1.

ارتباط میان چابکی نیروی کار و نوآوری محصول جدید (مطالعۀ موردی: شرکت‎های کوچک، متوسط و بزرگ در صنعت فناوری بالا)

صفحه 245-258
محمد مهدی ابریشم کار؛ یزید ابوبکر عبدالهی

2.

مدل‌سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B2B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی

صفحه 259-280
محمد رحیم اسفیدانی؛ سارا رمضانی؛ محمد علی شاه حسینی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی مشتریان در فروشگاه‌های الکترونیکی ایران

صفحه 281-300
هادی تیموری؛ مریم گودرزوند چگینی؛ حامد غائیبی سدهی

4.

بررسی رابطۀ ارزش‎های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‎کنندگان ایرانی

صفحه 301-316
محمد حقیقی؛ مسعود کرمی؛ آرزو حمیدی کولایی؛ محمد مهدی ملکی

5.

ارائۀ مدل مزیت رقابتی شرکت‏های مشاورۀ مدیریت براساس نظریۀ قابلیت‏های پویا

صفحه 317-338
علی حیدری؛ نادر سیدکلالی

6.

گفتمان‌کاوی الگوهای ذهنی مشتریان مردد: کاربست روش کیو

صفحه 339-354
مرتضی سلطانی؛ بهزاد محمدیان

7.

بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطۀ بین قابلیت‏های بازاریابی و عملکرد شرکت‎ها

صفحه 355-374
محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده

8.

بخش‌بندی مصرف‌کنندگان بر مبنای مدل سبک زندگی مرتبط با تغذیه

صفحه 375-394
سید محمد طباطبایی نسب؛ فرشته پزشکی نجف آبادی

9.

تحلیل تأثیر خصومت مصرف کننده بر تصمیمات خرید

صفحه 395-412
فائزه عباسی؛ میلاد مرادی دیزگرانی؛ مهدی حسین پور

10.

ترسیم شبکۀ تداعی‎های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن نقشۀ مفهوم برند

صفحه 413-432
شهریار عزیزی؛ محمدرضا بلورپارسا

11.

شناسایی و اولویت‏‏بندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دورۀ عمر آنها با استفاده از مدل آر. اف. ام. (مطالعۀ موردی: شرکت مخابرات استان قم)

صفحه 461-478
مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ زاهده حاجیلو

12.

توسعۀ ماتریس فرهنگ ـ استراتژی با رویکرد فازی؛ پیمایشی در یکی از سازمان‎های دفاعی

صفحه 433-460
محمد محمودی میمند؛ مهدی اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب