1.

اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 87-108
یاسمن یزدان پناه؛ سمیه شاهمرادی؛ زهرا نقش

2.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی

دوره 9، شماره 2، تیر 1397، صفحه 105-124
شادی فطوره چی؛ سمیه شاهمرادی؛ زهرا نقش

3.

ادراک از محیط یادگیری کلاس و هیجان تحصیلی: تحلیل چند سطحی کلاس ریاضی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 127-141
زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی

4.

ارتقا تفکر علمی در کودکان پیش‌دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 31-48
لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش

5.

بررسی پدیدارشناسانة گرایش دانشجویان با رشته‌های غیرمرتبط به تحصیل در رشته‌های روان‌شناسی و مشاوره

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 139-157
میلاد توپ شکن؛ زهرا نقش؛ عباس جواهری محمدی

6.

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کاربرد مدل‌یابی دو سطحی دانش‌آموز و کلاس

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 119-132
سمانه سمیعیان؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقش

7.

رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با تعلل ورزی: مقایسه دانش آموزان با اختلالات یادگیری و عادی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-92
زهرا نقش؛ زﻫﺮا رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺧﻤﺴﯽ

8.

رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با ترس از تجرد: نقش واسطه ای طرحواره های وابستگی و خویشتن تحول نیافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402
مهتاب بابائیان؛ سمیه شاهمرادی؛ زهرا نقش

9.

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و عملکرد زبان انگلیسی: نقش واسطه‌ای خودنظم‌بخشی و اضطراب زبان دوم

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 377-393
فاطمه عزیزخان؛ زهرا نقش؛ سیده زهرا عمادی

10.

شناسایی مؤلفه‌های بافتی در مدرسۀ تاب‌آور: مروری نظام‌مند.

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-30
لیلا افضلی؛ سیمین حسینیان؛ زهرا نقش

11.

کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر وضعیت اجتماعی-اقتصادی و خودکارآمدی بر عملکرد ریاضی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 177-188
زهرا نقش

12.

مدل ساختاری روابط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه با کمال‌طلبی نوجوانان تیزهوش: نقش واسطة باورهای فراشناختی و میزان محبوبیت والدین

دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 65-81
سیده عاطفه مهدوی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود لواسانی؛ زهرا نقش

13.

مدل‌یابی رابطه کمال‌گرایی و سلامت روان با بررسی نقش واسطه‌ای متغیرهای اهمال‌کاری ‌تحصیلی و خودناتوان‌سازی ‌تحصیلی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 35-54
سیدمحمدهادی حکیم؛ زهرا نقش

14.

مقایسه عوامل مؤثر بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پایه هشتم در کشورهای ایران و کره، مبتنی بر داده‌های تیمز

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 61-82
الهه حجازی؛ زهرا نقش

15.

نقش میانجی اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در رابطۀ بین جو روانی-اجتماعی کلاس و تاب‌آوری تحصیلی

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 143-162
مهدی صدری؛ زهرا نقش؛ الهه حجازی

16.

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هزینه؛ مؤلفه‌ای از نظریۀ انتظار - ارزش

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-126
مطهره فتاحی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ زهرا نقشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب