1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

واکاوی چارچوب‌ها و ویژگی‌های شناختی رابطۀ سیاست و فضای جغرافیایی در روش‌شناسی پسااثبات‌گرا

صفحه 249-267
احسان لشگری تفرشی

3.

برنامه‌ریزی کاربری زمین در مواجهه با زلزله در بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ عبدل‌آباد شهر تهران)

صفحه 269-290
مهدی نیری؛ اسماعیل شیعه؛ محمود رضایی؛ نوید سعیدی رضوانی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کسب‌وکار در منطقۀ آزاد تجاری ارس

صفحه 291-306
مرتضی اکبری؛ مریم سادات رشادی؛ حمید پاداش؛ محمد کریمیان راوندی

5.

تحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تأکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

صفحه 307-322
محمدرضا رضایی؛ یحیی علیزاده شورکی

6.

تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان

صفحه 323-340
عباس امینی؛ نصرت مرادی

7.

تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

صفحه 341-356
رحمت الله فرهودی؛ علی محمد ناصری؛ زهرا پیشگاهی فرد

8.

بهره‌گیری از نظریۀ چیدمان فضا در کاهش انزوای اجتماعی-فضایی محله‌های شهری

صفحه 357-371
فائزه مهری؛ زهره داودپور

9.

تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی کلان‌شهر مشهد

صفحه 373-385
رسول قربانی؛ امیدعلی خوارزمی؛ نعیمه ترکمن نیا

10.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

11.

تحلیلی بر ادراک «کیفیت معنای مکان» با تأکید بر مکان‌های عمومی شهر یزد

صفحه 411-428
محسن رفیعیان؛ مجتبی رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان

12.

بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت

صفحه 429-451
نوبخت سبحانی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور

13.

فرصت‌ها و محدودیت‌های نظام بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها (مطالعۀ موردی: ایران و مالزی)

صفحه 453-469
کیمیا محمدی؛ بهادر زارعی

14.

بررسی و نقد مبانی معرفتی مکتب پدیدارشناسی با تأکید بر علم جغرافیا

صفحه 471-492
محمود واثق؛ احد محمدی؛ جواد حشمتی

15.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌های شهرستان خور و بیابانک و طبس به‌منظور گردشگری کم‌شتاب

صفحه 493-512
شهرزاد میرزاعابدینی؛ محمد سلمانی؛ مجتبی قدیری معصوم

16.

کارکرد فضای مجازی در ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان در ایران

صفحه 513-530
کیومرث یزدان پناه درو

17.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-38


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب