1.

ابزارهای واژه فزائی در زبان عربی

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر محمود شکیب

2.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

3.

بررسی کلان‌‌استعارة «فوتبال به مثابة ماشین» در زبان عربی

دوره 16، شماره 2، تیر 1403، صفحه 115-134
عبدالباسط عرب یوسف آبادی

4.

بند موصولی عربی و فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 95-117
بسام رحمه؛ حیات عامری؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ عیسی متقی زاده

5.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی در برنامةدرسی زبان عربی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 665-691
زهره ناعمی؛ علی محمد ناعمی

6.

تحلیل انتقادی دیدگاه برخی خاورشناسان دربارۀ عربی بودن زبان قرآن کریم

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 71-89
فروغ پارسا؛ زهرا نبئی

7.

تحلیل معنا شناختی کنیه های حیوانات در زبان عربی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 137-158
علی طاهری

8.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
سید بابک فرزانه

9.

رابطة تاب‌آوری، خوددل‌سوزی با پریشانی کلاس‌های زبان عربی دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 155-174
علی محمد ناعمی؛ زهره ناعمی

10.

سید یحیی فدائی یزدی عالم قرن سیزدهم ایران و منظومه نحویه او

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر حمزه احمد عثمان

11.

سیر تحول خط و زبان پارسی در قرون نخستین اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 67-86
فیاض زاهد؛ ژامک ماشاءالهی؛ هدی موسوی

12.

فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-104
علی اکبر جباری

13.

فهرست مثلنامه های عربی

دوره 32، شماره 34، فروردین 1379
دکتر عزت ملا ابراهیمی

14.

قرآن کریم و زبان عربی

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 197-215
ابوالفضل خوش منش

15.

«کردوانی»، یکی از کلمات نادر در شعر قطران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-55
شهره معرفت

16.

مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-106
علی خضری؛ رسول بلاوی؛ معصومه فتحی مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب