1.

آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

دوره 50، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 593-616
تیمور رحمانی؛ سپیده کاوه

2.

اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 97-115
Zahra Elmi؛ امید رنجبر

3.

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-60
داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

4.

اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1383
دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج

5.

ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-21
علیرضا پورفرج؛ ولی ا... علیزاده

6.

اصلاح یارانه‌های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 799-833
غلامعلی شرزه ای؛ سید منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

7.

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

دوره 54، شماره 0، زمستان 1380
دکتر سید احمد موثقی

8.

برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384
حسین سبحانی؛ اسلام محمدی گیگلو

9.

برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387
رحمان سعادت

10.

برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384
رحمان سعادت؛ کاظم یاوری

11.

بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 89-110
فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی

12.

بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338)

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387
علی قنبری؛ مهدی باسخا

13.

بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1389
علیرضا کازرونی؛ سکینه سجودی

14.

بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 201-224
غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

15.

بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389
حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد

16.

بررسی اثر قاچاق کالا و درجه‌ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 53، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 465-494
مسعود نیکوقدم؛ مینا جزمی

17.

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 125-144
مریم کاظمی ترقبان؛ محمدحسن مبارکی

18.

بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 927-959
یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

19.

بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 411-428
نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی

20.

بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی

دوره 42، شماره 1، بهار 1386
تیمور رحمانی؛ میثم امیری

21.

بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، زمستان 1385
اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد

22.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

23.

بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار‌چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386 -1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-22
رسول بخشی دستجردی؛ ناهید خاکی نجف آبادی

24.

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده‌های پانل)

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 881-910
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

25.

بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)

دوره 54، شماره 1، بهار 1398، صفحه 209-232
فاطمه شیراوند؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ عبدالسعید توماج

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.