1.

آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آمورش عالی ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 593-627
محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مجید رضائیان

2.

ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دورة متوسطة ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 93-115
علی روحانی؛ تهمینه آذری؛ فاطمه معافیان

3.

اضافۀ استشهادی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-255
روح الله هادی؛ نگین مژگانی

4.

بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 55-77
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو

5.

بررسی کاربری اراضی در بخش مرکزی شهر آمل

دوره 42، شماره 67، بهار 1388
احمد پوراحمد؛ فرانک سیف الدینی؛ عامر نیک پور

6.

بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار اجتماعی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-102
علی موحد؛ نوید آهنگری؛ فرشته حسینی

7.

بررسی کارکردهای دین‌ورزی صوفیانه زنان پیرو دو طریقت قادریه و نقشبندیه در شهر سقز

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-46
محمد صادق فربد؛ بیان علایی حسینی

8.

بررسی کارکردهای شهرهای کوچک در توسعة منطقه ای (مورد: خوزستان)

دوره 37، شماره 0، زمستان 1378
دکتر زهره فنی

9.

بررسی کارکرد های مختلف مساجد درعصرصفویه

دوره 46، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 145-172
محبوبه اسماعیلی؛ نزهت احمدی؛ منصور صفت گل

10.

برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381
دکتر کرامت اله زیاری

11.

به‎کارگیری مهندسی ارزش با رویکرد MADM فازی در بهبود عملکرد پروژه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-98
اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا منیری

12.

پژوهشی بر عنصر پیرنگ

دوره 11، شماره 33، پاییز 1385
علی عباسی

13.

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی

14.

تاثیر فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گیری کالبد و تزیینات معماری در بناهای زندیه با نگاهی بر عمارت دیوانخانه

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-34
مریم شیروانی

15.

تأثیر گناه بر غایت و کارکرد عقل در اندیشۀ غزالی

دوره 47، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 161-181
زهرا (میترا) پورسینا

16.

تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی شهری(مطالعه‎ی موردی : شهر مشهد)

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 169-184
مجتبی صادقی؛ محمّد رحیم رهنما

17.

تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-221
مریم نافلی شهرستانی؛ حسین آقاحسینی

18.

درآمدی بر زیبایی‌شناسی سفالینه‌های جانوری ایران پیش از اسلام

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385
حسین ابراهیمی ناغانی؛ راضیه شیرانی

19.

ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 13-32
فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی

20.

شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 127-144
علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان

21.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 181-209
محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی؛ محمدرضا رضوانی

22.

کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 45، تابستان 1387
حجت رسولی؛ علی عباسی

23.

کارکرد فردی و اجتماعی دین از دیدگاه ابنسینا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 795-830
ذبیح مطهری خواه

24.

کارکردهای تشکل های دانشجویی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

25.

کارکردهای طراز در دوره فاطمیان

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 55-64
فریده طالب پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.