1.

اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385
فریده علوی

2.

بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-274
شیرزاد نعیمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی

3.

بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 51-68
مهدی شهابی

4.

بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
فریده علوی؛ سهیلا سعیدی

5.

بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال های 1374 تا 1385 براساس توزیع کارکردی فیلم ها)

دوره 1، شماره 2، مهر 1388
تقی آزادارمکی

6.

برهان صدیقین به تقریر مرحوم علامه طباطبایی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر محمد حسین گنجی

7.

بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه)

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 39-60
سجاد ممبینی

8.

پژوهشی در سیر تحول رئالیسم داستانی: از شارل سورل تا نیکلا رتیف

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
فریده علوى

9.

تأثیر امکانات و شیوه‌های بازنماییِ واقعیت بر تولیدِ حقیقت در تئاتر مستندِ آنا دیویر اسمیت

دوره 29، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 29-40
مهتاب پویامنش؛ عطاالله کوپال

10.

«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پست‌مدرنیتۀ حقوقی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 257-283
مهدی شهابی

11.

تحلیل برخی نتایج آموزهای ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
علی پایا

12.

حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 37-48
امیر صادقی نشاط

13.

حقیقت و واقعیت در پراگماتیسم پیرس و جیمز

دوره 21، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 127-145
عطیه زندیه

14.

خلق معکوس در الهیات سیمون وی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 215-195
زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم

15.

دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 5-30
جمشید آذری ازغندی

16.

رابطه زبان و واقعیت از منظر وینگنشتاین متأخر با توجه به تفسیر ایلهام دیلمن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 121-145
مهدی حسین زاده یزدی

17.

راهگشایی منطق فازی در تبیین رابطۀ نظریه و واقعیت

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 167-187
سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری داد

18.

عدم قطعیت در فراداستان «شب ممکن»

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-70
نعمت الله ایران زاده؛ نفیسه لیاقی مطلق

19.

فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
بهرام مقدادی

20.

ماهیت و اثر فرض حقوقی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
ابراهیم دلشاد معارف

21.

مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 243-257
علی مطهری

22.

نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-15
افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا

23.

نقش سازندۀ تخیل در تاریخ از منظر پل ریکور

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 117-132
ندا غیاثی؛ امیر مازیار

24.

هستی‌شناسی سینمای مستندنمایی؛ ارائه رویکرد تازه در تحلیل سینمای مستندنما بر اساس نظریات آلن بدیو (بررسی موردی چهار فیلم شاخص در سینمای جهان)

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 27-37
مهتاب پویامنش؛ محمدعلی صفورا

25.

واقعیت استیلیزه در تئاتر رئالیستی معاصر

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 69-77
محمدمهدی سلطانی سروستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب