1.

جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران

صفحه 299-324
پرویز بیرجندی؛ محمدباقر باقری؛ پرویز مفتون

2.

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

صفحه 325-354
سمانه جعفری؛ زهره محمدی زنوزق

3.

«وجوه ابهام نحوی درساختار طنزهای رساله دلگشا با تکیه بر تئوری فوناژی»

صفحه 355-376
مریم جلالی

4.

تطابق زمان دستوری در دامنهٔ آینده

صفحه 377-404
علی درزی؛ اکرم خوشدونی فراهانی؛ راضیه مهدی بیرقدار؛ بلقیس روشن

5.

آموزش ترجمه، تحولات. پتانسیل ها و محدودیت های کار گروهی در ترجمه

صفحه 405-424
محمدرضا دوستی زاده؛ سید هادی بدیعی

6.

تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

صفحه 425-452
سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری

7.

بررسی ساختار ژانری مقالات دانشنامگی تخصصی: مقایسة مقالات زندگینامه ای و مقالات موضوعی

صفحه 453-470
محمدعلی سلمانی ندوشن

8.

تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها

صفحه 471-496
فاطمه فضلعلی؛ سیدمحمد علوی؛ شیوا کیوان پناه

9.

سنجش کیفی برداشت معلمان زبان از آموزش دستور در رویکرد ارتباطی و جایگاه این مقوله در کتابهای نوتالیف زبان انگلیسی

صفحه 497-526
سید بهنام علوی مقدم؛ حسین داوری؛ رضا خیر آبادی

10.

"تحلیل فراگیری افعال کمکی انگلیسی در فارسی زبانان از منظر نظریه انتقال کامل/دسترسی کامل"

صفحه 527-554
علی محمد فضیلت فر؛ محجوب صدقی

11.

بررسی دلایل ارتکاب سرقت ادبی و راههای پیشگیری از آن در جامعه علمی ایران: دیدگاه سردبیران، اساتید و دانشجویان

صفحه 555-588
رسول محمد حسین پور؛ رضا باقری نویسی؛ محمد افضلی شهری

12.

زبان زنانه و ترجمه: مطالعه موردی «کاغذ دیواری زرد»

صفحه 589-602
هدی هادی پور؛ نجمه بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب