1.

بررسی و تحلیل پدیدۀ‌ دوزبانگی در شعر معاصر عربی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان"شوقیات" أحمد شوقی)

صفحه 249-276
روح الله صیادی نژاد؛ علی نجفی ایوکی؛ مرجان ژیان پور

2.

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

صفحه 277-302
محمد حسین حدادی؛ عباسعلی صالحی کهریزسنگی

3.

هویت حرفه ای گذشته، حال، و آرمانی معلمان زبان انگلیسی: سنجش تاثیر تجربۀ تدریس بر هویت حرفه ای

صفحه 303-320
اسماعیل علی سلیمی؛ مهناز مصطفائی علائی؛ رسول نجارباغسیاه

4.

سنجش تشخیصی شناختی آزمون خواندن و درک مفاهیم برای بازخورد تشخیصی تکوینی

صفحه 321-342
فاطمه رنجبران؛ سیدمحمد علوی

5.

تاثیر خودآزمایی مهارت نگارش به روشهای سازنده و پایان محور بر عملکرد نگارش و دقت خودآزمایی زبان آموزان ایرانی

صفحه 343-364
مسعود سیری؛ ستاره قربان دایی

6.

تاثیرات ارتباط رایانه محور و جنسیت بر یادگیری اصطلاحات انگلیسی توسط دانشجویان دانشگاهی رشتۀ زبان انگلیسی

صفحه 365-392
امیر مرزبان؛ محمد امین اسماعیل زاده قمی

7.

روانشناسی مهارت نگارش: ابهام پذیری عاملی موثر بر کمیت و کیفیّت نگارش زبان انگلیسی

صفحه 393-416
مجید فتاحی پور

8.

بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آن‌ها

صفحه 417-448
فرزانه حسن زاده توکلی؛ محمدرضا پهلوان نژاد؛ بهزاد قنسولی

9.

گامی به سوی تدوین واژه‌نامۀ تقابلی ظرفیت افعال فارسی- انگلیسی

صفحه 449-477
رضوان متولیان نائینی؛ فاطمه محمدپور

10.

بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

صفحه 477-500
محمد جواد حجازی؛ حسن علیزاده

11.

بررسی دیدگاههای استادان رشتۀ آموزش زبان انگلیسی ایران نسبت به پژوهش:مطالعه ترکیبی

صفحه 501-533
عصمت بابایی؛ محمدرضا هاشمی؛ محمد امینی فارسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب