1.

ابزارهای واژه فزائی در زبان عربی

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر محمود شکیب

2.

بررسی جایگاه و خدمات میرزا یوسف خان اعتصام الملک (اعتصامی) به دو ادب فارسی و عربی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 193-212
ناصر محسنی نیا؛ رضا میرزایی

3.

بند موصولی عربی و فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 95-117
بسام رحمه؛ حیات عامری؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ عیسی متقی زاده

4.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی در برنامةدرسی زبان عربی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 665-691
زهره ناعمی؛ علی محمد ناعمی

5.

تحلیل معنا شناختی کنیه های حیوانات در زبان عربی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 137-158
علی طاهری

6.

ترجمة فعلهای مضارع در قرآن

دوره 37، شماره 4، آذر 1383
سید بابک فرزانه

7.

رابطة تاب‌آوری، خوددل‌سوزی با پریشانی کلاس‌های زبان عربی دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 155-174
علی محمد ناعمی؛ زهره ناعمی

8.

سید یحیی فدائی یزدی عالم قرن سیزدهم ایران و منظومه نحویه او

دوره 156، شماره 0، دی 1379
دکتر حمزه احمد عثمان

9.

سیر تحول خط و زبان پارسی در قرون نخستین اسلامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 67-86
فیاض زاهد؛ ژامک ماشاءالهی؛ هدی موسوی

10.

فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-104
علی اکبر جباری

11.

فهرست مثلنامه های عربی

دوره 32، شماره 34، فروردین 1379
دکتر عزت ملا ابراهیمی

12.

قرآن کریم و زبان عربی

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 197-215
ابوالفضل خوش منش

13.

«کردوانی»، یکی از کلمات نادر در شعر قطران

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 43-55
شهره معرفت

14.

مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 89-106
علی خضری؛ رسول بلاوی؛ معصومه فتحی مقدمContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.