1.

ابیات شاهنامه در خلق الانسان نیشابوری (پیش از 521ق)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-124
جواد بشری

2.

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم‌ ‌در گوساله‌های اسهالی: مطالعه استانی در خراسان جنوبی

دوره 68، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-19
شاهرخ رنجبر بهادری؛ سروش تونی

3.

بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 295-308
الهام جعفری؛ هادی سلطانی فرد؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی

4.

بررسی شخصیّت ابن‌باکویة شیرازی

دوره 1، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 73-92
محمد علی جانی پور

5.

بررسی فعالیت گسل شمال نیشابور

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 179-193
مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورت؛ ریچارد والکر

6.

بررسی و تحلیل نقوش پرنده سفالینه‌های اسلامی نیشابور با پرندگان موجود در زیست‌بوم منطقه

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 5-16
محمد ابراهیم زارعی؛ محمد شعبانی

7.

بررسی وضعیت نظارت بر موقوفات نیشابور در دورۀ قاجاریه

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-186
بهرام شایان آذر؛ رسول جعفریان

8.

برهم‌کنش‌های سیاسی- اقتصادی شهر نیشابور با زیستگاه‌های اقماری¬اش در دورة ساسانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 175-202
میثم لباف¬خانیکی

9.

پایش خشکسالی در کشت های غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-52
روزبه موذن زاده؛ صالح ارشد؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

10.

تأثیرات متقابل نیشابور و راه ابریشم در دورۀ ساسانی

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 87-97
میثم لباف خانیکی

11.

تحلیل منازعات مذهبی نیشابور در عهد سلجوقیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-72
علی گراوند؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری

12.

تعیین میزان عناصر بقایای دندانی عصر مفرغ جدید محوطه شهرک فیروزه نیشابور و مقایسه آن با نمونه‌های دندانی معاصر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-131
محمد حسین رضایی؛ حسن باصفا؛ حمیده سادات محمدی پور؛ نرگس هاشمی؛ عاطفه بیگ زاده

13.

جایگاه و کارکرد مدرسه بیهقیه در نظام آموزشی دوران اسلامی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 181-193
الهام فلاح پور؛ محمد سپهری

14.

رد پای امام رضا (ع) در باغ قدمگاه نیشابور «کاری از شیخ بهایی به دستور شاه عباس اول از طراحی تا مفهوم»

دوره 21، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 93-108
مجتبی رضازاده اردبیلی؛ زهره فاضل‌زاده تمام

15.

عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی

دوره 52، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 247-262
سمانه ایروانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی

16.

گونه‌شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-86
محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصر الله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ محمدعلی بیدلی

17.

مطالعه فلوریستیک شیبهای جنوب غربی ارتفاعات بینالود (ایران: استان خراسان)

دوره 32، شماره 2، بهار 1385
A. Ghahreman؛ J. Heydari؛ F. Attar؛ B. Hamzeh'ee؛ احمد قهرمان؛ جمشید حیدری؛ فریده عطار؛ بهنام حمزهء

18.

واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 269-283
حمیدرضا کوه بنانی؛ محمدرضا یزدانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.