن بر دستیابی ایران به هدف‌های خود در منطقۀ قفقاز (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-100
صادق زیباکلام؛ هادی آخوندی؛ علی نقی کیانی

2.

ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 119-136
فرهاد عطایی

3.

بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 541-560
یاشار ذکی؛ علی ولیقلی زاده

4.

پان‌ترکیسم: برساختن هویت و شکل‌گیری جمهوری آذربایجان (1890 تا 1920)

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 459-478
الهه کولایی؛ مریم نظامی

5.

تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 237-264
رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی

6.

تحلیل روابط ایران و ارمنستان با استفاده از چارچوب نظری واقع‌گرایی تدافعی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-41
بهرام امیر احمدیان؛ حبیب رضازاده؛ احمد جرفی

7.

تحلیل سازه‌انگارانۀ چرخش در سیاست خارجی ایران در برابر بحران قره‌باغ (2020)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 225-246
مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ حسین معین آبادی بیدگلی؛ مهدیه دوست حسینی

8.

تحلیل منافع روسیه در منطقۀ قفقاز (مطالعۀ موردی: بحران قره‌باغ)

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 265-282
شهروز ابراهیمی؛ مصطفی خیری

9.

تقابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی- امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجان

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 415-431
مجیدرضا مومنی؛ امید رحیمی

10.

تکوین‌بخشی واگرایانۀ ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 289-308
احمد سلطانی نژاد؛ رحیم سلامت آذر؛ قاسم اصولی

11.

چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389
ام البنین چابکی

12.

راهبرد و الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان در برهم‌کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 53-75
محمد رجبی

13.

ژئوپلی‌نومی روابط ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال‌های 2013 تا 2021

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 73-101
مهدی امیری؛ احسان فلاحی

14.

ساخت و اعتباربخشی مدل روابط خارجی ایران و جمهوری آذربایجان و استخراج متغیرهای خطرپذیری، بحرانی، راهبردی و تنظیمی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 151-173
مهرداد جاجانی؛ اردشیر سنایی؛ کابک خبیری

15.

علل تغییر در رویکرد روسیه در برابر جنگ اول و دوم قره‌باغ کوهستانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403
اکبر ولی زاده؛ فاطمه عرفانی

16.

عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناقشة قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 85-106
حسین معین آبادی؛ صیاد صدری علی بابالو

17.

عوامل اصلاحات قوانین اساسی جمهوری‌های قفقاز جنوبی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 1039-1056
الهه کولایی؛ پیمان کاویانی‌فر

18.

فرهنگ خوجالی – گَدَه بَی در قفقاز جنوبی و انتشار آن در شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 217-241
علی کریمی کیا؛ رضا رضالو

19.

گونه‌شناسی روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان: روابط راهبردی یا تاکتیکی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 23-48
مرتضی ابراهیمی؛ قاسم اصولی

20.

منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 21-40
زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی

21.

نخبگان قفقازی و جنبش ضدکمونیستی «پرومته»: مطالعۀ‌ موردی مقاله‌های محمدامین رسول‌زاده در نشریۀ‌ پرومته

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 303-326
علی کالیراد؛ حمیدرضا بابایی

22.

نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 341-360
محمد رضا مجیدی؛ حسین صوراناری

23.

همکاری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ایجاد راه ‌گذر شمال– جنوب و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 811-789
الهه کولایی؛ عابد نوروزی زرمهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب