1.

بازنمایی اسطوره‌ای بودن برج میلاد با استفاده از نشانه‌شناسی رولان بارت

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 683-701
جمیل قریشی؛ محمد رضا تاجیک

2.

پیرامون تأثیرپذیری رولان بارت از آندره ژید

دوره 10، شماره 24، خرداد 1384
طهمورث سا جدى صبا

3.

تحلیل خودنگاره با رویکرد انتقادی به نظریه "مرگ مؤلف" رولان بارت

دوره 4، شماره 47، فروردین 1391، صفحه 5-14
اشرف السادات موسوی لر؛ سمانه کاظمیان مروی

4.

تحلیل روایت‏ شناختی رمان کافکا در کرانه

دوره 20، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-75
مریم دادخواه تهرانی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی

5.

تحلیل روایی نمایشنامۀ «در انتظار گودو» بر مبنای نظریّۀ رمزگان رولان بارت

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 870-897
امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی

6.

تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 23-42
زهرا فرید؛ رقیه رستم پور

7.

تکنیک‌های روایی: رویکردی ساختارگرایانه به صنوبر و زن خفتۀ شهریار مندنی‌پور

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 317-338
پیام عباسی؛ علی سعیدی

8.

خوانشِ بارتی از بازسازی مرگ ناموران تاریخ معاصر ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-51
علی شیخ مهدی؛ فروغ خبیری؛ اصغر فهیمی فر

9.

نشانه شناسی لباس آقایان سریال در چشم باد، با تکیه برآراء رولان بارت

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 73-100
خدیجه اکبری؛ پژمان دادخواه

10.

نقش رنگ سیاه و سفید در طراحی لباس فیلم مبتنی بر نشانه شناسی رولان بارت ( مطالعه موردی: 2 فیلم سینمایی آناکارنینا و بانوی زیبای من)

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 73-80
پروانه قاسمیان دستجردی؛ جواد علیمحمدی اردکانی

11.

هنر تعاملی به مثابه ی یک متن، با اشاره به یکی از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز 2011 اثر نورما جین

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
زهرا رهبر نیا؛ مریم خیری

12.

واکاوی تطبیقی شعر «لحظات میتة» از ودیع سعادة و «چیزی بگو، از عشق...» از حافظ موسوی (بر اساس نظریۀ نشانه‌شناسی رولان بارت)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-25
هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارعسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب