1.

ارائۀ الگوی فرهنگ مربیگری در پارک های علم و فناوری کشور

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 249-272
معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلام زاده؛ آذر قلی زاده

2.

بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 3، آبان 1393، صفحه 375-398
کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی؛ مانی آرمان

3.

پله ‏برقی شیشه ‏ای: واکاوی سیطرۀ جنسیتی انتصابات در آموزش‌وپرورش استان ایلام

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 255-278
اردشیر شیری؛ الهام فرجی

4.

تبیین فرایند شیوع فساد در سازمان‌های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر و پدیدۀ هم‌رنگ جماعت شدن

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 377-398
طیبه عباسی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ علی‌رضا سیفی

5.

تعادل نامتقارن در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 683-701
سیدمحمد مقیمی؛ سیما ساغروانی

6.

شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 51-78
زهرا میرحسینی؛ مهسا لاریجانی

7.

طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 139-154
سید محمدباقر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ مرتضی سلطانی؛ مریم صفایی

8.

طراحی مدل تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 553-572
توران نوروزی؛ سهراب دل انگیزان؛ بیژن رضایی

9.

طراحی مدل عصیان سازمانی بر اساس نظریۀ داده‌‌بنیاد

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 613-634
مالک شیخی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده

10.

فهم فرایند شکل‏گیری امیدواری سازمانی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-37
نوشین کبیری؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی

11.

واکاوی فرآیند انتقال دانش در کسب‌وکارهای خانوادگی: رویکرد نظریة داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 201-220
عبدالله احمدی کافشانی؛ پوریا نوری؛ کامبیز طالبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب