1.

ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان‌شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 133-150
مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضائی

2.

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا در سه گونه درختی توت سفید، آسمان دار و بید مجنون در چند منطقه از کلان‌شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 513-524
اعظم سلیمی؛ حامد دادخواه آغداش

3.

ارزیابی کارکرد مدیریت محله‌ای در محلۀ آرارات تهران بر پایۀ نمایه‌های حکم‎روایی خوب شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 509-529
محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا؛ مرتضی قورچی؛ قهرمان رستمی

4.

آینده‌نگاری حکمروایی، بسط مفهوم و آیندة حکمروایی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 431-453
ابوالفضل مشکینی؛ طاها ربانی؛ رکن الدین افتخاری؛ مجتبی رفیعیان

5.

بررسی و ارزیابی وضعیت جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 72، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-43
علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی

6.

بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تهران)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 469-493
خلیل کلانتری؛ گلشن همتی؛ محمود جمعه پور

7.

تبیین الگوی برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 65-79
زهرا تردست؛ ابولفضل مشکینی؛ آزیتا رجبی

8.

تبیین شاخص‌های کیفی توسعۀ فرهنگی در کلان‌شهر تهران از منظر نخبگان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-115
مهدی یسری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش

9.

تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 407-429
آزاده کاویانی؛ رحمت الله فرهودی؛ آزیتا رجبی

10.

تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان‌شهری تهران)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 385-407
احمد پوراحمد؛ اسفندیار زبردست‌؛ مهدی قرخلو‌؛ سید عباس رجائی

11.

تحلیل نقش قابلیت پیاده‌روی در ارتقای سرمایۀ اجتماعی محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: محله‌های کلان‌شهر تهران)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 279-297
محمد سلیمانی؛ سیمین تولایی؛ فرزانه ساسان‌پور؛ مهسا نوروزیان؛ علی شماعی

12.

تحلیل همبستگی فضایی تحولات جمعیتی با تغییرات شدت آسیب‌پذیری یک دهۀ اخیر کلان‌شهر تهران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 299-330
هادی رضایی راد؛ زهرا اکبریان

13.

تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست‌گذاری یکپارچه در کلان‌شهر تهران

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-70
زهره عبدی دانشپور؛ وحیده ابراهیم‌نیا؛ ئه‌سرین محمودپور

14.

تعیین رتبه و میزان پیوندِ شبکه‌ایِ جهانیِ تهران با استفاده از مدل «جی. اِن. سی »

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 43-58
علیرضا محمدی

15.

تعیین محدوده فضایی شهر- منطقه برای کلان‌شهر تهران و نواحی پیرامونش

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-55
محمد حسین شریف زادگان؛ امیر فتحی فرزانه

16.

توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 151-170
اسماعیل علی‌اکبری؛ مجید اکبری

17.

رفتار نهادی برنامه‌ریزان در گفتمان برنامه‌ریزی شهری کلان‌شهر تهران

دوره 23، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-14
پویا جودی؛ محمدحسین شریف زادگان

18.

سنجش کیفیت محیط زیست شهری با به‌کارگیری مدل شاخص ترکیبی (مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 255-275
مریم رباطی

19.

سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 89-12
ارسطو یاری حصار؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حسنعلی فرجی سبکبار

20.

سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: محله های شهر تهران)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 609-623
محمد رضا رضایی؛ مجتبی رفیعیان؛ سیدمصطفی حسینی

21.

کاربرد فن ارزیابی مشارکت روستایی در برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (پژوهش موردی: سکونتگاه اسلام‌آباد، منطقة 2 شهرداری تهران)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-118
موسی پژوهان؛ حمید فتحی؛ بهنام قاسم زاده

22.

ویژگی‌ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه‌نشینی شهری نمونه موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389
سید رضا صالحی امیری؛ زهرا خدائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.