1.

ابن‌سینا و پاسخ به پارادوکس‌هایی درباره ماده و صورت

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 153-133
حمیده مختاری

2.

اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 35-50
حسن جعفری‌تبار

3.

ادراک حسی و ارزش‏های فرهنگی در هنر پرده‏ خوانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 115-138
اصغر ایزدی جیران

4.

بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

دوره 9، شماره 19، آبان 1383
على مداینى اول

5.

پرتو حسن در شرح حدیث صورت

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر محمدحسن فؤادیان

6.

ترکیب ماده و صورت از نظر مشاء؛ اتحادی یا انضمامی؟

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 159-172
جواد صوفی؛ علیرضا کهنسال

7.

تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 29-42
یحیی بوذری‌نژاد

8.

دیدگاه نوصدرائیان معاصر دربارۀ سازگاری نظریۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظریۀ «ترکیب جسم از اجزاء»

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 133-152
مصطفی صادقی؛ محمد باقر عباسی

9.

رابطه « معنا » و « صورت » در تبیین مبانی هنر

دوره 8، شماره 0، دی 1379
دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر بهناز امین زاده

10.

زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-20
حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

11.

ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

دوره 10، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 54-83
احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری

12.

مبادی علوم طبیعی

دوره 66، شماره 0، دی 1378
رضا محمد زاده

13.

مبانی معاد جسمانی در اندیشه شیخ احمد احسایی (با تاکید بر شرح عرشیه و شرح مشاعر)

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 430-413
ناهید قهرماندوست؛ محمد مهدی مشکاتی؛ مهدی گنجور

14.

مفهوم فرم بویژه در هنر

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
سید جواد ظفرمند

15.

ملاحظاتی درباره صورت در نظریۀ ماده - صورت‌گرایی ابن‌سینا و کیت فاین

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 191-219
حمیده مختاری

16.

وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-227
محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندری

17.

وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 105-124
تیمور مالمیر؛ رامین محرمی؛ چیمن فتحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب