1.

صفحات آغازین


2.

اقتصاد آشغال و جهان عاطفی رنج: مردم‌‌نگاری تهی‌دستان حاشیه‌‌نشین تبریز

صفحه 569-591
اصغر ایزدی جیران

3.

تحلیل تعلیق خدمت نطام وظیفه و ماندگاری در دانشگاه (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 593-623
علیرضا اسکندری نژاد؛ غلامرضا غفاری

4.

مطالعۀ ویژگی‌های محلۀ خوب در شهر تهران

صفحه 625-653
ولی اله رستمعلی زاده

5.

مواجهه جوانان با سیاست گذاری پوشش در ایران

صفحه 655-681
عبدالله بیچرانلو؛ سحر عارف

6.

بازنمایی اسطوره‌ای بودن برج میلاد با استفاده از نشانه‌شناسی رولان بارت

صفحه 683-701
جمیل قریشی؛ محمد رضا تاجیک

7.

تحلیل جامعه‌شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه‌شناسان

صفحه 703-733
پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی

8.

پدیدارشناسی نابینایی: از روایت نابینایان تا برساخت اجتماعی نابینایی

صفحه 733-760
مسعود گلچین؛ فاطمه جواهری؛ ابوذر سمیعی

9.

فرصتها و تهدیدهای ناشی از مجازی‌شدن تعاملات استاد و دانشجو در شرایط پاندمی کووید 19

صفحه 761-787
منصوره مهدیزاده

10.

جنبش زنان و هنر مقاومت در عصر مشروطه

صفحه 789-832
محمدحسین شریفی ساعی

11.

تحلیل ماهیت تعامل کودکان 9 تا 11 ساله با گوشی هوشمند: یک مطالعه کیفی

صفحه 833-861
سیده زهرا اجاق؛ فرازه نورزاد

12.

سواد تاریخی دانشجویان درباره مسائل مهم تاریخی ایران

صفحه 863-892
محمدرضا جوادی یگانه؛ زهرا سادات روح الامین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب