1.

اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-50
حسن جعفری‌تبار

2.

ادراک حسی و ارزش‏های فرهنگی در هنر پرده‏ خوانی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 115-138
اصغر ایزدی جیران

3.

بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی)

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383
على مداینى اول

4.

پرتو حسن در شرح حدیث صورت

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر محمدحسن فؤادیان

5.

تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی

دوره 44، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-42
یحیی بوذری‌نژاد

6.

رابطه « معنا » و « صورت » در تبیین مبانی هنر

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر بهناز امین زاده

7.

زیبایی و ارتباط آن با صورت در نظام فلسفی آکوئیناس

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20
حسن فتحی؛ مرتضی شجاری؛ زهرا گوزلی

8.

ماده اولی و تبیین کون و فساد در فلسفه ارسطو

دوره 40، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 54-83
احمد علی‌اکبر مسگری؛ احمد عسکری

9.

مبادی علوم طبیعی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1378
رضا محمد زاده

10.

مفهوم فرم بویژه در هنر

دوره 11، شماره 11، تابستان 1381
سید جواد ظفرمند

11.

وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-227
محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندری

12.

وحدت هنری در شاهنامۀ فردوسی ‌براساس فلسفۀ هنر بندتو کروچه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 105-124
تیمور مالمیر؛ رامین محرمی؛ چیمن فتحیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.