1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

The effect of all-trans retinol on in vitro mouse embryo's developmental competence

دوره 8، شماره 3، دی 2014، صفحه 207-212
Armin Towhidi؛ Mohammad Reza Farshidpour؛ Mohammad Chamani؛ Mehdi Zhandi؛ Abbas Gerami؛ Mohsen Nouri

3.

آزادی و اختیار انسان با تکیه بردیدگاه حکمای مسلمان

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد حسین جمشیدی

4.

بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه علمگرایانه (تکاملی) و الحادی داوکینز

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1388
حمیدرضا آیت‌اللهی؛ فاطمه احمدی

5.

تأملی در واژه‌سازی‌های علمی: مطالعۀ موردی «اوولوشن»

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 27-67
هادی صمدی؛ محمد معصومی

6.

تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 185-196
هاجر رضاخانی؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله

7.

توسعه:سیر تحول مفهومی و نظری

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر سید احمد موثقی

8.

تولید آمفی پلوئیدهای مصنوعی از تلاقی برخی ارقام گندم‌ نان با آجیلوپس‌تریانسیالیس (.Aegilops triuncialis L)

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 227-240
ندا فتحی؛ قادر میرزاقادری؛ هدیه بدخشان؛ علی اکبر مظفری

9.

جستاری در شناخت اثرات محیط طبیعی در تکوین نظام حکمرانی در ایران در قرن بیستم

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-72
احسان لشگری تفرشی

10.

خدا و تصادف تکاملی؛ ناساز یا همساز؟

دوره 19، شماره 3، مهر 1401، صفحه 347-370
حمیدرضا شاکرین

11.

سرشت و پرورش؛ دلالت‌هایی نو از داستانی قدیمی برای سیاستگذاری عمومی

دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 119-127
حمیدرضا ملک محمدی

12.

طراحی الگوی فرایندی کسب‌وکار باشگاه‌های ورزشی تناسب اندام زنان

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1173-1195
راحله سادات واقفی نظری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی

13.

مطالعه روابط تکاملی و فیلوژنتیکی ژن گلوتاتیون ‌پراکسیداز-۱ در جمعیت‌های خزک و رأس 308

دوره 20، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 225-241
رخساره نجم الدینی؛ غلامرضا داشاب؛ مهدی وفای واله؛ نصرالله مرادی کر

14.

مفهوم «فطرت»؛ امکانی برای طرح نظریۀ فلسفۀ تاریخ

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 61-86
سید حمید رضا طالب زاده؛ محمدحسین مطهری فریمانی

15.

نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی

دوره 11، شماره 35، اسفند 1385
مرضیه یحیی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب