1.

اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

صفحه 1-19
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

واکاوی رابطۀ فهم با استعاره، روایت و کنش در اندیشۀ ریکور

صفحه 21-40
سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

3.

دفاع از دیدگاه مداخله‌گرا در نسبت ابتناء

صفحه 41-62
محمد علی پودینه

4.

نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

صفحه 63-83
سید محمد حسینی؛ مهدی منفرد

5.

تحلیل معنای تأمل و نقش آن در مراحل سه‌گانۀ فلسفۀ هوسرل

صفحه 85-105
حسین زمانیها

6.

نسبت الفاظ و معانی در نظر فارابی با تکیه بر کاربرد اسامی «مثال اوّل» و «مشتق» در بیان معانی فلسفی

صفحه 107-129
فاطمه شهیدی

7.

رشک؛ نقادی کی‌یرکگور از عصر تأمّل بازتابی

صفحه 131-152
سید کیارش شیخ الاسلام؛ سید حمید طالب‌زاده

8.

کاراندیشی؛ چارچوبی برای تحلیل نسبت کار و معنای زندگی

صفحه 153-172
مسعود صادقی

9.

نفس و اختلالات عصبی- روانی؛ تبیینی نوخاسته‌گرایانه و صدرایی

صفحه 173-196
احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی

10.

مهندسی نورماتیویته در معرفت‌شناسی کواین

صفحه 197-218
زهرا قزلباش؛ مهدی ذاکری؛ حسن مهرنیا

11.

تقاطع میان تجربۀ دینی و تجربۀ زیبایی‌شناختی

صفحه 219-238
سید محمد حسین نواب

12.

نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا

صفحه 239-260
آیسودا هاشم پور؛ فروغ‌السادات رحیم‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب