1.

آبباوری مردم برای مدیریت و کاهش مخاطرات برمبنای میراث مکتوب (مطالعۀ موردی جامعۀ ایرانی از صفویه تا قاجار)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 31-41
رضا معتمد؛ محمد هادی منصور لکورچ؛ وحید رشیدوش

2.

آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12)

دوره 42، شماره 3، آبان 1389، صفحه 1-18
مهشید منزوی؛ محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ اسماعیل چاووشی

3.

ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 425-443
داود مافی غلامی؛ ریموند وارد

4.

ارزیابی مخاطرات توسعۀ سکونتگاه‌های شهر کابل به‌سمت مناطق مستعد سیلاب

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 229-246
رضا جعفری؛ سید موسی حسینی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو

5.

ارزیابی مخاطرات محیطی و آسیب‌پذیری منطقۀ حفاظت‌شدۀ حرا با استفاده از مدل DPSIR

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 215-232
پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار

6.

انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین سبز پروژه‌های صنعت نفت و گاز با ترکیب روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 231-246
سیامک حاجی یخچالی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمدکاظم اسدی

7.

پایداری محیط در ژئوسیستم‌ها با رویکرد به مخاطرات و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای(مطالعۀ موردی: سیستم دریاچه‌ای ارومیه)

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 47-68
امیر صفاری؛ سعید رحیمی هرآبادی؛ سعید گودرزی مهر؛ هادی کریمی

8.

پتانسیل ‏یابی مناطق مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل FBWM (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 571-593
میثم محرمی؛ میثم ارگانی

9.

تأثیر مخاطرات محیطی بر سرمایۀ تصویری مقاصد گردشگری (مطالعۀ موردی: بخش میانکوه شهرستان اردل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 121-135
سید اسکندر صیدایی؛ حمید نظری؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری

10.

تحلیل اثر پویایی جمعیت بر مخاطرات محیطی و مسائل محیط زیستی: رویکرد محیط پیرامونی

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 325-339
محمد جلال عباسی شوازی؛ حبیب الله صادقی

11.

تحلیل تأثیرات ارتقای شاخص‌های تاب‌آوری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مقابل سیلاب (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان زرین‌دشت)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 103-121
محسن شایان؛ ابوذر پایدار؛ سجاد بازوند

12.

تحلیل تاب‌آوری فردی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی در مقابل مخاطرات محیطی (مطالعۀ موردی:شهر ارومیه)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 173-198
هادی حکیمی؛ محمدتقی معبودی؛ پریا علیزاده

13.

تحلیل فضایی تفاوت‌های تاب‌آوری در نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (موردمطالعه: شهرستان پل‌دختر)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 116-135
جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ میثم طولابی نژاد

14.

رفتارشناسی در سیستم‌های آب‌و‌هوایی؛ با تأکید بر جابه‌جایی پرارتفاع جنب حاره و تأثیر آن بر وقوع مخاطرات خشکسالی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 301-315
ندا مجیدی راد؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی

15.

شبیه‌سازی فضایی، مخاطرات و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی توسعۀ فیزیکی شهر ملکان

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 5-24
محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده آروق

16.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هدف کاهش مخاطرات محیطی در پروژه‌های صنعت ساخت ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 341-359
نیما یزدانی؛ محمود گلابچی

17.

طراحی مدل عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال دانش با هدف کاهش مخاطرات محیطی در پروژه‌های صنعت نفت‌وگاز ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 381-400
فریبا شعله؛ محمود گلابچی؛ سیامک حاجی یخچالی

18.

گونه‌شناسی و تحلیل فضایی- زمانی مخاطرات محیطی در استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 241-263
تیمور جعفری

19.

معرفی مدلی کیفی برای آموزش شهروندی در مخاطرات محیطی با تکیه بر گرندد تئوری (مطالعۀ موردی: آتش‌سوزی بزرگ)

دوره 9، شماره 3، مهر 1401، صفحه 241-253
حمیدرضا حسنلو؛ بابک حسین زاده؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی

20.

واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعۀ کارآفرینی گردشگری پایدارِ شهرستان کوهرنگ با استفاده از تحلیل مقایسۀ کیفی مجموعۀ فازی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-111
حمید نظری؛ سید اسکندر صیداییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب