1.

استعاره‌های دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 205-226
داود فیرحی

2.

امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 821-847
سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ میثم شعیب

3.

امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 731-758
محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی

4.

بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 21-38
حمید ابهری؛ سمیه ظهوری

5.

بررسی تحلیلی و ارائۀ مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 433-455
نازیلا عامری سیاهویی؛ مهدی باقری؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری

6.

بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-58
ولی رستمی؛ فاطمه افشاری

7.

بررسی کارکرد ارکان «آموزش‌دهنده» و «آموز‌ش‌گیرنده» در مدرسه چهارباغ اصفهان

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 111-124
شیدا صابری

8.

بررسی وضعیت نظارت بر موقوفات نیشابور در دورۀ قاجاریه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-186
بهرام شایان آذر؛ رسول جعفریان

9.

پیامدهای دسترسی زنان به منابع آبی در ساختار اجتماعی (مطالعه موردی: سامانۀ فرهنگی وقف در سال‌ها‌ی 1250-1302ه.ش -کرمان)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 95-120
اعظم علیخانی؛ محمد همایون سپهر؛ وحید رشیدوش

10.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-104
محمد روشن؛ امین امیرحسینی

11.

تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-34
محمد امین فرد؛ سیدهادی هاشمی مجد

12.

توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492
حمید مسجد سرایی

13.

جایگاه قصد قربت در وقف از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 555-585
غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی

14.

لزوم انطباق موارد جواز بیع عین موقوفه در قانون مدنی ایران با فقه اسلامی

دوره 39، شماره 3، آبان 1385
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

15.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

16.

نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 763-798
محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی

17.

وقف ارزش‌های مالی اعتباری

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 515-548
سید محمد صدری؛ حکیمه السادات هندی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب