1.

اقبال لاهوری نغمه سرای بیداری

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر فاطمه مدرسی

2.

بازاندیشی نظریه سعادت در فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره 7، آبان 1389، صفحه 63-81
سید عبدالرحیم حسینی

3.

بررسی تحلیلی ـ انتقادی؛ نماد نفس بودن زن از منظر عرفا با تکیه بر داستان اعرابی و خلیفه

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 85-102
عبدالرضا سیف؛ فاطمه حکیما

4.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

5.

بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-66
حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی

6.

بررسی زندگی و اندیشۀ ابوحفص حدَاد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 101-120
ناصر رحیمی؛ رحیمه ادهم

7.

بررسی میزان اعتبار تجارب نزدیک به مرگ

دوره 19، شماره 4، دی 1401، صفحه 489-500
سید جابر موسوی راد

8.

بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 57-73
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

9.

تبیین حکمی و عرفانی حدیث «من عرف نفسه»

دوره 70، شماره 0، دی 1380
امیر شیرزاد

10.

تجرد خیال در فلسفة اسلامی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
قاسم سبحانی فخر

11.

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن بر پایۀ معناشناسی و بازخوانش واژگان «نفس، روح و قلب»

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 547-527
مهدی نوری افشان؛ ابوالفضل خوش منش

12.

تحلیل و بررسی جایگاه ایدۀ برابری جنسی در نظریه مجازات افلاطون (با تأکید بر نظریۀ نفس)

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 145-156
حسن مهرنیا؛ مقصود مولایی

13.

تحول نفس در مسیر سعادت از منظر فارابی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 70-51
ریحانه داودی کهکی؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی

14.

تعریف و تشخیص انسان از نگاه ملاصدرا و کارل یاسپرس

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
حسین کرمی

15.

تفاوت و تشابه «ریاضت» و «مجاهده» در سخنان صوفیان تا قرن هفتم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 165-178
زینب افضلی

16.

تفسیر آیۀ «علیکم انفسکم» بر اساس خودباشی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 221-235
محمد هادی مفتح؛ سیدرضا مؤدب؛ رضا کریمی

17.

تفسیر فمنیستی نظریة نفس اسپینوزا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-64
فاطمه بختیاری

18.

جاودانگی انسان از دیدگاه قران

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1384
قربانعلی کریم زاده قراملکی

19.

جسم، روح و نفس از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 63-94
ابو سعید داورپناه؛ سید حمید رضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب

20.

چیستی تجربۀ عرفانی و چگونگی تحقق آن از منظر آندرهیل

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 229-251
فروغ السادات رحیم پور؛ هنگامه بیادار

21.

حقیقت دوگانه و نظریۀ عقل هیولانی ابن‌رشد

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 309-323
علی قربانی سینی؛ فتحعلی اکبری

22.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

23.

راه‌های مبارزه با نفس

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
میرآقا محمدی

24.

رویکردی معرفت‌شناختی به مسئلۀ این‌همانی شخصی از دیدگاه هیوم

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 21-37
علیرضا حسن پور

25.

زیبایی¬شناسی در فلسفه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 137-162
حسین هاشم نژاد؛ سید جواد نعمتی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب