1.

ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 427-460
حسین ایمانی؛ عادل آذر؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت

2.

ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 3-28
سیدمحمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ میثم لطیفی؛ امید ابراهیمی

3.

الگویی برای شناسایی پیش‌ران‌های کاربست مدل حکومت باز در دستگاه‌های اجرایی ایران (مورد مطالعه: وزارت کشور)

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 145-174
فاطمه السادات ابوالمعالی؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ علی اصغر پورعزت

4.

انگاره دولت شاهد در نقش هدایتگر دولت فاعل

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 584-585
علی اصغر پورعزت

5.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226
علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس

6.

بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی (مطالعۀ موردی: لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران»)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-18
سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پورعزت؛ انسیه نجابت

7.

تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 79-100
امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد رهبر؛ سید سپهر قاضی نوری

8.

تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 387-414
حسین ایمانی؛ امیرحسین عبدالله زاده؛ علی اصغر پورعزت

9.

ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 127-274
حسن عابدی جعفری؛ علی اصغر پورعزّت؛ مجتبی امیری؛ فاطمه دلبری راغب

10.

توسعۀ مدل ارزشیابی خط‌مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 489-516
حکیمه حسنقلی پور؛ مجتبی امیری؛ علی اصغر پورعزت

11.

سازمان به‎مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی)

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 419-436
علی اصغر پورعزت؛ خدیجه روزبهانی؛ غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعدآبادی

12.

سخن سردبیر: سواد خط‌‌مشی‌گذاری و حکمرانی مضاف

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 182-183
علی اصغر پورعزت

13.

سخن سردبیر:مرگ‌باوری و عقلانیت؛ شاخص‌های متمایزسازی خط‌مشی‌گذاری ایدئولوژیک از خط‌مشی‌گذاری اخلاقی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 385-386
علی اصغر پورعزت

14.

شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت

15.

شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 35-60
روشنک کاوسی خامنه؛ علی اصغر پورعزت؛ طیبه عباسی

16.

طراحی الگوی حکمرانی شهری هوشمند با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 400-438
پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ وحید آرایی؛ سید مهدی الوانی

17.

طراحی سیستم پشتیبان خط‌مشی، برای مهار تباه خط‌مشی‌ها و کژ خط‌مشی‌ها

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-2
علی اصغر پورعزت

18.

طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664
سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی

19.

فمینیسم در مطالعات سازمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 437-458
امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت

20.

گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 31-58
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر

21.

معناسازی: تحلیل مفهومی و کاربست‌ها در مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 509-529
هادی عارف؛ سیدرضا سیدجوادین؛ علی اصغر پورعزت؛ قنبر محمد الیاسی

22.

واکاوی علل شکست ارزشیابی اجرای خط‌مشی‌های زیربنایی در ایران (حیطه پژوهش: خط‌مشی‌های توسعه صنعتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403
محمد حق شناس گرگابی؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ علی اصغر پورعزت

23.

ویژگی‎های خط‎مشی‎گذاری عمومی برای اداره شهرهای پرتنوع و پیچیده (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 25-44
علی اصغر پورعزت؛ اشرف رحیمیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب