26.

بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385
اسدا... فرزین وش؛ محمد غفاری فرد

27.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

28.

بررسی تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی در چار‌چوب الگوی رشد بهینه در اقتصاد ایران (1386 -1350) کاربردی از الگوریتم ژنتیک

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-22
رسول بخشی دستجردی؛ ناهید خاکی نجف آبادی

29.

بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی (کاربرد مدل رگرسیون حد آستانه در داده‌های پانل)

دوره 53، شماره 4، دی 1397، صفحه 881-910
فرهاد قلمباز؛ علی سوری؛ قهرمان عبدلی؛ محسن ابراهیمی

30.

بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 209-232
فاطمه شیراوند؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ عبدالسعید توماج

31.

بررسی رابطة‌ علّیت گرنجر بین شاخص توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل‌ غیرخطی مارکوف‌- سوییچینگ خودتوضیح برداری MS-VAR

دوره 50، شماره 4، دی 1394، صفحه 777-806
حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو

32.

بررسی رابطة مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران

دوره 44، شماره 1، بهمن 1388
حمید آماده؛ مرتضی قاضی؛ زهره عباسی فر

33.

بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 151-173
محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ ملیحه آشنا

34.

بررسی رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد ‏اقتصادی در استان‌های ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 385-411
زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی

35.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة رشد بهره‌وری و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 99-121
فرشاد مومنی؛ محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک

36.

بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب OECD با استفاده از الگوی پانل دیتا

دوره 72، شماره 3، مهر 1398، صفحه 339-352
Monirahmad Rasoolizadeh؛ سامان ضیایی

37.

بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره‌وری سبز در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 633-658
سمانه عابدی؛ آرین دانشمند؛ شیما نوریان

38.

بررسی نقش سیاست های دولت در همگرایی منطقه ای در استان های ایران با به کارگیری روند سپرده های دیداری

دوره 40، شماره 2، تیر 1384
دکتر تیمور رحمانى؛ حشمت الله عسگرى

39.

بررسی هم‎گرایی بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش صنعت در استان‎های ایران

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
تیمور رحمانی؛ شهرام شفیعی

40.

تأثیر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ‌کشورهای در حال توسعه

دوره 11، شماره 28، بهمن 1388
رضا تهرانی؛ محمد اسماعیل اعزازی

41.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی

42.

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-23
حسن حیدری؛ بهرام سنگین آبادی

43.

تأثیر توسعۀ انسانی در گذار دموکراتیک در مصر

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 249-265
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

44.

تأثیر رشد اقتصادی و تحریم‎های اقتصادی بر چسبندگی هزینه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 551-572
مهدی رضایی؛ حجت پارسا؛ سیما مهربانیان

45.

تاثیر رشد نقدینگی بر روی رشد اقتصادی: نقش کیفیت نهادها (رویکرد PSTR)

دوره 56، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 111-143
دلنیا مختاری؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی

46.

تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 139-160
عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان

47.

تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 153-169
عزت اله عباسیان؛ مهدی مرادپور اولادی؛ نادر مهرگان

48.

تأثیر متغیرهای اقتصادی در آلودگی محیط‌زیست با تأکید بر شاخص توسعۀ مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-44
حسن حیدری؛ عسل صادقپور

49.

تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی

50.

تأثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور

دوره 44، شماره 2، بهمن 1388
شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ نعمت اله اکبری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.