1.

آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آمورش عالی ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 593-627
محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مجید رضائیان

2.

ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دورة متوسطة ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 93-115
علی روحانی؛ تهمینه آذری؛ فاطمه معافیان

3.

اضافۀ استشهادی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 243-255
روح الله هادی؛ نگین مژگانی

4.

بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 55-77
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو

5.

بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-102
علی موحد؛ نوید آهنگری؛ فرشته حسینی

6.

بررسی کارکردهای دین‌ورزی صوفیانه زنان پیرو دو طریقت قادریه و نقشبندیه در شهر سقز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-46
محمد صادق فربد؛ بیان علایی حسینی

7.

بررسی کارکردهای شهرهای کوچک در توسعة منطقه ای (مورد: خوزستان)

دوره 37، شماره 0، اسفند 1378
دکتر زهره فنی

8.

بررسی کارکرد های مختلف مساجد درعصرصفویه

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 145-172
محبوبه اسماعیلی؛ نزهت احمدی؛ منصور صفت گل

9.

برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر کرامت اله زیاری

10.

به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 81-98
اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری

11.

پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
علی عباسی

12.

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی

13.

تأثیر گناه بر غایت و کارکرد عقل در اندیشۀ غزالی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 161-181
زهرا (میترا) پورسینا

14.

تاثیر فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گیری کالبد و تزیینات معماری در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-34
مریم شیروانی

15.

تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد)

دوره 45، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 169-184
مجتبی صادقی؛ محمّد رحیم رهنما

16.

تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 203-221
مریم نافلی شهرستانی؛ حسین آقاحسینی

17.

درآمدی بر زیبایی‌شناسی سفالینه‌های جانوری ایران پیش از اسلام

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
حسین ابراهیمی ناغانی؛ راضیه شیرانی

18.

ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-32
فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی

19.

شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144
علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان

20.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 181-209
محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی؛ محمدرضا رضوانی

21.

کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حجت رسولی؛ علی عباسی

22.

کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابنسینا

دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 795-830
ذبیح مطهری خواه

23.

کارکردها و لوازم الهیاتی توحید اجتماعی در فلسفۀ علم اقتصاد با محوریت آیات قرآن

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 217-230
محمد عرب صالحی؛ فریده پیشوایی

24.

کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

25.

کارکردهای حسن‌نیت در حقوق عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403
علی ولایی؛ محمد جلالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب