1.

ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان‌شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-150
مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضائی

2.

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونه درختی توت سفید، آسمان دار و بید مجنون در چند منطقه از کلان‌شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 513-524
اعظم سلیمی؛ حامد دادخواه آغداش

3.

ارزیابی کارکرد مدیریت محله‌ای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایه‌های حکم‎روایی خوب شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 509-529
محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ مرتضی قورچی؛ قهرمان رستمی

4.

آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 431-453
ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان

5.

بررسی و ارزیابی وضعیت جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-43
علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی

6.

بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 469-493
خلیل کلانتری؛ گلشن همتی؛ محمود جمعه پور

7.

تبیین شاخص‌های کیفی توسعۀ فرهنگی در کلان‌شهر تهران از منظر نخبگان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-115
مهدی یسری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش

8.

تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 407-429
آزاده کاویانی؛ رحمت الله فرهودی؛ آزیتا رجبی

9.

تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهری تهران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 385-407
احمد پوراحمد؛ اسفندیار زبردست‌؛ مهدی قرخلو‌؛ سید عباس رجائی

10.

تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست‌گذاری یکپارچه در کلان‌شهر تهران

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-70
زهره عبدی دانشپور؛ وحیده ابراهیم‌نیا؛ ئه‌سرین محمودپور

11.

تعیین رتبه و میزان پیوندِ شبکه‌ایِ جهانیِ تهران با استفاده از مدل «جی. اِن. سی »

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 43-58
علیرضا محمدی

12.

تعیین محدوده فضایی شهر- منطقه برای کلان‌شهر تهران و نواحی پیرامونش

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-55
محمد حسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه

13.

توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-170
اسماعیل علی‌اکبری؛ مجید اکبری

14.

رفتار نهادی برنامه‌ریزان در گفتمان برنامه‌ریزی شهری کلان‌شهر تهران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-14
پویا جودی؛ محمدحسین شریف زادگان

15.

سنجش کیفیت محیط زیست شهری با به‌کارگیری مدل شاخص ترکیبی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 255-275
مریم رباطی

16.

سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 89-12
ارسطو یاری حصار؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حسنعلی فرجی سبکبار

17.

سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 609-623
محمد رضا رضایی؛ مجتبی رفیعیان؛ سیدمصطفی حسینی

18.

کاربرد فن ارزیابی مشارکت روستایی در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (پژوهش موردی: سکونتگاه اسلام‌آباد، منطقة 2 شهرداری تهران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-118
موسی پژوهان؛ حمید فتحی؛ بهنام قاسم زاده

19.

ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی شهری نمونه موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389
سید رضا صالحی امیری؛ زهرا خدائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.