1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

نگاره‌های ساحلی و قواعد ژئومورفیک سکونتگاهی (مطالعۀ موردی: ساحل شمالی خلیج فارس)

صفحه 407-423
فاطمه نعمت الهی؛ محمدحسین رامشت؛ سیدعلی المدرسی

3.

برآورد میزان تبخیر از سطح دریای خزر و واکاوی زمانی- مکانی آن

صفحه 425-441
اکبر زهرایی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالعظیم قانقرمه

4.

تحلیل جریان رودخانۀ کارون در سه مقیاس روزانه، ماهانه، و فصلی با استفاده از شاخص‌های نظریۀ آشوب

صفحه 443-457
فاطمه ادب؛ حجت کرمی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین

5.

حساسیت شاخص های شکل و تحولی مئاندرها به پویایی رودخانه‏ های کوچک (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قره سو در کرمانشاه)

صفحه 459-471
ایرج جباری؛ طاهره رحیمی جاوید

6.

تحلیل اکتشافی رابطۀ فضایی سرعت باد سطحی (SWS) و دمای سطح دریا (SST) در دریای عمان

صفحه 473-489
یونس خسروی؛ علی بحری؛ آزاده توکلی

7.

نقش جابه جایی مکانی پُرفشار عربستان و رودباد جنب‏ حاره‏ ای در الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی ترسالی‏ های شدید جنوب و جنوب‏ غرب ایران

صفحه 491-509
زینب محمدی؛ حسن لشکری

8.

بررسی اثرهای تغییرات اقلیم آتی در تبخیر و تعرق واقعی و آب موجود در خاک در حوضۀ آبخیز تالار استان مازندران

صفحه 511-529
عباس غلامی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ مهدی وفاخواه؛ کریم سلیمانی

9.

بررسی اثرهای اقتصادی تغییرات کاربری و پوشش اراضی از طریق روش‏ های سنجش از دور و مطالعات پیمایشی اطراف بهبهان

صفحه 531-543
فاطمه شجاعی؛ سمیه دهداری؛ زهره خورسندی کوهانستانی

10.

آشکارسازی گرد و غبار در حوضۀ آبریز جازموریان با استفاده از تکنیک‏ های چندطیفی در تصاویر سنجندۀ مادیس

صفحه 545-562
فرزانه قادری نسب؛ محمدباقر رهنما

11.

شناخت دقت پایگاه دادۀ ماهواره‏ ای بارش PERSIANN-CDR در شبیه‏ سازی رواناب مدل SWAT بر روی پهنۀ حوضۀ دریاچۀ مهارلو

صفحه 563-576
محمدرضا عینی؛ سامان جوادی؛ مجید دلاور؛ محمد دارند

12.

واکاوی پیوند میان نوسان شمالگان و رخداد بارش در ایران

صفحه 577-591
زهرا حجتی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

13.

ارزیابی کارایی مدل سری CMIP5 در شبیه‏ سازی و پیش ‏بینی پارامترهای اقلیمی بارندگی، دما و سرعت باد (مطالعۀ موردی: استان یزد)

صفحه 593-609
مریم میراکبری؛ طیبه مصباح زاده؛ محسن محسنی ساروی؛ حسن خسروی؛ قاسم مرتضایی فریزهندی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-27


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب