1.

اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 747-758
صدیقه السادات حسینی؛ علی طویلی؛ علی اصغر نقی پور برج؛ شهرام خلیقی سیگارودی

2.

ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-16
داود مافی غلامی؛ اکرم نوری کمری؛ نبی ا... یارعلی

3.

ارزیابی تاثیر گیاه کافوری گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 62، شماره 1، خرداد 1388
حجت‌ا... خ دری‌غریب‌وند؛ قاسمعلی دیانتی‌تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری

4.

ارزیابی معرف بودن شبکة مناطق حفاظت شده با تأکید بر تنوع زیستی گیاهی (مطالعة موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389
علی جعفری؛ احمد‌رضا یاوری؛ نبی‌الله یار‌علی؛ قدیر ولی‌پور

5.

امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT

دوره 34، شماره 47، آذر 1387
مصطفی محمدی ده چشمه؛ علی زنگی آبادی

6.

اولویت‌بندی زیرحوضه‌های آبخیز بهشت‌آباد از نظر پتانسیل سیل‌خیزی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 143-158
بهرام بدری؛ رفعت زارع بیدکی؛ افشین هنربخش؛ فاطمه آتشخوار

7.

بررسی تأثیر خودواکاوی روند دمایی در مدیریت مخاطرۀ خشکسالی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 283-299
آسیه عسگری دستنائی؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی

8.

بررسی دلایل گرایش به پرورش ماهی در بین پرورش دهندگان ماهی در استان چهارمحال بختیاری

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 453-463
علیرضا انصاری اردلی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ نادر علیزاده

9.

بررسی مقایسه‌ای نقش کاربری اراضی بر تولید رسوب و رواناب سطحی با استفاده از مدل SWAT (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز بهشت آباد)

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 785-799
دلارام ضیایی؛ رفعت زارع بیدکی؛ علی اصغر بسالت پور

10.

برهم‌کنش انسان و محیط: تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-92
محسن حیدری دستنایی؛ مهدی مرتضوی؛ روح الله شیرازی؛ محمود خسروی

11.

پاسخ جوانه‌زنی گراس‌ها و فورب‌های یکساله و چندساله به محصولات آتش در مراتع نیمه‌استپی

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 153-168
علی اصغر نقی پور برج؛ مائده شریفی؛ عطاالله ابراهیمی؛ الهام قهساره؛ سینا نبی زاده

12.

پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 791-811
صدیقه کیانی سلمی؛ سید حجت موسوی؛ پریسا یگانه دستگردی

13.

پیش‌بینی اثر بارورسازی ابرها بر رواناب حوزه آبخیز بهشت‌آباد با استفاده از مدل IHACRES

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 905-916
عباس رضائی هارونی؛ رفعت زارع بیدکی؛ سمانه پورمحمدی

14.

پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای به منظور برنامه‌ریزی حفاظتی

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 497-511
مریم حیدریان آقاخانی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمدرضا طاطیان

15.

پیشنهادی بر جای‌نام‌شناسی محدودۀ زَبشَلی در دورۀ ایلام بر اساس داده‌های باستان‌شناختی و کتیبه‌های میان‌رودانی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-20
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ اعراب اعراب

16.

تبیین مدل توسعه پایداری زیست محیطی روستایی: نواحی روستایی استان چهار‌محال و ‌بختیاری

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 443-456
علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمد رضایی؛ حسین یادآور

17.

تحلیل جایگاه مفهوم تاب آوری سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک در مخاطرات محیطی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 137-152
شهباز مهرابی؛ محمدرضا یزدانی؛ مهدی قربانی

18.

تحلیل سری زمانی شاخص‏های خشکسالی SPTI, SPI, SPEI با استفاده از روش‏های SOFM شبکۀ عصبی و مقایسۀ عددی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 837-847
محمدحسین جهانگیر؛ لیلا نورآذر؛ احسان عظیمی

19.

سنجش پایداری نظام های بهره برداری در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403
نسیم حسین زاده سورشجانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی

20.

محوطة ساکی¬آباد در حوزة تالاب چغاخور: شواهدی از استقرار کوچ¬نشینی در دورة مس و سنگ در شمال زاگرس جنوبی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 145-164
علی¬اصغر نوروزی؛ محسن حیدری؛ خسرو احمدی

21.

مزیت نسبی تولید بادام در استان چهارمحال‌ و بختیاری

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
سعید یزدانی؛ رویا اشراقی سامانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب